Střih filmů v Movie Makeru

Pomocí funkcí Movie Makeru pro střih videa můžete film nastříhat podle svých představ.

Střih videa

Začátek a konec videa můžete odstřihnout tak, aby se ve filmu zobrazoval jenom požadovaný úsek videa. Pokud máte třeba video, které na začátku obsahuje několik černých snímků, můžete začátek videa odstřihnout, aby se v dokončeném a uloženém filmu tyto černé snímky nezobrazovaly.

Při střihu videosouboru v Movie Makeru se neovlivní původní videosoubor. V původním videosouboru se zachová celý videozáznam.
 
Střih videa v Movie Makeru
Vymazání nových počátečních a koncových bodů v Movie Makeru tak, aby se přehrávalo celé video

Rozdělení videa

Video můžete rozdělit na dva kratší úseky a pak pokračovat ve střihu. Po rozdělení můžete třeba přesunout druhou část videa před první a změnit tak pořadí jejich přehrávání ve filmu.

Rozdělení videa na dvě části


  1. Vyberte film a přetáhněte ukazatel přehrávání do bodu, ve kterém chcete video rozdělit.
  2. V oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy ve skupině Úpravy vyberte Rozdělit.

Zrychlení nebo zpomalení videa

V Movie Makeru můžete změnit rychlost videa tak, aby se přehrávalo rychleji nebo pomaleji.

Vyberte video a v oblasti Nástroje videa na kartě Úpravy vyberte ve skupině Úpravy seznam Rychlost a pak vyberte příslušnou rychlost (podle toho, nakolik chcete video zrychlit nebo zpomalit).

Výběr motivu

Motiv Automatický film v Movie Makeru doplní do filmu automaticky titulky, závěrečné titulky, přechody a efekty. Náhled motivů Automatický film zobrazíte tak, že na ně ukážete myší.

Až do Movie Makeru přidáte požadované fotky, videa a hudbu, na kartě Domů vyberte ve skupině Motivy automatického filmu motiv, který je pro váš film nejvhodnější. Můžete pokračovat v úpravách nebo film jednoduše uložit.

Vlastnosti

ID článku: 14019 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.GetProcessHandle(Int32 access, Boolean throwIfExited) at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)