Zásady pro firemní, vývojářské a desktopové operační systémy od Microsoftu


Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory
 

Zásady pro firemní, vývojářské a desktopové operační systémy od Microsoftu se vztahují na mnoho produktů, které jsou aktuálně dostupné prostřednictvím maloobchodního nákupu nebo multilicencí, a nabízí minimálně:

 • 10 let podpory (minimálně 5 let hlavní fáze technické podpory a minimálně 5 let rozšířené podpory) na úrovni podpory aktualizací Service Pack pro produkty firemních, vývojářských a desktopových operačních systémů. Aby měli zákazníci nárok na služby podpory, může být vyžadováno nasazení nejnovější aktualizace. Konkrétní podrobnosti najdete v tabulce dat životního cyklu.
 • Minimálně 5 let hlavní fáze technické podpory na úrovni podpory aktualizací Service Pack pro spotřebitelské a multimediální produkty.
 • Snahou Microsoftu je poskytovat produkty s dokonalejším zabezpečením. I když se v průběhu vývoje snažíme odstranit bezpečnostní rizika, zůstává riziko ohrožení zabezpečení softwaru v současnosti faktem a musíme být připravení reagovat, pokud k němu dojde. Microsoft doporučuje zákazníkům, aby si instalovali nejnovější verze produktů, aktualizace zabezpečení a aktualizace Service Pack, aby si udrželi co nejlepší zabezpečení. Nejnovější informace o aktualizacích zabezpečení najdete v knihovně TechNet. Starší produkty nemusejí splňovat dnešní náročné bezpečnostní požadavky. Microsoft proto nemusí poskytovat aktualizace zabezpečení pro starší produkty.

Fáze životního cyklu u firemních, vývojářských a desktopových operačních systémů a spotřebitelského a multimediálního softwaru

 Typ podpory Hlavní fáze technické podpory Rozšířená podpora Svépomocná online podpora
Požadavek na změnu řešení a funkcí produktu  K dispozici  Není k dispozici Poznámka4
Aktualizace zabezpečení  K dispozici  K dispozici Poznámka4
Aktualizace netýkající se zabezpečení  K dispozici
 • K dispozici jenom s rozšířenou podporou oprav hotfix
 • Není k dispozici pro spotřebitelské produkty desktopových operačních systémů
Poznámka4
Bezplatná podpora1 zahrnutá v rámci licence, licenčního programu2 nebo jiných bezplatných programů podpory  K dispozici  Není k dispozici3 Poznámka4
Placená podpora (včetně podpory Premier a Essential placené podle jednotlivých incidentů)  K dispozici  K dispozici Poznámka4

*POZNÁMKA: Zásady pro firemní, vývojářské a desktopové operační systémy od Microsoftu se nevztahují na všechny produkty. Pokud chcete vidět konkrétní počáteční a koncové datum podpory a údržby podle příslušných produktů, můžete je vyhledat v databázi životního cyklu produktů.

1 Týká se možností telefonní a online podpory.
2 Například incidenty podpory získané prostřednictvím programu Software Assurance pro serverové produkty. 
3 Může být k dispozici omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).
4 Přístup k bezplatně dostupnému online obsahu, jako jsou články znalostní báze Knowledge Base, online informace o produktech a webcasty online podpory.
 
Hlavní fáze technické podpory
 
Hlavní fáze technické podpory je první fáze životního cyklu produktu. Na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack zahrnuje hlavní fáze technické podpory pro produkty a služby následující:
 • Incidenty podpory (bezplatné incidenty podpory, placené incidenty podpory, podpora účtovaná hodinově, podpora ustanovení v záruce)
 • Podpora aktualizací zabezpečení
 • Možnost vyžádat si aktualizace netýkající se zabezpečení
POZNÁMKA: Získání těchto výhod u určitých produktů může vyžadovat registraci v programu údržby.
 
Rozšířená podpora
 
Fáze rozšířené podpory následuje po hlavní fázi technické podpory u produktů pro firmy a vývojáře a u produktů představujících desktopové operační systémy. Na úrovni podpory aktualizací Service Pack rozšířená podpora zahrnuje:
 • Placená podpora4
 • Podpora aktualizací zabezpečení bez dodatečných nákladů
 • Aktualizace nesouvisející se zabezpečením vyžadují zakoupení rozšířené podpory oprav hotfix (také se na ně vztahují poplatky za jednotlivé opravy).5

  Rozšířená podpora oprav hotfix není k dispozici pro spotřebitelské produkty desktopových operačních systémů. Další informace jsou k dispozici tady.
POZNÁMKA:
 • Microsoft navíc během fáze rozšířené podpory nepřijímá žádosti o podporu v rámci záruky, změny řešení produktu ani o nové funkce.
 • Rozšířená podpora není k dispozici pro spotřebitelské produkty, spotřební hardware nebo multimediální produkty.
 • Získání těchto výhod u určitých produktů může vyžadovat registraci v programu údržby.
4 Může být k dispozici omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).
5 Zásady životního cyklu společnosti Microsoft umožňují vytváření a širokou distribuci některých aktualizací netýkajících se zabezpečení během fáze rozšířené podpory. Může být například nutné poskytnout aktualizaci netýkající se zabezpečení, která umožní i nadále využívat připojení a služby v rámci automatických aktualizací nebo služby Windows Server Update Services.

Svépomocná online podpora

Svépomocná online podpora je k dispozici v průběhu životního cyklu produktu a minimálně 12 měsíců po ukončení jeho podpory. Microsoft poskytuje online články znalostní báze, nejčastější dotazy, nástroje k odstraňování potíží a další prostředky, které zákazníkům pomáhají při řešení běžných problémů.

POZNÁMKA: Získání těchto výhod u určitých produktů může vyžadovat registraci v programu údržby.

 

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.