Pevné zásady životního cyklu

Platí pro: Žádný

Back to the Microsoft Lifecycle Policy home page

 

Pevné zásady životního cyklu se vztahují na mnoho produktů, které jsou aktuálně dostupné prostřednictvím maloobchodního prodeje nebo multilicencí, a poskytují minimálně:

Snahou Microsoftu je poskytovat produkty s dokonalejším zabezpečením. I když se snažíme odstranit bezpečnostní rizika v průběhu vývoje, zůstává ohrožení zabezpečení softwaru každodenní skutečností. Proto musíme být připravení reagovat, pokud k němu dojde. Společnost Microsoft doporučuje zákazníkům, aby si instalovali nejnovější verze produktů, aktualizace zabezpečení a aktualizace Service Pack a zajistili si tak maximální možné zabezpečení. Nejnovější informace o aktualizacích zabezpečení najdete v knihovně TechNet. Starší produkty nemusejí splňovat dnešní náročné bezpečnostní požadavky. Společnost Microsoft nemusí poskytovat aktualizace zabezpečení pro starší produkty.

Pevné zásady životního cyklu neplatí pro všechny produkty. Pokud chcete zjistit konkrétní počáteční a koncové datum podpory a poskytování služeb podle příslušných produktů, přejděte na vyhledávání životního cyklu produktů.

Fáze životního cyklu produktů v rámci pevných zásad životního cyklu

 Typ podpory Hlavní fáze technické podpory Rozšířená podpora Pokračování po ukončení podpory 
Požadavek na změnu návrhu a funkcí produktu K dispozici Není k dispozici Není k dispozici
Aktualizace zabezpečení K dispozici K dispozici K dispozici prostřednictvím programu prodloužených aktualizací zabezpečení
Aktualizace netýkající se zabezpečení K dispozici K dispozici1 prostřednictvím podpory Unified Support Není k dispozici
Svépomocná podpora2  K dispozici K dispozici K dispozici
Placená podpora K dispozici K dispozici K dispozici3 

1Program rozšířené podpory oprav Hotfix nabízený prostřednictvím podpory Unified Support je k dispozici jen pro vybranou skupinu produktů.
2Svépomocná online podpora je k dispozici v průběhu životního cyklu produktu a minimálně 12 měsíců po ukončení jeho podpory. Společnost Microsoft poskytuje online články znalostní báze, nejčastější dotazy, nástroje k řešení potíží a další prostředky, které zákazníkům pomáhají při řešení běžných problémů.
3 Další informace najdete tady. Je vyžadován program prodloužených aktualizací zabezpečení.

Hlavní fáze technické podpory
 
Hlavní fáze technické podpory je první fáze životního cyklu produktu. Na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack zahrnuje hlavní fáze technické podpory pro produkty a služby následující*:
  • Incidenty podpory (bezplatné incidenty podpory, placené incidenty podpory, podpora účtovaná hodinově, podpora v rámci záruky)
  • Podpora aktualizací zabezpečení
  • Možnost vyžádat si aktualizace netýkající se zabezpečení

POZNÁMKA: Výhody incidentů podpory, které jsou součástí licence, licenčních programů (jako je Software Assurance nebo předplatná pro Visual Studio) nebo jiných programů bezplatné podpory, jsou k dispozici jen během hlavní fáze technické podpory.

*K získání těchto výhod u určitých produktů může být vyžadována registrace v programu údržby.
 
Rozšířená podpora
 
Fáze rozšířené podpory následuje po hlavní fázi technické podpory. Na úrovni podporovaných aktualizací Service Pack rozšířená podpora zahrnuje:
  • Placená podpora4
  • Aktualizace zabezpečení bez dalších poplatků
  • Možnost vyžádat si u vybraných produktů opravy netýkající se zabezpečení u zákazníků, kteří mají nárok na podporu Unified Support.5
POZNÁMKA:
  • Společnost Microsoft během fáze rozšířené podpory nepřijímá žádosti o podporu v rámci záruky, změny návrhu ani o nové funkce.
  • Rozšířená podpora není k dispozici pro spotřebitelské produkty, spotřebitelský hardware nebo multimediální produkty.
  • Získání těchto výhod u určitých produktů může vyžadovat registraci v programu placené podpory.
4 Může být k dispozici omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).
5 Zásady životního cyklu společnosti Microsoft umožňují vytváření a širokou distribuci některých aktualizací netýkajících se zabezpečení během fáze rozšířené podpory. Může být třeba nutné poskytnout aktualizaci netýkající se zabezpečení, která povolí další konektivitu a poskytování služeb prostřednictvím automatických aktualizací nebo služby Windows Server Update Service.

 

The information on this page is subject to the Microsoft Policy Disclaimer and Change Notice. Return to this site periodically to review any such changes.