Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft

Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory
 

Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft se vztahují na většinu produktů aktuálně dostupných prostřednictvím maloobchodního nákupu nebo multilicencí. Aktuální zásady společnosti Microsoft, popsané níže, nabízí minimálně:

 • 10 let podpory (minimálně 5 let standardní podpory a minimálně 5 let rozšířené podpory) na úrovni podporované aktualizace Service Pack pro firemní a vývojářské softwarové produkty a desktopové operační systémy
 • Minimálně 5 let standardní podpory na úrovni podporované aktualizace Service Pack pro spotřebitelské a multimediální produkty
 • Snahou Microsoftu je poskytovat produkty s dokonalejším zabezpečením. Naším dlouhodobým cílem je zbavit všechny naše produkty bezpečnostních rizik ještě předtím, než je vydáme. Klíčovým prvkem uskutečnění této vize je důvěryhodné počítačové prostředí neboli Trustworthy Computing. I když se snažíme odstranit bezpečnostní rizika v průběhu vývoje, zůstává ohrožení zabezpečení softwaru každodenní skutečností. Proto musíme být připravení reagovat, pokud k němu dojde.  Microsoft doporučuje zákazníkům, aby si instalovali nejnovější verze produktů, aktualizace zabezpečení a aktualizace service pack. Jedině tím si zajistí maximální zabezpečení. Nejnovější informace o aktualizacích zabezpečení najdete v knihovně TechNet. Starší produkty nemusejí splňovat dnešní náročné bezpečnostní požadavky. Microsoft proto nemusí poskytovat aktualizace zabezpečení pro starší produkty.

Fáze životního cyklu podpory pro firemní, vývojářské spotřebitelské a multimediální softwarové produkty

 Typ podporyHlavní fáze technické podporyRozšířená fáze technické podporySvépomocná online podpora
Požadavek na změnu designu a funkcí produktu Dostupné NedostupnéPoznámka4
Aktualizace zabezpečení Dostupné DostupnéPoznámka4
Aktualizace jiného typu Dostupné
 • K dispozici jenom s rozšířenou podporou oprav Hotfix
 • Nedostupné pro produkty pro spotřebitele desktopových operačních systémů
Poznámka4
Bezplatná podpora1 zahrnutá v rámci licence, licenčního programu2 nebo jiných bezplatných programů podpory Dostupné Nedostupné3Poznámka4
Placená podpora (včetně podpory Premier a Essential placené podle jednotlivých případů) Dostupné DostupnéPoznámka4
    

*Upozornění: Zásada životního cyklu podpory Microsoftu neplatí pro všechny produkty. Pokud chcete zobrazit konkrétní počáteční a koncové datum podle příslušných produktů, můžete prohledat Databázi životního cyklu podpory produktů.

Odkazuje na možnosti telefonické a online podpory.
Například případy podpory získané prostřednictvím programu Software Assurance pro serverové produkty. 
Může být k dispozici omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).
Přístup k volně dostupnému online obsahu, jako jsou články znalostní báze, online informace o produktech a online WebCasty podpory.

Hlavní fáze technické podpory:

Hlavní fáze technické podpory je první fáze životního cyklu podpory produktu.
Součástí hlavní fáze technické podpory softwarových produktů na úrovni podporované aktualizace Service Pack je:
 • Podpora řešení incidentů (bezplatná podpora řešení incidentů, placená podpora řešení incidentů, podpora účtovaná hodinově, podpora v rámci záruky)
 • Podpora aktualizací zabezpečení
 • Možnost požádat o aktualizace jiného typu
Upozornění:
Abyste získali tyto výhody, bude možná nutná registrace do některého programu údržby

Rozšířená podpora:

Rozšířená fáze technické podpory následuje po standardní podpoře pro operační systémy pro firmy, vývojáře a desktopové operační systémy.
Na úrovni podporované aktualizace Service Pack je součástí rozšířené podpory:
 • Placená podpora4
 • Podpora aktualizací zabezpečení bez dodatečných nákladů
 • Jiné aktualizace než aktualizace zabezpečení vyžadují zakoupení rozšířené podpory prostřednictvím oprav hotfix (k dispozici je také možnost plateb za jednotlivé opravy).5
  Rozšířená podpora prostřednictvím oprav hotfix není dostupná pro spotřebitelské produkty pro desktopové operační systémy. Další podrobnosti jsou dostupné tady.
Upozornění:
 • Microsoft navíc během fáze rozšířené podpory nepřijímá žádosti o podporu v rámci záruky, změny designu ani o nové funkce.
 • Rozšířená podpora se neposkytuje pro spotřební software, spotřební hardware a multimediální produkty.
 • Abyste získali tyto výhody, bude možná nutná registrace do některého programu údržby
4 Může být k dispozici omezená bezplatná podpora (liší se podle produktu).

5 Zásady životního cyklu podpory společnosti Microsoft umožňují vytváření a rozsáhlou distribuci některých aktualizací netýkajících se zabezpečení ve fázi rozšířené podpory. Může být třeba nutné poskytnout aktualizaci netýkající se zabezpečení, která umožňuje pokračující konektivitu a služby prostřednictvím služby Automatic Update nebo Windows Server Update Service.

Svépomocná online podpora

Svépomocná online podpora je dostupná během celého životního cyklu produktu a minimálně 12 měsíců po ukončení jeho podpory. Microsoft poskytuje online články znalostní báze, nejčastější dotazy, nástroje k odstraňování potíží a další prostředky, které zákazníkům pomáhají při řešení běžných problémů.

Upozornění:
 • Abyste získali tyto výhody, bude možná nutná registrace do některého programu údržby

 

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.
 

Vlastnosti

ID článku: 14085 - Poslední kontrola: 6. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor