Rozdíly mezi nástroji Regedit.exe a Regedt32.exe

Souhrn

Operační systémy založené na technologii Windows NT obsahují dva nástroje pro úpravy registru – Regedit.exe a Regedt32.exe. Tento článek popisuje rozdíly mezi těmito dvěma nástroji u jednotlivých operačních systémů založených na technologii Windows NT.

Další informace

Systémy Windows NT 3.x

Regedit.exe

Nástroj Regedit.exe je registrační editor pro 16bitové systémy Windows. Slouží k úpravám registrační databáze systému Windows. Tato databáze je umístěna v adresáři systému Windows jako soubor Reg.dat. Databáze obsahuje informace o 16bitových aplikacích a Správce souborů ji používá k otvírání a tisku souborů. Také ji používají aplikace, které podporují technologii OLE (Object Linking and Embedding). Soubor Reg.dat používají a udržují aplikace WOW (Windows on Windows) a 16bitové aplikace systému Windows. Vrstva WOW leží nad vrstvou virtuálního stroje systému DOS (VDM).

Nástroj Regedit.exe je 16bitová aplikace, která je součástí systému Windows NT kvůli zachování kompatibility s předchozími 16bitovými aplikacemi. Nástroj Regedit umožňuje zkoumat soubor Reg.dat v systému Windows NT. Databázový soubor Reg.dat je možné přenést do registru systému Windows NT při prvním přihlášení k počáteční instalaci systému Windows NT.

Regedt32.exe

Nástroj Regedt32.exe je konfigurační editor systému Windows NT. Slouží k úpravám konfigurační databáze systému Windows NT, neboli registru systému Windows NT. Tento editor umožňuje prohlížet a upravovat registr systému Windows NT. Editor zobrazuje okna, která představují oddíly registru nazývané podregistry. Každé okno je rozděleno na dvě části. Vlevo jsou složky, které představují klíče registru. Vpravo jsou hodnoty přiřazené vybranému klíči registru. Regedt32 je mocný nástroj. Při změnách hodnot registru je nutná mimořádná opatrnost. Pokud budou v registru některé hodnoty chybět nebo bude obsahovat nesprávné hodnoty, může se daná instalace systému Windows NT stát nepoužitelnou.

Systémy Windows NT 4.0 a Windows 2000

Regedit.exe

Nástroj Regedit.exe je součástí systémů Windows NT 4.0 a Windows 2000 především proto, že umožňuje prohledávání. Nástroj Regedit.exe je možné použít k provádění změn v registru systémů Windows NT 4.0 a Windows 2000, ale nelze jím zobrazit nebo upravovat všechny funkce a typy dat těchto systémů.

Ve verzi nástroje Regedit.exe, která je součástí systémů Windows NT 4.0 a Windows 2000, existují tato omezení:
  • U klíčů registru nelze nastavit zabezpečení.
  • Není možné zobrazit, upravovat nebo prohledávat hodnoty datových typů REG_EXPAND_SZ a REG_MULTI_SZ. Pokusíte-li se zobrazit hodnotu typu REG_EXPAND_SZ, nástroj Regedit.exe ji zobrazí jako binární datový typ. Pokud některý z těchto datových typů upravíte, nástroj Regedit.exe ho uloží jako typ REG_SZ a datový typ přestane plnit zamýšlenou funkci.
  • Není možné ukládat klíče do souborů podregistru nebo je z těchto souborů obnovovat.
Společnost Microsoft doporučuje, abyste v počítačích se systémy Windows NT 4.0 a Windows 2000 používali nástroj Regedit.exe pouze k prohledávání registru.

Regedt32.exe

Nástroj Regedt32.exe je konfigurační editor systémů Windows NT 4.0 a Windows 2000. Slouží k úpravám konfigurační databáze systému Windows NT, neboli registru systému Windows NT. Tento editor umožňuje prohlížet a upravovat registr systému Windows NT. Editor zobrazuje okna, která představují oddíly registru nazývané podregistry. Každé okno je rozděleno na dvě části. Vlevo jsou složky, které představují klíče registru. Vpravo jsou hodnoty přiřazené vybranému klíči registru. Regedt32 je mocný nástroj. Při změnách hodnot registru je nutná mimořádná opatrnost. Pokud budou v registru některé hodnoty chybět nebo bude obsahovat nesprávné hodnoty, může se daná instalace systému Windows stát nepoužitelnou.

Poznámka: Nástroj Regedt32.exe na rozdíl od nástroje Regedit.exe nepodporuje import a export souborů REG.

Systémy Windows XP a Windows Server 2003

Regedit.exe

Nástroj Regedit.exe je konfigurační editor systémů Windows XP a Windows Server 2003. Slouží k úpravám konfigurační databáze systému Windows NT, neboli registru systému Windows NT. Tento editor umožňuje prohlížet a upravovat registr systému Windows NT. Podporuje nastavení zabezpečení u klíčů registru, zobrazení a úpravy datových typů REG_EXPAND_SZ a REG_MULTI_SZ i ukládání klíčů do souborů podregistru a obnovování klíčů z těchto souborů. Vlevo jsou složky, které představují klíče registru. Vpravo jsou hodnoty přiřazené vybranému klíči registru. Regedit je mocný nástroj. Při změnách hodnot registru je nutná mimořádná opatrnost. Pokud budou v registru některé hodnoty chybět nebo bude obsahovat nesprávné hodnoty, může se daná instalace systému Windows stát nepoužitelnou.

Regedt32.exe

V systémech Windows XP a Windows Server 2003 je Regedt32.exe malý program, který pouze spouští nástroj Regedit.exe.

Odkazy

Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Další informace o nástrojích Regedit a Regedt32 naleznete v Nápovědě k těmto nástrojům nebo v přehledu nápovědy k nástrojům sady Resource Kit v sadě Windows NT Resource Kit.
Vlastnosti

ID článku: 141377 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor