Řešení problémů s Bluetooth ve Windows 10

Platí pro: Windows 10

Pokud se pokoušíte připojit k nějakému zařízení přes Bluetooth a narazíte na problémy, tady jsou některé postupy řešení potíží, které můžete vyzkoušet.

Než začnete


Než začnete s řešením potíží s Bluetooth na vašem zařízení, zkontrolujte tyto věci:

Zkontrolujte informace o produktu

Pokud nastavujete nové zařízení a možnost Bluetooth chybí, zkontrolujte specifikace produktu a ujistěte se, že umožňuje používat Bluetooth. Některá zařízení Bluetooth nemají.

Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý

Pokud používáte přenosný počítač, který má fyzický přepínač Bluetooth, ujistěte se, že je tento přepínač zapnutý.

Ve Windows 10 jsou dva způsoby, jak můžete zkontrolovat, jestli je Bluetooth zapnutý. Tady je postup:

 • Můžete to zkontrolovat na hlavním panelu. Vyberte centrum akcí ( nebo ). Pokud nevidíte Bluetooth, vyberte Rozbalit, aby se zobrazila možnost Bluetooth, a pak ji výběrem dlaždice Bluetooth  zapněte. Pokud vaše zařízení s Windows 10 není spárováno s žádným příslušenstvím Bluetooth, uvidíte text „Nepřipojeno“.
 • Můžete to zkontrolovat v Nastavení. Vyberte tlačítko Start  a pak vyberte Nastavení  > Zařízení   > Zařízení Bluetooth a jiná . Ujistěte se, že je Bluetooth zapnutý.

Zkontrolujte zařízení s Bluetooth

Zajistěte, aby zařízení bylo zapnuté, napájené nebo mělo nabité baterie a bylo v dosahu počítače, ke kterému se chcete připojit. Pak vyzkoušejte následující:

 • Vypněte zařízení Bluetooth, počkejte několik sekund a pak ho znovu zapněte.
 • Zkontrolujte, jestli je zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud zařízení Bluetooth nereaguje nebo je pomalé, zkontrolujte, jestli není příliš blízko nějakému jinému zařízení USB, které je zapojené do portu USB 3.0. Nestíněná zařízení USB můžou někdy rušit připojení Bluetooth.

Zkontrolujte počítač

Na počítači, se kterým chcete zařízení spárovat:

 • Ujistěte se, že je vypnutý režim v letadle: Vyberte Start  a pak vyberte Nastavení > Síť a internet  > Režim v letadle . Ujistěte se, že je možnost Režim v letadle vypnutá.
 • Zapněte a vypněte Bluetooth: Vyberte Start a pak vyberte Nastavení  > Zařízení  > Zařízení Bluetooth a jiná . Vypněte Bluetooth, počkejte několik sekund a pak ho znovu zapněte.
 • Odeberte zařízení Bluetooth a pak ho znovu přidejte: Vyberte Start a pak vyberte Nastavení  > Zařízení  > Zařízení Bluetooth a jiná . V části Bluetooth vyberte zařízení, s jehož připojením máte problémy, a pak vyberte Odebrat zařízení > Ano. Další informace o tom, jak znovu spárovat zařízení Bluetooth, najdete v článku Připojení zařízení Bluetooth.

Když Bluetooth nefunguje nebo chybí ikona Bluetooth


Pokud Bluetooth nefunguje, zkuste tento postup. Tady jsou některé další běžné problémy:

 • Ikona Bluetooth chybí nebo Bluetooth nelze zapnout nebo vypnout. 
 • Bluetooth nefunguje po instalaci aktualizace Windows 10.
 • Bluetooth nefunguje po upgradu na Windows 10 z Windows 8.1 nebo Windows 7.
 • Bluetooth se nezobrazuje ve Správci zařízení a nejsou tam uvedená žádná neznámá zařízení.

Když budete chtít začít, vyberte některý nadpis a zobrazí se další informace. 

Řešení problémů s příslušenstvím Bluetooth


Pokud můžete zapnout Bluetooth, ale máte problémy s párováním nebo používáním nějakého příslušenství připojeného přes Bluetooth, použijte následující metody řešení běžných problémů s příslušenstvím Bluetooth.

Měli byste se také podívat na web výrobce zařízení, zejména pokud máte jiná zařízení Bluetooth, která fungují. Výrobce zařízení bude pravděpodobně mít podrobnější informace o konkrétních produktech a postupy k řešení problémů.

Když budete chtít začít, vyberte některý nadpis a zobrazí se další informace.