Usnadnění používání klávesnice ve Windows 7

Platí pro: Windows 7

Klávesnici můžete používat k ovládání myši a usnadnit si zadávání určitých kombinací kláves.

Toto nastavení můžete změnit na stránce Usnadnit používání klávesnice v Centru usnadnění přístupu.

 1. Klikněte na tlačítko Start
  Obrázek tlačítka Start
  , Ovládací panely, Usnadnění přístupu, Centrum usnadnění přístupu a potom klikněte na Usnadnit používání klávesnice
 2. Vyberte možnosti, které chcete používat: 
  • Zapnout funkci Myš klávesnicí Tato možnost nastaví funkci Myš klávesnicí na spuštění při přihlášení do systému Windows. Místo použití myši můžete k ovládání ukazatele používat numerickou klávesnici nebo klávesy se šipkami na klávesnici.
  • Zapnout funkci Jedním prstem Tato možnost nastaví funkci Jedním prstem na spuštění při přihlášení do systému Windows. Místo stisknutí tří kláves najednou (například když je třeba najednou stisknout klávesy Ctrl, Alt a Delete pro přihlášení k systému Windows) můžete použít jednu klávesu tak, že zapnete funkci Jedním prstem a upravíte nastavení. Tímto způsobem můžete stisknout modifikační klávesu a nechat ji aktivní až do stisknutí další klávesy.
  • Zapnout funkci Ozvučení kláves Tato možnost nastaví funkci Ozvučení kláves na spuštění při přihlášení do Windows. Funkce Ozvučení kláves může přehrát upozornění pokaždé, když stisknete klávesy Caps Lock, Num Lock nebo Scroll Lock. Tato upozornění pomáhají chránit před neúmyslným stisknutím klávesy.
  • Zapnout funkci Filtrování kláves Tato možnost nastaví funkci Filtrování kláves na spuštění při přihlášení do systému Windows. Windows můžete nastavit tak, aby ignoroval rychlá stisknutí kláves nebo stisknutí kláves, které jsou několik sekund neúmyslně podržené.
  • Podtrhávat klávesové zkratky a přístupové klávesy Tato možnost usnadňuje přístup z klávesnice v dialogových oknech zvýrazněním přístupové klávesy pro ovládací prvky, které obsahují. Další informace o klávesových zkratkách najdete v článku Klávesové zkratky.
  • Zabránit automatickému uspořádávání oken při přesunutí na okraj obrazovky Tato možnost brání systému Windows automaticky měnit velikost a dokování podél okrajů obrazovky při přesunutí.