Zlepšení viditelnosti informací v počítači

Pokud máte někdy problémy s prohlížením položek na obrazovce ve Windows, můžete upravit nastavení, tak aby se text a obrázky na obrazovce zdály větší, vylepšit kontrast mezi položkami na obrazovce a nechat si text na obrazovce hlasitě přečíst.

Většinu těchto nastavení můžete změnit na stránce Nastavit zřetelnější zobrazení v Centru usnadnění přístupu. Informace o dalších nastaveních najdete v tématu Získání nejlepšího zobrazení na monitoru.

 1. Otevřete stránku Nastavit zřetelnější zobrazení tak, že kliknete na tlačítko Start
  Obrázek tlačítka Start
  , na Ovládací panely, na Usnadnění přístupu, na Centrum usnadnění přístupu a potom na Nastavit zřetelnější zobrazení
 2. Vyberte možnosti, které chcete používat:
  • Vybrat motiv Vysoký kontrast Tato možnost umožňuje nastavit vysoce kontrastní barevné schéma, které zvýší barevný kontrast části textu nebo obrázků na obrazovce počítače, aby tyto položky byly zřetelnější a rozpoznatelnější.
  • Zapnout nebo vypnout vysoký kontrast při stisknutí kláves levý Alt + levý Shift + Print Screen Díky této možnosti můžete zapínat a vypínat motiv s vysokým kontrastem stisknutím kláves levý Alt + levý Shift + Print Screen.
  • Zapnout program Předčítání Tato možnost nastaví spuštění programu Předčítání při přihlášení k počítači. Předčítání čte nahlas text na obrazovce a popisuje některé události (třeba zobrazení chybové zprávy), které nastávají, když používáte počítač.
  • Zapnout funkci Popis zvuku Tato možnost nastaví spuštění programu Popis zvuku při přihlášení k počítači. Popisy zvuku uvádějí, co se děje ve videích.
  • Změnit velikost textu a ikon Tato možnost umožňuje zvětšení textu a dalších položek na obrazovce tak, aby se zdály větší.
  • Zapnout nástroj Lupa Tato možnost nastaví spuštění nástroje Lupa při přihlášení k počítači. Lupa zvětší část obrazovky, když na ni najedete myší, a může být zvlášť užitečná k prohlížení objektů, které jsou špatně vidět.
  • Upravit barvy a průhlednost okrajů oken Tato možnost umožňuje změnit vzhled ohraničení oken, aby byla líp vidět.
  • Upravit nastavení vizuálních efektů Tato možnost umožňuje přizpůsobit vzhled určitých položek na ploše.
  • Zobrazovat vybraný obdélník silněji Tato možnost nastaví tlustší rámeček kolem aktuálně vybrané položky v dialogových oknech. Díky tomu bude líp vidět.
  • Nastavit tloušťku blikajícího kurzoru Tato možnost umožňuje nastavit blikající kurzor v dialogových oknech a programech tak, aby byl silnější a viditelnější.
  • Vypnout všechny nadbytečné animace Tato možnost vypne efekty animace jako třeba efekty slábnutí při zavření oken a jiných prvků.
  • Odebrat snímky pozadí Tato možnost vypne všechen nedůležitý překrývající se obsah a obrázky na pozadí, aby byla obrazovka přehlednější.


Vlastnosti

ID článku: 14207 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor