Oprava problémů s připojením Wi-Fi ve Windows 10 Mobile

Pokud máte problémy s připojením k síti Wi-Fi a nemůžete se připojit k internetu, najdete tady několik způsobů, jak tento problém můžete vyřešit na svém telefonu Windows 10 Mobile .

Co vyzkoušet nejdřív

 • Přečtěte si článek Proč se nemůžu připojit? a vyzkoušejte některé ze základních kroků pro řešení problémů, které tam najdete.
 • Zkontrolujte, jestli v telefonu máte nejnovější aktualizace softwaru. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a vyberte Nastavení  > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu > Vyhledat aktualizace. Pokud nemáte připojení Wi-Fi, musíte zkontrolovat, jestli máte mobilní datové připojení, abyste mohli vyhledat aktualizace.
 • Pokud se vám nedaří připojit k síti, ke které jste se předtím připojili, zkuste síť odstranit z telefonu a potom se znova připojit. Pokud chcete odstranit známou síť, vyberte v části Nastavení možnost Síť a bezdrátové připojení > Wi‑Fi > Správa > stiskněte a podržte název sítě > Odstranit. Spolu se sítí se z telefonu odstraní i její přidružená nastavení. Pak v seznamu sítí vyberte síť Wi-Fi a zkuste se připojit znova. Pokud je síť chráněná heslem, budete ji muset znovu zadat.
 • Pokud jste někde, kde očekáváte zobrazení jedné nebo několika Wi‑Fi a přitom tam není žádná uvedená, přejděte na Nastavení  > Síť a bezdrátové připojení > Wi‑Fi, vypněte Sítě Wi‑Fi a znova tuto možnost zapněte.
 • Pokud můžete, zkuste se připojit k jiné síti Wi-Fi. To vám pomůže problém minimalizovat, protože bude možné určit, jestli je to problém s konkrétní sítí Wi‑Fi nebo s bezdrátovým připojením jako takovým.
 • Vložte do telefonu SIM kartu, pokud není vložená. Některé funkce Wi‑Fi specifické pro konkrétní zemi nebo oblast nemusí být dostupné, protože telefonu se nedaří získat informace o poloze.
 • Vypněte Bluetooth, když se pokoušíte připojit k Wi-Fi. Můžou fungovat na stejné frekvenci, takže může docházet k rušení. Jestli chcete vypnout Bluetooth, přejděte na Nastavení , pak vyberte Zařízení > Bluetooth > vypnout Stav.
 • Pokud se název sítě vůbec nezobrazuje, možná je směrovač nebo přístupový bod nastavený tak, aby nevysílal název sítě. V takovém případě se budete muset ručně připojit ke skryté síti.

Připojení ke skryté síti

 1. Přejděte na Nastavení  > Síť a bezdrátové připojení > Wi‑Fi.
 2. Vyberte Spravovat > Přidat.
 3. Zadejte název sítě a zvolte Další. (V názvu sítě se rozlišují malá a velká písmena.)
 4. Zadejte heslo, ve kterém se taky rozlišují malá a velká písmena, a potom vyberte Hotovo.

Problémy s připojováním k Wi-Fi v domácnosti

 • Zkuste restartovat modem a směrovač. To pomáhá vytvořit nové připojení k poskytovateli internetových služeb (ISP). Pokud to uděláte, všichni, kdo jsou připojení k vaší domácí síti Wi-Fi, se dočasně odpojí.
 • Zkontrolujte, jestli vaše síť Wi-Fi nepoužívá filtrování adres Media Access Control (MAC). Pokud ano, budete muset přidat adresu MAC svého telefonu do přístupového seznamu směrovače. Až pak se budete moct připojit.

Zjištění adresy MAC telefonu

 1. Na obrazovce Start potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, vyberte Nastavení  > Systém > O systému.
 2. Vyberte Další informace a poznamenejte si adresu, která se zobrazuje vedle položky Adresa MAC.

  Toto je ta adresa, kterou bude potřeba přidat do přístupového seznamu směrovače.

Přidání adresy MAC telefonu do přístupového seznamu směrovače

 1. Otevřete webový prohlížeč na počítači a zadejte IP adresu bezdrátového směrovače. (Třeba 192.168.1.1 nebo 172.16.0.0 – výchozí IP adresu najdete v dokumentaci ke směrovači.)
 2. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla a vyhledejte nastavení pojmenované Filtr adres MAC nebo podobně.
 3. Do přístupového seznamu přidejte adresu MAC, kterou jste si zapsali pro svůj telefon, a uložte změny.

Zkuste se na telefonu znova připojit k síti Wi-Fi.

Přihlaste se ke směrovači pomocí webového prohlížeče a zjistěte, jestli máte nainstalovaný nejnovější firmware.

Potíže s připojováním k veřejným sítím Wi-Fi

 • Po obnovení připojení k přístupovému bodu Wi‑Fi otevřete prohlížeč a podívejte se, jestli je pro připojení ještě něco potřeba. Některé veřejné přístupové body Wi-Fi třeba vyžadují, abyste se přihlásili nebo souhlasili s podmínkami použití, abyste se mohli připojit.
 • Počkejte chvilku a zkuste to znova, pokud je na místě, kde se nacházíte, moc lidí. Některé přístupové body mají nastavený maximální počet zařízení, která můžou být připojená najednou.

Vlastnosti

ID článku: 14218 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 3

Váš názor