Předčítání textu pomocí programu Předčítání

Windows 8.1

Program Předčítání můžete spustit různými způsoby. Uživatelé nejčastěji používají tyto čtyři:
Podívejte se na video o poslechu hlasitého čtení textu programem Předčítání. (Pokud chcete zobrazit titulky ve svém jazyce, klepněte nebo klikněte na tlačítko Skryté titulky
Zavřít
.)

Předčítání je nástroj pro čtení obrazovky, který hlasitě předčítá text na obrazovce a popisuje události (třeba chybové zprávy), aby bylo možné používat počítač i bez displeje.


Spouštění programu Předčítání

Předčítání můžete spustit různými způsoby. Uživatelé nejčastěji používají tyto čtyři:

 • Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows + Enter.
 • Na tabletu stiskněte současně tlačítko s logem Windows a tlačítko pro zesílení hlasitosti.
 • Na přihlašovací obrazovce klepněte nebo klikněte v levém dolním rohu na tlačítko Usnadnění přístupu
  Tlačítko Usnadnění přístupu
  a vyberte Předčítání.
 • Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak klepněte na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.) Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu a potom na Předčítání a pak funkci zapněte posunutím posuvníku u položky Předčítání.

Ukončení Předčítání

Předčítání můžete taky ukončit různými způsoby. Tady jsou uvedené dva způsoby, které uživatelé používají nejčastěji:

 • Na klávesnici stiskněte klávesu s logem Windows + Enter.
 • Na tabletu stiskněte současně tlačítko s logem Windows a tlačítko pro zesílení hlasitosti.


Nová dotyková gesta

Windows 8.1 a Windows RT 8.1 nabízejí nové akce a nová umístění pro běžné příkazy. Následujících několik důležitých gest vám pomůže začít.

Dotykové gestoAkce
Potáhnutí prstem od pravého okraje do středu jedním prstemOtevření ovládacích tlačítek (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení)
Potáhnutí prstem od levého okraje do středu jedním prstemPřepnutí aplikací a jejich přichycení na stranu a zavření
Potáhnutí prstem od horního nebo dolního okraje do středu jedním prstemZobrazení příkazů aplikace (například Uložit, Upravit a Odstranit).


Nové klávesové zkratky

Windows 8.1 a Windows RT 8.1 mají taky nové klávesové zkratky. Tady je pár užitečných.

Klávesová zkratkaAkce
Klávesa s logem Windows  + C Otevření ovládacích tlačítek (Hledat, Sdílet, Start, Zařízení a Nastavení)
Klávesa s logem Windows  + Z Zobrazení příkazů aplikace (například Uložit, Upravit a Odstranit).
Klávesa s logem Windows  + TečkaPřichycení aplikací na stranu
Klávesa s logem Windows  + Tab nebo Alt+Tab Přepnutí aplikace

Nastavení Předčítání

Nastavení Předčítání můžete změnit taky v nastavení počítače. Vyhledání těchto nastavení:

 1. Potáhněte prstem od pravého okraje obrazovky, klepněte na Nastavení a pak klepněte na Změnit nastavení počítače.
  (Pokud používáte myš, přejděte do pravého horního rohu obrazovky, sjeďte dolů, klikněte na Nastavení a potom na Změnit nastavení počítače.)
 2. Klepněte nebo klikněte na Usnadnění přístupu a změňte některé z následujících nastavení.

Poslechněte si, co je na obrazovce

 • Předčítání: Tímto posuvníkem zapnete nebo vypnete Předčítání.
 • Automaticky spustit Předčítání: Můžete zvolit, jestli se má program Předčítání automaticky spouštět při každém přihlášení.

Hlas

 • Výběr hlasu: Z této rozevírací nabídky můžete vybírat různé typy hlasů v Předčítání, pokud jsou dostupné ve vašem jazyce.
 • Rychlost: Tímto posuvníkem můžete změnit rychlost hlasu.
 • Výška hlasu: Tímto posuvníkem můžete změnit výšku hlasu.

Zvuky, které slyšíte

 • Číst nápovědu k ovládacím prvkům a tlačítkům: Můžete zvolit, jestli bude Předčítání číst tipy k interakci s běžnými položkami, jako jsou tlačítka, odkazy, položky seznamu a posuvníky.
 • Znaky, které zadáváte: Můžete vybrat, jestli má Předčítání číst každou stisknutou klávesu.
 • Slova, která zadáváte: Vyberte, jestli Předčítání má nebo nemá číst slova, která píšete.
 • Pokud běží program Předčítání, snížit hlasitost ostatních aplikací: Tato volba ztiší ostatní aplikace, aby bylo program Předčítání snadněji slyšet.
 • Přehrát zvukové signály: Tato možnost zapne dodatečné zvuky, které Předčítání přehrává při provádění určitých akcí.

Kurzor a klávesy

 • Zvýraznit kurzor: Tato možnost vám umožní zobrazit nebo skrýt pole, které zvýrazňuje místo, kde zrovna Předčítání na obrazovce je.
 • Nechat kurzor sledovat Předčítání: Tato možnost vám umožní zobrazit nebo skrýt pole, které zvýrazňuje místo, kde zrovna Předčítání na obrazovce je.
 • Aktivovat klávesy na dotykové klávesnici po zvednutí prstu z klávesnice: Pokud je k dispozici dotykový režim, můžete zapnout toto nastavení, díky kterému budete moct rychleji psát pomocí dotykové klávesnice. S tímto nastavením můžete přetažením vyhledat požadovanou položku a pak nadzvednutím prstu klávesu stisknout.

Klávesové příkazy

 Klávesová zkratka Akce
 Ctrl Ukončení čtení
 Klávesa s logem Windows  + Enter Ukončení programu Předčítání
 Caps Lock+Mezera Provedení primární akce
 Caps Lock+Šipka vpravo Přechod na další položku
 Caps Lock+Šipka vlevo Přechod na předchozí položku
 Caps Lock+Šipka nahoru Změna zobrazení
 Caps Lock+Šipka dolů Změna zobrazení
 Caps Lock+A Změna režimu podrobností
 Caps Lock+F1 Zobrazení seznamu příkazů
 Caps Lock+F2 Zobrazení příkazů pro aktuální položku
 Caps Lock+F3 Přeskočení na další buňku v řádku
 Caps Lock+Shift+F3 Přeskočení na předchozí buňku v řádku
 Caps Lock+F4 Přeskočení na další buňku ve sloupci
 Caps Lock+Shift+F4 Přeskočení na předchozí buňku ve sloupci
 Caps Lock+F5 Přečtení, na kterém řádku nebo sloupci se Předčítání nachází
 Caps Lock+F6 Přeskočení na buňku tabulky
 Caps Lock+F7 Přečtení aktuálního sloupce
 Caps Lock+F8 Přečtení aktuálního řádku
 Caps Lock+F9 Přečtení záhlaví aktuálního sloupce
 Caps Lock+F10 Přečtení záhlaví aktuálního řádku
 Caps Lock+F11 Přepínání mezi zapnutým a vypnutým dotykovým režimem
 Caps Lock+F12 Přepínání oznámení stisknutých kláves
 Caps Lock+Z Zamknutí klávesy Předčítání
 Caps Lock+X Předání kláves aplikaci
 Caps Lock+V Opakování poslední fráze
 Caps Lock+Page Up Zesílení hlasu
 Caps Lock+Page Down Zeslabení hlasu
 Caps lock+Plus Zrychlení hlasu
 Caps Lock+Mínus Zpomalení hlasu
 Caps Lock+D Přečtení položky
 Caps Lock+F Upřesnění čtení položky
 Caps Lock+S Přečtení položky hláskovaně nebo podrobné přečtení japonštiny nebo korejštiny
 Caps Lock+W Přečtení okna
 Caps Lock+R Přečtení všech prvků v obsahové oblasti
 Caps Lock+Q Přechod na poslední položku v obsahové oblasti
 Caps Lock+G Přesunutí kurzoru Předčítání na kurzor systému
 Caps Lock+T Přesunutí kurzoru Předčítání na ukazatel
 Caps Lock+Vlnovka Nastavení fokusu na položku
 Caps Lock+Backspace Zpátky o jednu položku
 Caps Lock+Insert Přechod na propojenou položku
 Caps Lock+M Spuštění čtení
 Caps Lock+Pravá hranatá závorka Přečtení textu od začátku až ke kurzoru
 Caps Lock+0 (nula) Přečtení vlastností textu
 Caps Lock+H Přečtení dokumentu
 Caps Lock+U Přečtení následující stránky
 Caps Lock+Ctrl+U Přečtení aktuální stránky
 Caps Lock+Shift+U Přečtení předchozí stránky
 Caps Lock+I Přečtení následujícího odstavce
 Caps Lock+Ctrl+I Přečtení aktuálního odstavce
 Caps Lock+Shift+I Přečtení předchozího odstavce
 Caps Lock+O Přečtení dalšího řádku
 Caps Lock+Ctrl+O Přečtení aktuálního řádku
 Caps Lock+Shift+O Přečtení předchozího řádku
 Caps Lock+P Přečtení následujícího slova
 Caps Lock+Ctrl+P Přečtení aktuálního slova
 Caps Lock+Shift+P Přečtení předchozího slova
 Caps Lock+Levá hranatá závorka Přečtení následujícího znaku
 Caps Lock+Ctrl+Levá hranatá závorka Přečtení aktuálního znaku
 Caps Lock+Shift+Levá hranatá závorka Přečtení předchozího znaku
 Caps Lock+J Přeskočení na další nadpis
 Caps Lock+Shift+J Přeskočení na předchozí nadpis
 Caps Lock+K Přeskočení na následující tabulku
 Caps Lock+Shift+K Přeskočení na předchozí tabulku
 Caps Lock+L Přeskočení na další odkaz
 Caps Lock+Shift+L Přeskočení na předchozí odkaz
 Caps Lock+Y Přechod na začátek textu
 Caps Lock+B Přechod na konec textu
 Caps Lock+C Přečtení aktuálního data a času


Dotykový příkaz

Pokud máte nový počítač, který podporuje čtyři nebo víc dotykových bodů, můžete k ovládání počítače používat dotykové příkazy.        

Použití tohoto dotykového příkazu Akce

Potáhnutí doleva nebo doprava jedním prstem

Přechod na další nebo předchozí položku

Potáhnutí nahoru nebo dolů jedním prstem

Změna přírůstku pohybu

Klepnutí nebo přetažení jedním prstem

Přečtení textu, na kterém je položený prst

Poklepání jedním prstem

Aktivace primární akce

Trojí klepnutí jedním prstem

Aktivace sekundární akce

Potažení doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Posouvání

Klepnutí dvěma prsty

Zastavení čtení Předčítáním

Poklepání dvěma prsty

Zobrazení místní nabídky

Podržení jedním prstem a klepnutí druhým

Aktivace primární akce

Podržení jedním prstem a poklepání druhým

Aktivace sekundární akce

Potáhnutí doleva nebo doprava třemi prsty

Posunutí tabulátoru dopředu nebo zpátky

Potáhnutí nahoru třemi prsty

Přečtení aktuálního okna

Potáhnutí dolů třemi prsty

Spuštění čtení textu, ve kterém se dá vyhledávat

Klepnutí třemi prsty

Změna režimu podrobností

Poklepání třemi prsty

Přečtení vlastností textu

Podržení jedním prstem a klepnutí dalšími dvěma

Zahájení přetahování nebo zvláštní možnosti kláves

Potáhnutí doleva nebo doprava čtyřmi prsty

Přesunutí kurzoru Předčítání na začátek nebo konec lekce

Potáhnutí nahoru nebo dolů čtyřmi prsty

Zapnutí nebo vypnutí lupy

Klepnutí čtyřmi prsty

Zobrazení příkazů pro aktuální položku

Poklepání čtyřmi prsty

Přepnutí režimu vyhledávání

Trojí klepnutí čtyřmi prsty

Zobrazení seznamu příkazů Předčítání


Windows 7

Součástí systému Windows je základní nástroj pro čtení obrazovky jménem Předčítání, který čte nahlas text na obrazovce a popisuje některé události (například zobrazení chybové zprávy), ke kterým při používání počítače dochází.

Program Předčítání není k dispozici pro všechny jazyky, takže pokud následující postup nefunguje, znamená to, že pro váš jazyk není k dispozici.

 1. Program Předčítání spustíte kliknutím na tlačítko Start
  Obrázek tlačítka Start
  a zadáním textu Předčítání do vyhledávacího pole. V seznamu výsledků klikněte na Předčítání
 2. Pomocí klávesových zkratek v této tabulce určíte, který text má Předčítání přečíst:


  Klávesová zkratkaAkce
  Ctrl+Shift+EnterZískání informace o aktuální položce
  Ctrl+Shift+MezerníkPřečtení celého vybraného okna
  Ctrl+Alt+MezerníkPřečtení položky v aktuálně vybraném okně
  Insert+Ctrl+GPřečtení popisů položek, které se objevují vedle aktuálně vybraných prvků
  CtrlZastavení čtení textu Předčítáním
  Insert+QPřesunutí kurzoru zpět na začátek předchozího textu, který má jiné formátování Kurzor se například přesune ze slova napsaného tučně na začátek slova, které není tučně a předchází ho.
  Insert+WPřesunutí kurzoru na začátek následujícího textu, který má jiné formátování Kurzor se například přesune ze slova napsaného tučně na začátek slova, které není tučně a následuje ho.
  Insert+EPřesunutí kurzoru zpět na začátek textu, který má stejné formátování. Kurzor se například přesune ze středu slova napsaného tučně na jeho začátek.
  Insert+RPřesunutí kurzoru na konec textu, který má stejné formátování Kurzor se například přesune ze středu slova napsaného tučně na jeho konec.
  Insert+F2Výběr celého textu, který má stejné formátování jako znak na pozici kurzoru
  Insert+F3Přečtení aktuálního znaku
  Insert+F4Přečtení aktuálního slova
  Insert+F5Přečtení aktuálního řádku
  Insert+F6Přečtení aktuálního odstavce
  Insert+F7Přečtení aktuální stránky
  Insert+F8Přečtení aktuálního dokumentu


 
Výběr textu, který má program Předčítání číst nahlas
Změna hlasitosti Předčítání
Spustit program Předčítání minimalizovaný
Vypnutí programu Předčítání


Vlastnosti

ID článku: 14234 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor