Chyba programu Windows Media Player C00D11D2

Windows Media Player nemůže otevřít soubor.

Postupy na vyzkoušení

 • Pokud se soubor aktuálně používá, zavřete ho a zkuste to znova.
 • Ujistěte se, že máte odpovídající práva k serveru nebo umístění souboru, a zkuste to znova.
 • Ujistěte se, že máte odpovídající práva k proxy serveru, a zkuste to znova.
 • Pokud se pokoušíte kopírovat stopu z disku CD na pevný disk, ujistěte se, že máte odpovídající práva k umístění na pevném disku, a zkuste to znova. Pokud problém potrvá, zkuste kopírovat do jiné složky.
  • Změna umístění pro ukládání stop zkopírovaných z disku CD
   1. V závislosti na používané verzi programu Windows Media Player vyberte buď nabídku Uspořádat a pak příkaz Možnosti, nebo šipku pod kartou Kopírovat a pak příkaz Další možnosti.
   2. Na kartě Kopírovat hudbu z disku CD klikněte na tlačítko Změnit.
   3. Vyberte jinou složku, do které chcete soubory digitálních médií ukládat, a pak vyberte tlačítko OK nebo vyberte tlačítko Vytvořit novou složku, zadejte název nové složky a vyberte OK.
 • Pokud se pokoušíte otevřít seznam stop, který je uložený na síťové jednotce (například na pevném disku nainstalovaném v jiném počítači), a položky v tomto seznamu jsou taky uložené na síťové jednotce, postupujte takto:
  • Pomocí Průzkumníka Windows přesuňte položky v seznamu stop (tzn. soubory, na které seznam odkazuje) ze síťové jednotky na místní jednotku (například na pevný disk nainstalovaný ve vašem počítači nebo k němu přímo připojený).
  • Pomocí programu Windows Media Player vytvořte nový seznam stop, který bude zahrnovat stejné položky jako starý seznam, ale tentokrát uložte nový seznam na místní jednotku, ne na síťovou jednotku.

   Ve výchozím nastavení se seznamy stop ukládají do složky Vlastní seznamy stop. Tato složka se obvykle nachází ve stejné složce, kam ukládáte stopy zkopírované z disků CD. Pokud chcete složku pro ukládání seznamů stop změnit, je možné, že bude potřeba změnit složku, kam se ukládají stopy zkopírované z disků CD (postup je popsán výše).
Vlastnosti

ID článku: 15031 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor