Windows Media Player C00D1199

Windows Media Player nemůže přehrát soubor. K této chybě může dojít z nejrůznějších důvodů.

Postupy na vyzkoušení

 • Ujistěte se, že se jedná o typ souboru podporovaný přehrávačem. Seznam typů souborů (formátů) podporovaných programem Windows Media Player najdete v části Podporované typy souborů.
 • Pokud se jedná o typ souboru podporovaný přehrávačem, ujistěte se, že máte v počítači nainstalovaný kodek použitý ke kompresi souboru. Tento přehrávač některé kodeky nepodporuje. Další informace o kodecích najdete v tématu Kodeky: nejčastější dotazy.
 • Zkuste změnit výstupní zvukové zařízení přidružené k tomuto přehrávači.
  • Změna výstupního zvukového zařízení:
   1. Vyberte Uspořádat a pak vyberte Možnosti.
   2. Vyberte kartu Zařízení a poklikejte na Reproduktory.
   3. V poli Vybrat zvukové zařízení vyberte jinou zvukovou kartu nebo zvukový řadič.
 • Pokud se jedná o typ souboru podporovaný přehrávačem, ujistěte se, že se ho pokoušíte přehrát způsobem, který přehrávač podporuje. Nelze například přetáhnout soubor s příponou VOB z disku DVD na ikonu Windows Media Playeru nebo ho otevřít výběrem příkazu Otevřít v nabídce Soubor.
 • Pokud se pokoušíte přehrát soubor složený z víc částí, spojte soubory pomocí aplikace pro čtení diskusních skupin nebo nějakého jiného programu.

Podporované typy souborů

Následující tabulka uvádí seznam typů souborů (formátů), které Windows Media Player podporuje.

Pokud se vám nedaří spustit soubor uvedený v této tabulce, je možné, že byl zakódovaný pomocí kodeku, který Windows Media Player nepodporuje.

Typ souboru (formát) Přípona názvu souboru

Soubory 3GPP

.3gp, .3gpp, .3g2 a .3gp2

Zvukové soubory ADTS (Audio Data Transport Stream)

.adts a .adt

Zvukové soubory AU

.au a .snd

Zvukové soubory AIFF (Audio Interchange File Format)

.aif, .aifc a .aiff

Soubory AVCHD

.m2ts, .m2t a .mts

Zvukový disk CD

.cda

Disk DVD-Video

.vob

Grafický soubor JPEG

.jpg

Soubor animace Adobe Flash

.swf

Televizní záznam ve formátu Microsoft DVR

.dvr-ms, .wtv

Zvukové soubory MP3

.mp3 a .m3u

Videosoubory MPEG

.mpeg, .mpg, .m1v, .mp2, .mpa, .mpe, .mp2v, .mpv2, .mp4, .mp4v, .m4v, .m4a a .mov

Soubory MPEG-2 TS

.tts a .ts

Zvukové soubory MIDI (Musical Instrument Digital Interface)

.mid, .midi a .rmi

Zvukové a obrazové soubory systému Windows

.avi a .wav

Zvukové a obrazové soubory formátu Windows Media

.asf, .asx, .wax, .wm, .wma, .wmd, .wmp, .wmv, .wmx, .wpl a .wvx

Soubor skinu programu Windows Media Player

.wmz

Vlastnosti

ID článku: 15043 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor