Připnutí složek a aplikací na plochu nebo na hlavní panel

Připnutí aplikací na hlavní panel

  • Stiskněte a podržte aplikaci (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Další > Připnout na hlavní panel.
  • Pokud je aplikace už otevřená na ploše, stiskněte a podržte tlačítko této aplikace na hlavním panelu (nebo na ně klikněte pravým tlačítkem) a pak vyberte Připnout tento program na hlavní panel.


Přidání zástupců na plochu

  1. Stiskněte a podržte plochu (nebo na ni klikněte pravým tlačítkem) a vyberte Nový > Zástupce.
  2. Zadejte umístění položky nebo vyberte Procházet a položku najděte v Průzkumníkovi souborů.
Vlastnosti

ID článku: 15059 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor