Obnovení spouštěcího sektoru NTFS v oddílech NTFS

Příznaky

Pokud je svazek na serveru nebo v pracovní stanici nepřístupný, nebo pokud je svazek v aplikaci Správce disků označen jako Neznámý, může být poškozený spouštěcí sektor. Článek popisuje postup pro nalezení uložené záložní kopie spouštěcího sektoru NTFS a jeho obnovení do správného umístění na disku.


Aby bylo možno použít tyto informace k vyřešení vašeho problému, musí být splněny dvě podmínky:
 1. Musí se jednat o souborový systém NTFS. Souborový systém FAT neuchovává kopii spouštěcího sektoru.
 2. V počítači musí být možné spustit systém NT.
Poznámka: Pokud nemůžete spustit systém NT ani přemístit jednotku do jiného počítače se systémem NT, postupujte podle následujícího článku znalostní báze Knowledge Base:
121517 : Postup obnovení v případě poškozeného spouštěcího sektoru NTFS (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Řešení

Postup řešení problému je následující: Nejprve je třeba získat kopii záložního spouštěcího sektoru a poté ji zkopírovat zpět do správného umístění na pevném disku.

V systému NT 3.5x se záložní kopie nachází uprostřed logického svazku (Volume middle).

V systémech NT 4.0 a Windows 2000 byla tato kopie přesunuta na konec logického svazku (Volume end). K jejímu získání je potřeba použít odlišný postup. Uvedený příklad používá nástroj Disk Probe (dskprobe.exe) pro systém NT, který je součástí sady NT V4.0 Resource Kit. Po instalaci vhodných souborů knihoven DLL pracuje i v systému NT V3.5x.

Poznámka:


Jakmile ověříte správnost spouštěcího sektoru NTFS a jeho kopie, uložte sektor při jeho prohlížení do souboru. V nabídce File (Soubor) klepněte na příkaz Save As (Uložit jako) a zadejte název a cestu k souboru. Zajistíte tím správný průběh procesu obnovení podle následujícího postupu.

Obnovení spouštěcích sektorů primárních oddílů


 1. V nabídce DRIVES (Jednotky) nástroje Disk Probe klepněte na příkaz Physical Drive (Fyzická jednotka). Vyberte jednotku PhysicalDriveX (Fyzická jednotka X), kde písmeno X je ordinální číslo disku. Pokud si nejste jisti ordinálním číslem disku, použijte například nástroj Správce disků. Například v systému se třemi disky SCSI s hodnotami ID SCSI 1, 3 a 5 budou tyto disky v nástroji Správce Disků zobrazeny v pořadí 0, 1, 2. Pokud potom dojde například k odebrání disku s hodnotou ID SCSI 3, disk s hodnotou ID SCSI 5 bude mít číslo 1.
 2. Poklepejte na položku jednotky PhysicalDriveX, kterou chcete opravit. V poli pod položkou zrušte zaškrtnutí políčka Read Only (Jen pro čtení) a klepněte na tlačítko Set Active (Nastavit jako aktivní). Tím by se položka Active Handle (Aktivní popisovač) měla nastavit na hodnotu PhysicalDriveX (Fyzická jednotka X). Pokračujte klepnutím na tlačítko OK.
 3. V nabídce SECTORS (Sektory) klepněte na příkaz Read (Číst) a do pole STARTING SECTORS (Počáteční sektory) zadejte hodnotu 0, do pole Number of Sectors (Počet sektorů) zadejte hodnotu 1. Pokračujte klepnutím na tlačítko Read (Číst).
 4. V tomto okamžiku se nacházíte na pozici sektoru MBR fyzického disku. V pravé části, v textu v kódování ASCII by měl být na pozici Offset (Posun) 8B uveden text „Invalid Partition Table...“ (Neplatná tabulka oddílů). V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Partition Table (Tabulka oddílů). V seznamu označeném Partition table index (Index tabulky oddílů) zobrazte pomocí posuvníku požadovaný oddíl a poklepejte na něj. V poli vlevo dole se zobrazí hodnota Relative Sectors (Relativní sektory). Tuto hodnotu si poznamenejte (na řádek níže) a klepněte na tlačítko GO (Přejít), které se nachází vedle tohoto pole.

  Poznamenejte si hodnotu RELATIVE SECTOR (Relativní sektor) __________.
 5. V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Bytes (Bajty) a ověřte pozici, na které se nacházíte. V závislosti na rozsahu poškození spouštěcího sektoru se můžete pokusit vyhledat některé charakteristické řetězce textu v kódování ASCII, například řetězec NTFS, který je vpravo nahoře, nebo A disk Read error occurred... (Chyba při čtení disku...), který začíná na pozici offset 130. V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz NTFS Bootsector (Spouštěcí sektor NTFS). V tomto zobrazení klepněte v případě systému NT V4.0 na tlačítko Volume End (Konec oddílu). V případě systému NT V3.5x klepněte na tlačítko Volume Middle (Střed oddílu). Nyní byste se měli nacházet na pozici záložní kopie spouštěcího sektoru. Pokud se zobrazí chybová zpráva Incomplete Data Read (Přečtena neúplná data), nebo pokud po prozkoumání bajtů zjistíte, že se nejedná o záložní kopii spouštěcího sektoru, je zřejmě primární spouštěcí sektor poškozen takovým způsobem, že nelze využít informaci potřebnou k nalezení záložní kopie. V takovém případě přejděte na následující část, která popisuje postup obnovení v případě chybějícího či vážně poškozeného spouštěcího sektoru. Jinak pokračujte krokem 6.
 6. V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Bytes (Bajty) a zkontrolujte, zda se jedná o spouštěcí sektor NTFS. Po ověření klepněte v nabídce SECTORS (Sektory) na příkaz Write (Zapsat). Zkontrolujte, zda dialogové okno zobrazuje správné hodnoty Handle (Popisovač) a PhysicalDrive (Fyzická jednotka). Do pole Starting Sector to write Data (Počáteční sektor pro zápis dat) zadejte číslo, které jste v kroku 4 opsali z pole Relative Sectors (Relativní sektory). Pokračujte klepnutím na tlačítko Write (Zapsat).
 7. V nabídce SECTORS (Sektory) zadejte hodnotu z pole Relative sector (Relativní sektor), kterou jste si poznamenali v kroku 4. Hodnotu Number of Sectors (Počet sektorů) ponechte na hodnotě 1. Klepněte na tlačítko Read (Číst). Zkontrolujte, zda byla data skutečně zapsána.
 8. Ukončete nástroj Disk Probe a restartujte systém.

Obnovení zálohy spouštěcího sektoru v případě, že původní kopie chybí, je vážně poškozena nebo neobsahuje použitelná data

V případě, že spouštěcí sektor chybí, nebo je natolik poškozen, že obsahuje nesprávné hodnoty ukazatelů a počtu sektorů, proveďte obnovu pomocí následujících kroků.
 1. V nabídce DRIVES (Jednotky) nástroje Disk Probe klepněte na příkaz Physical Drive (Fyzická jednotka). Vyberte jednotku PhysicalDriveX (Fyzická jednotka X), kde písmeno X je ordinální číslo disku. Pokud si nejste jisti ordinálním číslem disku, použijte například nástroj Správce disků.
 2. Poklepejte na položku jednotky PhysicalDriveX, kterou chcete zobrazit. V poli pod položkou zrušte zaškrtnutí políčka Read Only (Jen pro čtení) a klepněte na tlačítko Set Active (Nastavit jako aktivní). Tím by se položka Active Handle (Aktivní popisovač) měla nastavit na hodnotu PhysicalDriveX (Fyzická jednotka X). Pokračujte klepnutím na tlačítko OK.
 3. V nabídce SECTORS (Sektory) klepněte na příkaz Read (Číst) a do pole STARTING SECTORS (Počáteční sektory) zadejte hodnotu 0, do pole Number of Sectors (Počet sektorů) zadejte hodnotu 1. Pokračujte klepnutím na tlačítko Read (Číst).
 4. Nyní se nacházíte na pozici sektoru MBR fyzického disku. V levé části v textu v kódování ASCII by mělo být na pozici Offset (šestnáctkový) 8B uveden text Invalid Partition Table (Neplatná tabulka oddílů). V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Partition Table (Tabulka oddílů). Vyberte správné číslo požadovaného oddílu.
 5. Je třeba zjistit dvě hodnoty: Total Sectors (Celkový počet sektorů) a Relative Sectors (Relativní sektory). Poznamenejte si hodnotu Relative Sectors (Relativní sektory). Na této pozici by měl být umístěn spouštěcí sektor. Záložní kopii spouštěcího sektoru naleznete pomocí následujícího výpočtu:

  Zaznamenejte si hodnotu Total Sectors (Celkový počet sektorů): _________
  Zaznamenejte si hodnotu Relative Sectors (Relativní sektory): _________

  Příklad 1: Pro systém NT V4.0, ve kterém se záložní kopie nachází na konci svazku:


  celkový počet sektorů --> 1062880
  + relativní sektory --> + 32
  ---------
  1062912
  - mínus jeden sektor --> - 1
  ---------
  záloha spouštěcího sektoru --> 1062911
  Příklad 2: Pro systém NT V3.5x, ve kterém se záložní kopie nachází uprostřed svazku.


  celkový počet sektorů --> 1062880
  děleno dvěma --> 531440
  + relativní sektory --> + 32
  ---------
  záloha spouštěcího sektoru --> 531472


 6. V nabídce SECTORS (Sektory) klepněte na příkaz Read (Číst) a v poli Starting sector (Počáteční sektor) zadejte hodnotu, vypočtenou v kroku 5. Do pole Number of Sectors (Počet sektorů) zadejte hodnotu 1. Klepnutím na tlačítko Read (Číst) přejdete do umístění zálohy spouštěcího sektoru.
 7. V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Bytes (Bajty) a zkontrolujte, zda se jedná o spouštěcí sektor NTFS. Po ověření klepněte v nabídce SECTORS (Sektory) na příkaz Write (Zapsat). Zkontrolujte, zda dialogové okno zobrazuje správné hodnoty Handle (Popisovač) a PhysicalDrive (Fyzická jednotka). Do pole Starting Sector to write Data (Počáteční sektor pro zápis dat) zadejte číslo, které jste v kroku 5 opsali z pole Relative Sectors (Relativní sektory). Pokračujte klepnutím na tlačítko Write (Zapsat).
 8. V nabídce SECTORS (Sektory) zadejte hodnotu z pole Relative sector (Relativní sektor), kterou jste si poznamenali v kroku 5. Hodnotu Number of Sectors (Počet sektorů) ponechte na hodnotě 1. Klepněte na tlačítko Read (Číst). Zkontrolujte, zda byla data skutečně zapsána.
 9. Ukončete nástroj Disk Probe a restartujte systém.

Obnovení spouštěcích sektorů rozšířených oddílů

 1. V nabídce DRIVES (Jednotky) nástroje Disk Probe klepněte na příkaz Physical Drive (Fyzická jednotka). Vyberte jednotku PhysicalDriveX (Fyzická jednotka X), kde písmeno X je ordinální číslo disku. Pokud si nejste jisti ordinálním číslem disku, použijte například nástroj Správce disků.
 2. Poklepejte na položku jednotky PhysicalDriveX, kterou chcete zobrazit. V poli pod položkou zrušte zaškrtnutí políčka Read Only (Jen pro čtení) a klepněte na tlačítko Set Active (Nastavit jako aktivní). Tím by se položka Active Handle (Aktivní popisovač) měla nastavit na hodnotu PhysicalDriveX (Fyzická jednotka X). Pokračujte klepnutím na tlačítko OK.
 3. V nabídce SECTORS (Sektory) klepněte na příkaz Read (Číst) a do pole STARTING SECTORS (Počáteční sektory) zadejte hodnotu 0, do pole Number of Sectors (Počet sektorů) zadejte hodnotu 1. Pokračujte klepnutím na tlačítko Read (Číst).
 4. Nyní se nacházíte na pozici sektoru MBR fyzického disku. V levé části v textu v kódování ASCII by mělo být na pozici Offset (šestnáctkový) 8B uveden text Invalid Partition Table (Neplatná tabulka oddílů). V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Partition Table (Tabulka oddílů). V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Partition Table (Tabulka oddílů).
 5. V tomto pohledu vyberte v seznamu Partition Table Index (Index tabulky oddílů) oddíl, který obsahuje požadovaný rozšířený oddíl. V poli System ID (ID systému) se zobrazí hodnota Extended (Rozšířený). Pokud je požadovaný oddíl čtvrtou logickou jednotkou rozšířeného oddílu, čtyřikrát klepněte na tlačítko Next partition (Další oddíl). V poli System ID (ID systému) by měla být uvedena hodnota NTFS.
 6. V seznamu Partition Table Index (Index tabulky oddílů) vyberte (poklepáním) oddíl, který obsahuje požadovaný rozšířený oddíl. V poli System ID (ID systému) se zobrazí hodnota Extended (Rozšířený).

  V rámci rozšířeného oddílu přejděte na logický svazek, který je potřeba opravit. Pokud je poškozený svazek druhým svazkem oddílu, dvakrát klepněte na tlačítko Next Partition (Další oddíl). Při procházení svazky rozšířeného oddílu je v poli System ID (ID systému) zobrazen systém souborů příslušného oddílu.

  Jakmile naleznete oddíl, který potřebuje opravit, ze záhlaví okna nástroje Disk Probe si poznamenejte číslo aktuálního sektoru, relativní sektory a celkový počet sektorů svazku. Tyto informace jsou nezbytné pro výpočet umístění záložní kopie spouštěcího sektoru.

  Current Sector (Aktuální sektor) ________________________
  Relative Sector (Relativní sektor) _______________________
  Total Sectors (Celkový počet sektorů) _________________________

  Klepnutím na tlačítko Go (Přejít) přejděte na spouštěcí sektor poškozeného svazku. Ze záhlaví okna si poznamenejte umístění tohoto sektoru.

  Boot Sector (Spouštěcí sektor) ___________________________

  V nabídce View (Zobrazit) klepněte na příkaz Bytes (Bajty) a zkontrolujte, zda je zobrazen správný sektor. Pokud je míra poškození sektoru nízká, v pravém sloupci by měl být čitelný text v kódování ASCII obsahující chybovou zprávu. (Pokud došlo k úplnému přepsání sektoru, není možné použít tento způsob ověření.)

  Poznamenejte si toto umístění, do kterého bude zkopírována záloha spouštěcího sektoru.

  Current Sector (Aktuální sektor) __________
  Relative Sectors (Relativní sektory) __________
  Total Sectors (Celkový počet sektorů) __________
 7. K nalezení záložní kopie jsou třeba tři hodnoty, které jste si poznamenali v kroku 6: Relative Sectors (Relativní sektory), Total Sectors (Celkový počet sektorů) a Current sector (Aktuální sektor). S použitím těchto hodnot proveďte následující výpočet:

  Příklad 1: Pro systém NT V4.0, ve kterém se záložní kopie nachází na konci svazku:


  aktuální sektor: 819200
  celkový počet sektorů: + 243680
  ======
  1062880
  relativní sektory + 32
  ======
  1062912
  mínus jeden sektor - 1
  ======
  záloha spouštěcího sektoru 1062911
  Příklad 2: Pro systém NT V3.5x, ve kterém se záložní kopie nachází uprostřed svazku.


  aktuální sektor: 819200
  + celkový počet sektorů: 243680 děleno 2: 121840 +
  ======
  941040
  + relativní sektory + 32
  ======
  záloha spouštěcího sektoru 941072


 8. V nabídce SECTORS (Sektory) klepněte na příkaz Read (Číst) a v poli Starting sector (Počáteční sektor) zadejte hodnotu, vypočtenou v kroku 7. Do pole Number of Sectors (Počet sektorů) zadejte hodnotu 1. Klepnutím na tlačítko Read (Číst) přejdete do umístění zálohy spouštěcího sektoru.
 9. V nabídce VIEW (Zobrazit) klepněte na příkaz Bytes (Bajty) a zkontrolujte, zda se jedná o spouštěcí sektor NTFS. V pravém sloupci by měl být uveden text chybové zprávy v kódování ASCII. Máte-li podezření, že se nejedná o platný spouštěcí sektor, nepokračujte dále. Začněte proces vyhledávání znovu a nalezněte správný sektor, který obsahuje záložní kopii spouštěcího sektoru.

  Jste-li si jisti, že se jedná o záložní kopii spouštěcího sektoru, zapište tento sektor do umístění původního spouštěcího sektoru, který jste vyhledali v kroku 6. V nabídce Sectors (Sektory) klepněte na příkaz Write (Zapsat). Zkontrolujte, zda dialogové okno zobrazuje správné hodnoty Handle (Popisovač) a PhysicalDrive (Fyzická jednotka). Do pole Starting Sector (Počáteční sektor) zadejte umístění původního spouštěcího sektoru. Zapište informaci na disk klepnutím na tlačítko Write it (Zapsat).
 10. V nabídce SECTORS (Sektory) klepněte na příkaz Read (Číst). Do pole Starting Sector (Počáteční sektor) zadejte číslo sektoru, do kterého byla zapsána záložní kopie. V poli Number of Sectors (Počet sektorů) ponechte hodnotu 1. Klepněte na příkaz Read (Číst) a zkontrolujte, zda byla data skutečně zapsána.
 11. Ukončete nástroj Disk Probe a restartujte systém.
Program Diskedit vyrábí společnost Symantec Corporation, která je dodavatelem nezávislým na společnosti Microsoft; na výkon nebo spolehlivost tohoto produktu neposkytujeme žádnou výslovnou ani předpokládanou záruku.
Vlastnosti

ID článku: 153973 - Poslední kontrola: 17. 5. 2006 - Revize: 1

Váš názor