Zakázání aktivního obsahu v aplikaci Internet Explorer

Poznámka:Článek popisuje postup pro odstraňování potíží, pomocí kterého můžete vyřešit potíže s aktivním obsahem v aplikaci Internet Explorer. Tento postup pro odstraňování potíží, pomocí kterého zakážete aktivní obsah v aplikaci Internet Explorer, by měl být považován za dočasné opatření do doby vyřešení základního problému. Pokud v aplikaci Internet Explorer zakážete podporu skriptování, budou tím ovlivněny funkce mnoha webových serverů v síti Internet.

Souhrn

V tomto článku je uveden postup pro odstraňování potíží, pomocí kterého můžete vyřešit potíže s aktivním obsahem, jako je aktivní skriptování, ovládací prvky ActiveX a programy Java v aplikaci Internet Explorer.

Další informace

Pokud se vám nedaří načíst pomocí aplikace Internet Explorer určitou webovou stránku, může být příčinou problému aktivní obsah této stránky. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tuto příčinu, postupujte následujícím způsobem.

Po provedení každého kroku zkontrolujte, zda je možné webovou stránku úspěšně stáhnout. Pokud je možné webovou stránku úspěšně stáhnout, měli byste problém oznámit správci webového serveru a požádat jej o informace týkající se dalších způsobů přístupu k webové stránce.

 1. Nakonfigurujte aplikaci Internet Explorer tak, aby nespouštěla automaticky aktivní skripty:

  Internet Explorer 3.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Zabezpečení a v části Aktivní obsah zrušte zaškrtnutí políčka Spouštět skripty ActiveX.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení, na zónu Internet, na tlačítko Vlastní (pro odborné uživatele) a pak klepněte na možnost Nastavení.
  2. Posuňte zobrazení směrem dolů k oblasti Skriptování, u položek Skriptování apletů v jazyce Java a Aktivní skriptování klepněte na přepínač Zakázat, klepněte na tlačítko OK a pak znovu klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení, na zónu Internet a pak na tlačítko Vlastní úroveň.
  2. V poli Nastavení posuňte zobrazení směrem dolů k oblasti Skriptování, u položek Aktivní skriptování a Skriptování apletů v jazyce Java klepněte na přepínač Zakázat.
  3. Klepněte na tlačítko OK a pak znovu klepněte na tlačítko OK.

   POZNÁMKA
   : V aplikaci Internet Explorer se pojmy „aktivní skriptování“ a „skriptování ovládacích prvků ActiveX“ vztahují k skriptování v jazycích Microsoft JScript a Microsoft Visual Basic Scripting Edition. Po dokončení tohoto postupu budou zakázány oba typy skriptů.
  Je-li možné po provedení tohoto postupu stáhnout webovou stránku, je příčinou problému aktivní skriptování, které webová stránka obsahuje. Skript pravděpodobně není napsán správně nebo obsahuje nepodporované objekty, vlastnosti či prvky.
 2. Nakonfigurujte aplikaci Internet Explorer tak, aby nepoužívala automaticky položky zobrazující aktivní obsah, jako je pohyblivý text či animace.

  Internet Explorer 3.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Zabezpečení a v části Aktivní obsah zrušte zaškrtnutí políčka Povolit ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení, klepněte na zónu Internet, klepněte na možnost Vlastní a pak klepněte na volbu Nastavení.
  2. Klepněte na přepínač Zakázat u položek Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX, Označit skriptované ovládací prvky ActiveX jako bezpečné, Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné, Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX, Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in, klepněte na tlačítko OK a pak znovu klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení, klepněte na zónu Internet a pak klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.
  2. V poli Nastavení klepněte na přepínač Zakázat u položek Stahovat podepsané ovládací prvky ActiveX, Stahovat nepodepsané ovládací prvky ActiveX, Inicializovat a skriptovat ovládací prvky ActiveX, které nejsou označeny jako bezpečné, Spouštět ovládací prvky ActiveX a moduly plug-in a Označit skriptované ovládací prvky ActiveX jako bezpečné.
  3. Klepněte na tlačítko OK a pak klepněte znovu na tlačítko OK.
  Je-li možné po provedení tohoto postupu stáhnout webovou stránku, je příčinou problému aktivní obsah této stránky.
 3. Zkontrolujte, zda je zakázán interní kompilátor Just-In-Time (JIT) jazyka Java:

  Internet Explorer 3.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Upřesnit a zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kompilátor JIT jazyka Java.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Upřesnit a v části Modul Java VM zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kompilátor JIT jazyka Java.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Upřesnit a v části Modul Java VM zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kompilátor JIT jazyka Java pro virtuální počítač (vyžaduje restartování).
  2. Klepněte na tlačítko OK.
  Pokud je příčinou problému program v jazyce Java, který webová stránka obsahuje, a problém po zakázání kompileru JIT jazyka Java přetrvává, měla by se na stavovém řádku aplikace Internet Explorer zobrazit zpráva obsahující další informace o problému. Pokud zpráva oznamuje, že nebyla nalezena určitá třída, neexistuje pravděpodobně příslušná třída na serveru, který obsahuje webovou stránku, nebo je server příliš zaneprázdněn.
 4. Nakonfigurujte aplikaci Internet Explorer tak, aby nespouštěla automaticky programy v jazyce Java.

  Internet Explorer 3.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Zabezpečení a v části Aktivní obsah zrušte zaškrtnutí políčka Povolit programy v jazyce Java.
  2. Klepněte na tlačítko OK.
  Internet Explorer 4.x:
  1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení, klepněte na zónu Internet, klepněte na tlačítko Vlastní a pak klepněte na možnost Nastavení.
  2. V dialogovém okně Nastavení zabezpečení klepněte v části Oprávnění pro jazyk Java na přepínač Zakázat používání jazyka Java, klepněte na tlačítko OK a pak klepněte znovu na tlačítko OK.
  Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:
  1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení, klepněte na zónu Internet a pak klepněte na tlačítko Vlastní úroveň.
  2. V poli Nastavení klepněte u možnosti Oprávnění pro jazyk Java na přepínač Zakázat používání jazyka Java, klepněte na tlačítko OK a pka klepněte znovu na tlačítko OK.
  Je-li možné po provedení tohoto postupu stáhnout webovou stránku, je příčinou problému jeden či více programů v jazyce Java, které webová stránka obsahuje.

Vlastní nastavení úrovní zabezpečení pro aktivní obsah

I když je většina aktivního obsahu webových stránek bezpečná, obsahují některé webové stránky aktivní obsah, který by případně mohl způsobit problémy se zabezpečením počítače. Při načtení určité webové stránky může například automaticky spouštěný ovládací prvek ActiveX poškodit data nebo způsobit infikování počítače virem. Aplikace Internet Explorer předchází podobným situacím pomocí úrovní zabezpečení pro aktivní obsah.

V aplikaci Internet Explorer jsou k dispozici následující úrovně zabezpečení pro aktivní obsah:

Internet Explorer 3.x:
 • Vysoká (doporučeno pro všechny uživatele) Chrání před všemi problémy se zabezpečením. Není používán potenciálně nebezpečný obsah a uživatel je na tyto případy upozorněn.
 • Střední (doporučeno pro odborníky a vývojáře) Zobrazí se varování týkající se všech problémů se zabezpečením. Můžete se rozhodnout, zda chcete potenciálně nebezpečný obsah zobrazit.
 • Žádná (není doporučeno) Uživatel není chráněn před žádnými problémy se zabezpečením. Toto nastavení použijte, pouze pokud jste si jistí, že všechny navštěvované stránky jsou bezpečné.
Chcete-li upravit úroveň zabezpečení pro aktivní obsah, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti, klepněte na kartu Zabezpečení a v části Aktivní obsah klepněte na možnost Úroveň zabezpečení.
 2. Klepněte na úroveň zabezpečení, kterou chcete použít, a pak klepněte na tlačítko OK.
Internet Explorer 4.x:


 • Vysoká (největší zabezpečení) Není používán obsah, který by mohl poškodit počítač.
 • Střední (větší zabezpečení) Před spuštěním potenciálně škodlivého obsahu se zobrazí varování.
 • Nízká Před spuštěním potenciálně škodlivého obsahu se nezobrazí varování.
 • Vlastní (pro odborné uživatele) Zabezpečení je založeno na nastavení, které vyberete.
Chcete-li upravit úroveň zabezpečení pro aktivní obsah, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Zobrazit klepněte na příkaz Možnosti Internetu, klepněte na kartu Zabezpečení.
 2. Klepněte na zónu a na úroveň zabezpečení, kterou chcete pro zónu použít, a pak klepněte na tlačítko OK.
Internet Explorer 5.0, 5.01, 5.5, 6:

 • Vysoká (největší zabezpečení) Není používán obsah, který by mohl poškodit počítač.
 • Střední (větší zabezpečení) Před spuštěním potenciálně škodlivého obsahu se zobrazí varování.
 • Střední - nízká (stejná jako střední) Před spuštěním potenciálně škodlivého obsahu se nezobrazí varování.
 • Nízká Minimální ochrana a varování před spuštěním potenciálně škodlivého obsahu.
 • Vlastní úroveň (pro odborné uživatele) Zabezpečení je založeno na nastavení, které vyberete.
Chcete-li upravit úroveň zabezpečení pro aktivní obsah, postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Nástroje klepněte na příkaz Možnosti Internetu a klepněte na kartu Zabezpečení.
 2. V seznamu Vyberte zónu obsahu, u které chcete určit nastavení zabezpečení vyberte zónu.
 3. Ve skupinovém rámečku Úroveň nastavení této zóny přesuňte jezdce na preferovanou hodnotu nebo klepněte na tlačítko Vlastní úroveň a upravte nastavení.
 4. Klepněte na tlačítko OK tolikrát, až se vrátíte do aplikace Internet Explorer.
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
174360 Jak používat zóny zabezpečení v aplikaci Internet Explorer
Vlastnosti

ID článku: 154036 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor