Jak odstranit události ID 9 a ID 11

Tento článek určený pro systém Microsoft Windows XP naleznete pod číslem 314093 .

Upozornění: Tento článek obsahuje informace o úpravách registru. Předtím, než provedete jakékoli úpravy registru, prověřte své schopnosti obnovit registr v případě, že dojde k potížím. Informace o možnostech obnovení registru naleznete v nápovědě pro program Regedit.exe v tématu Obnovení registru nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématu Obnovení klíče registru.

Souhrn

Tento článek popisuje odstraňování příčin chyb doprovázených událostmi ID 9 či ID 11. V systémovém protokolu mohou být zaznamenány následující zprávy (systémový protokol zobrazíte pomocí Prohlížeče událostí), zdroj události ovšem může být libovolný řadič (například Atdisk, Atapi či Sparrow):
ID události: 9

Zdroj: aic78xx

Popis: Zařízení \zařízení\ScsiPort0 neodpovědělo v časovém intervalu.
-nebo-
ID události: 11

Zdroj: aic78xx

Popis: Ovladač rozpoznal chybu řadiče na zařízení \zařízení\ScsiPort0.
V téměř všech případech jsou tyto zprávy zaznamenány z důvodu potíží s řadičem či, pravděpodobněji, se zařízením připojeným k řadiči. Tyto potíže mohou souviset s nedostatečným zasunutím konektorů, nesprávným ukončením či nastavením přenosové rychlosti, pomalou odezvou zařízení na žádost o uvolnění sběrnice SCSI, poškozeným zařízením či ve velmi řídkých případech chybně napsaným ovladačem zařízení.

Další informace

Následující text obsahuje tipy pro odstraňování potíží, diagnostiku a vyhledávání jejich příčin:
 • V technické příručce dodané výrobcem řadiče SCSI zjistěte požadavky na ukončení sběrnice. Množství moderních řadičů SCSI požaduje aktivní terminátory (nejméně jedno ze zařízení SCSI na sběrnici musí dodávat ukončovací napájení). Správné ukončení zahrnuje terminátor (rezistor) a zařízení, které dodává na sběrnici signál pro ukončovací napájení. Standard SCSI-2 určuje, že ukončovací napájení musí dodávat řadič (iniciátor). Proto každý řadič kompatibilní se standardem SCSI-2 pravděpodobně ukončovací napájení dodává, raději se ale přesvědčte, pokud si nejste jistí. Řada zařízení, obzvláště diskových jednotek, nabízí možnost dodávání ukončovacího napájení; pokud je na jednotce propojka označená Trmpwr, měli byste ji aktivovat.
 • Pokud jsou připojená interní i externí zařízení SCSI, musí být poslední zařízení v obou řetězcích ukončené a ostatní ukončená být nesmí.
 • Pokud je použitý pouze jeden řetězec zařízení SCSI (buď všechna interní, nebo externí), přesvědčte se, zda je poslední zařízení SCSI v řetězci a také řadič ukončený. Obvykle je to nastavení v systému BIOS.
 • Zkontrolujte, zda není nějaký z konektorů SCSI poškozený nebo uvolněný. Jestliže máte dlouhý řetězec interních i externích kabelů, hrozí snížení kvality signálu. I když specifikace SCSI umožňuje dlouhé kabely, předpokládá použití kvalitních kabelů bez možného rušení, takže ve skutečnosti je obvykle možné použití pouze kratších kabelů. Pokud používáte externí kabely dlouhé 180 cm či více, vyměňte je za kabely dlouhé nejvýše 90 cm.
 • Zjistěte, kdy došlo k daným událostem, a zkuste vypozorovat, zda se neshodují s průběhem nějakých standardních procesů (například zálohování) nebo vysokým zatížením disků. Takto můžete zjistit, které zařízení je zdrojem chyby.


  Poznámka
  : Důvodem, proč jsou diskové jednotky při zatížení náchylné k podobným potížím, je často pomalý procesor. V multitaskingovém prostředí nemusí být procesor dostatečně rychlý pro zpracování všech vstupně-výstupních příkazů, které mohou přicházet téměř současně.
 • Pokud k překročení časového limitu dochází v souvislosti s páskovými jednotkami, snižte přenosovou rychlost. Přenosová rychlost 5 MB/s je obvykle postačující.
 • Zjednodušte řetězec SCSI/IDE odebráním zařízení nebo přesunutím problematického zařízení na jiný řetězec. Pokud se stejné potíže se zařízením objeví i po přesunutí, je nutné je vyměnit.
 • Zkontrolujte verzi systému BIOS řadiče SCSI a verze firmwaru zařízení. Vyžádejte si od výrobců jejich nejnovější verze. Postup naleznete v části Kontrola čísla modelu a verze firmwaru.
 • Zkontrolujte verze ovladačů zařízení SCSI. Ovladače SCSI jsou umístěné v adresáři %Systemroot%\System32\Drivers. Ve vlastnostech souboru najděte jeho verzi a zkontrolujte, zda výrobce zařízení nemá k dispozici novější.
 • Odeberte ostatní řadiče a prověřte, zda se tak odstraní konflikty.
 • Tyto potíže také může odstranit nízkoúrovňové formátování provedené daným řadičem SCSI.
 • Pokud podezíráte určité zařízení, použijte jiný model či typ.

Kontrola čísla modelu a verze firmwaru

Číslo modelu a verze firmwaru jsou uvedeny v registru systému Windows. Při kontrole čísla modelu a verze firmwaru postupujte podle následujících pokynů.


Upozornění: Chybné použití programu Editor registru může způsobit vážné potíže, které mohou vést k nutnosti přeinstalace operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že potíže způsobené chybným použitím programu Editor registru mohou být odstraněny. Tento program používáte pouze na vlastní nebezpečí.

Informace o úpravách registru naleznete v nápovědě pro program Editor registru (Regedit.exe) v tématu Změna klíčů a hodnot nebo v nápovědě pro program Regedt32.exe v tématech Přidání a odstranění informací v registru nebo Úpravy informací v registru. Doporučujeme zazálohovat registr před provedením úprav. Pokud používáte operační systém Windows NT nebo Windows 2000, doporučujeme také aktualizovat Záchrannou opravnou disketu.

 1. Spusťte program Regedt32.exe.
 2. Najděte a klepněte na následující klíč registru, kde x se liší podle čísla zařízení.
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Devicemap\Scsi\ScsiPortx\ScsiBusx\ TargetIdx\LogicalUnitIdx
 3. Hodnota identifikátoru REG_SZ představuje číslo modelu a verzi firmwaru. Například v následující hodnotě je verze firmwaru 0510:
  SEAGATE ST32430N 0510
 4. Poznamenejte si čísla všech zařízení a verze firmwaru a ověřte u výrobce, zda nejsou známé nějaké potíže.
Vlastnosti

ID článku: 154690 - Poslední kontrola: 7. 1. 2004 - Revize: 1

Váš názor