Použití celoobrazovkového režimu v aplikaci Microsoft Internet Explorer

Souhrn

Aplikace Internet Explorer obsahuje funkci celoobrazovkového režimu, která umožňuje pouze přístup k webovým stránkám. V tomto článku se popisuje, jak v aplikaci Internet Explorer používat funkci celoobrazovkového režimu.

Další informace

Máte-li aplikaci Internet Explorer spuštěnou v celoobrazovkovém režimu, záhlaví, nabídky, panely nástrojů a stavový řádek aplikace Internet Explorer nejsou zobrazeny a aplikace pracuje v režimu Celá obrazovka. Hlavní panel systému Windows 95 není zobrazený, ale stisknutím kombinace kláves ALT+TAB nebo CTRL+ALT+DEL můžete přepnout do jiných spuštěných programů. Aplikace Internet Explorer běží v režimu Celá obrazovka, proto nebudete mít přístup k ploše systému Windows 95, dokud neukončíte aplikaci Internet Explorer.

Spuštění aplikace Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu

Chcete-li spustit aplikaci Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz a pak klepněte na tlačítko OK
iexplore -k stránka
stránka je adresa webové stránky, která se má zobrazit při spuštění aplikace Internet Explorer. Pokud webovou stránku v poli Otevřít nezadáte, aplikace Internet Explorer otevře vaši úvodní stránku. Zadanou webovou stránkou může být webová stránka na Internetu, v tomto počítači nebo v jiném počítači v síti.

Pokud chcete spustit aplikaci Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu a jako úvodní stránku použít web společnosti Microsoft, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit a pak do pole Otevřít zadejte iexplore -k www.microsoft.com.

Pokud chcete spustit aplikaci Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu s webovou stránkou Example.htm umístěnou v počítači ve složce Dokumenty, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit a pak do pole Otevřít zadejte iexplore -k "c:\dokumenty\example.htm".

Pokud chcete spustit aplikaci Internet Explorer v celoobrazovkovém režimu s webovou stránku Example.htm umístěnou v jiném počítači v síti, klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Spustit a do pole Otevřít zadejte iexplore -k \\server\sdílená položka\example.htm, přičemž server a sdílená položka představují síťový server a sdílenou položku, kde se nachází příslušná webová stránka.

Ukončení aplikace Internet Explorer

Chcete-li ukončit aplikaci Internet Explorer spuštěnou v celoobrazovkovém režimu, stiskněte kombinaci kláves ALT+F4. Ukončíte-li celoobrazovkový režim, ukončíte tím zároveň také aplikaci Internet Explorer.

Klávesové zkratky používané v celoobrazovkovém režimu


Kombinace kláves Funkce
-----------------------------------------------------------
CTRL+A Vybrat vše (úpravy)
CTRL+B Uspořádat oblíbené položky
CTRL+C Kopírovat (úpravy)
CTRL+F Najít (na aktuální stránce)
CTRL+H Zobrazit složku Historie
CTRL+L Otevřít dialogové okno Umístění
CTRL+N Nové okno (neotevře se v celoobrazovkovém režimu)
CTRL+O Otevřít dialogové okno Umístění (stejné jako CTRL+L)
CTRL+P Tisknout
CTRL+R Obnovit
CTRL+S Uložit
CTRL+V Vložit (úpravy)
CTRL+W Zavřít (stejné jako ALT+F4)
CTRL+X Vyjmout (úpravy)
ALT+F4 Zavřít
ALT+ŠIPKA DOLEVA Zpět
ALT+ŠIPKA DOPRAVA Vpřed
ESC Zastavit
F5 Obnovit
Vlastnosti

ID článku: 154780 - Poslední kontrola: 21. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor