Odebrání ovládacího prvku ActiveX v systému Windows

Souhrn

Tento článek popisuje odebrání ovládacího prvku ActiveX z počítače, chybové zprávy, které se při tom mohou zobrazit, a použití více složek ovládacích prvků ActiveX (Occache) v aplikaci Internet Explorer 4.0 a novější.

Další informace

Chcete-li odebrat ovládací prvek ActiveX, postupujte podle kroků v příslušné části.

Aplikace Internet Explorer 3.0, 3.01 a 3.02

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy a potom klepněte na kartu Instalace / Odinstalace.
 2. Zobrazí-li se v seznamu nainstalovaných programů ovládací prvek ActiveX, který chcete odebrat, klepněte na daný ovládací prvek, klepněte na tlačítko Přidat či odebrat a potom postupujte dle pokynů na obrazovce. Pokud se ovládací prvek ActiveX nezobrazí v seznamu nainstalovaných programů, pokračujte následujícím krokem.
 3. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Spustit, do pole Otevřít zadejte následující příkaz a potom klepněte na tlačítko OK:
  regsvr32 jednotka :\windows\occache\nazev_souboru.ocx /u
  POZNÁMKA: jednotka je písmeno jednotky, na které se nachází složka systému Windows, windows je název složky, ve které je nainstalovaný systém Windows, a nazev_souboru.ocx je ovládací prvek ActiveX, který chcete odebrat.

  POZNÁMKA: Pokud neznáte název souboru ovládacího prvku ActiveX (.ocx), který chcete odebrat, lze někdy zjistit název souboru zobrazením zdrojového kódu HTML (Hypertext Markup Language) webové stránky, která nainstalovala nebo používala tento ovládací prvek ActiveX. Zdrojový kód HTML webové stránky zobrazíte klepnutím pravým tlačítkem myši na prázdnou oblast stránky a klepnutím na příkaz Zobrazit zdrojový kód.
 4. V programu Průzkumník Windows nebo Windows NT Explorer klepněte na příslušný soubor OCX ve složce Windows\Occache a v nabídceSoubor vyberte příkaz Odstranit .
Occache je název složky, do které všechny verze aplikace Internet Explorer 3.x instalují ovládací prvky ActiveX. Soubor Regsvr32.exe je nainstalován aplikací Internet Explorer a lze jej použít k registraci a odebrání položek registru pro ovládací prvky ActiveX.

Aplikace Internet Explorer 4.x nebo pozdější (všechny platformy)

Aplikace Internet Explorer 4.x a novější verze obsahuje soubor Occache.dll, který slouží ke zjištění výčtu, aktualizaci a bezpečné odinstalaci ovládacích prvků ActiveX pomocí složky prostředí.
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na položku Ovládací panely, poklepejte na panel Přidat nebo odebrat programy a potom klepněte na kartu Instalace / Odinstalace.
 2. Zobrazí-li se v seznamu nainstalovaných programů ovládací prvek ActiveX, který chcete odebrat, klepněte na daný ovládací prvek, klepněte na tlačítko Přidat či odebrat a potom postupujte dle pokynů na obrazovce. Pokud se ovládací prvek ActiveX nezobrazí v seznamu nainstalovaných programů, pokračujte následujícím krokem.
 3. V programu Průzkumník Windows nebo Windows NT Explorer poklepejte na složku Windows\Downloaded Program Files nebo Winnt\Downloaded Program Files, klepněte pravým tlačítkem myši na ovládací prvek ActiveX, který chcete odebrat, a potom klepněte na příkaz Odebrat.
 4. Po zobrazení výzvy k potvrzení odebrání ovládacího prvku ActiveX klepněte na tlačítko Ano.
DŮLEŽITÉ: Následující ovládací prvky ActiveX by neměly být odebrány, pokud používáte aplikaci Internet Explorer 4.0:
 • DirectAnimation Java Classes,
 • Internet Explorer Classes for Java,
 • Microsoft XML Parser for Java,
 • Win32 Classes.
Aplikace Internet Explorer 5.0 a novější verze tyto komponenty ve složce Downloaded Program Files nepotřebuje.

Chybové zprávy při odebírání ovládacích prvků ActiveX

Při pokusu o odebrání ovládacího prvku ActiveX pomocí složky prostředí Occache se může zobrazit jedna z následujících chybových zpráv:
 • Porušení sdílení: Tyto soubory právě používá jiný program. Ukončete některé programy a akci zopakujte. Možná bude nutné restartovat systém Windows.
 • Odebrání součásti: Požadujete odebrání systémové knihovny DLL: (<cesta\nazev_souboru>). Skutečně chcete součást odebrat?
Porušení sdílení:

Tato zpráva se zobrazí, je-li odebíraný ovládací prvek ActiveX aktuálně načtený v operační paměti aplikací Internet Explorer nebo systémem Active Desktop.

Příčinu této chybové zprávy můžete odstranit takto:
 1. Zavřete všechna otevřená okna aplikace Internet Explorer.
 2. Zakažte systém Active Desktop. Klepněte pravým tlačítkem myši na prázdné místo na ploše, vyberte podnabídku Active Desktop a potom klepnutím zrušte zaškrtnutí položky Zobrazit jako stránku WWW.
 3. Odeberte ovládací prvek ActiveX podle kroků popsaných v předchozí části Aplikace Internet Explorer 4.0 a novější.

  POZNÁMKA: Možná bude potřeba před odebráním ovládacího prvku ActiveX restartovat systém Windows.
Odebrání součásti:

Tato zpráva se zobrazuje pouze v aplikaci Internet Explorer 4 v dřívější verzi než 4.01 Service Pack 1 (SP1), pokud ovládací prvek ActiveX, který chcete odebrat, nainstaloval soubory do jiné než registrované složky Occache (například Windows\System nebo Winnt\System32). Složka Occache nemůže vždy určit, zda jsou tyto soubory příslušnými programy sdíleny.


Jste-li si jisti, že soubor či soubory vypsané v této zprávě nejsou používány systémem Windows ani jiným programem, klepněte na tlačítko Ano. V opačném případě klepněte na tlačítko Ne.


POZNÁMKA: V aplikaci Internet Explorer 4.01 SP1 a novějších verzích proces Occache neodebere (ani nezobrazí výzvu k odebrání) závislé soubory mimo registrovanou složku Occache.

Podpora pro více složek Occache

Aplikace Internet Explorer 4.0 a novější verze podporují více složek Occache. Seznam složek Occache je umístěný v následujícím klíči registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ActiveX Cache
Ve výchozím nastavení používá aplikace Internet Explorer 4.0 a novější verze složku Windows\Downloaded Program Files nebo Winnt\Downloaded Program Files. Pokud jste provedli upgrade z aplikace Internet Explorer 3.x, mohou existovat složky Occache i Downloaded Program Files. V tomto případě jsou všechny nové ovládací prvky ActiveX instalovány do složky Downloaded Program Files, ale dříve nainstalované ovládací prvky ActiveX stále fungují ve složce Occache. Pokud v programu Průzkumník Windows, Windows NT Explorer nebo v okně Tento počítač otevřete složku Occache nebo Downloaded Program Files, zobrazí se všechny ovládací prvky ActiveX bez ohledu na umístění jejich souborů. V tomto případě se ve výše uvedeném klíči registru objeví následující hodnoty:

"0"="C:\\WINDOWS\\OCCACHE"
"1"="C:\\WINDOWS\\Downloaded Program Files"
Další informace o ovládacích prvcích ActiveX naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
154544 Popis technologií ovládacích prvků ActiveX (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace o způsobu, jak aplikace Internet Explorer stahuje ovládací prvky ActiveX v případě konfliktu (například když už daný soubor existuje), naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
196150 INFORMACE: Proč jsou při stahování kódu vytvářeny adresáře CONFLICT (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 154850 - Poslední kontrola: 21. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor