Odstraňování potíží s chybou STOP 0xC000021A

Souhrn

Tento článek je určen pouze pro pokročilé uživatele počítače. Pokud si netroufáte na postupy řešení potíží pro pokročilé uživatele, požádejte někoho o pomoc nebo se obraťte na technickou podporu.

Pokud používáte server nebo pracovní stanici s některým z operačních systémů uvedených v části Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt, může se zobrazit následující chybová zpráva:
STOP: c000021a {Závažná chyba systému}
Proces systému Přihlášení k systému Windows neočekávaně skončil se stavem 0xc0000034 (0x00000000 0x0000000).
Systém byl vypnut.
Poznámka: Parametry v závorkách jsou specifické pro konfiguraci počítače a mohou se při každém výskytu lišit.

Příčina

K chybě STOP 0xC000021A dojde při selhání procesu Winlogon.exe nebo Csrss.exe. Pokud jádro systému Windows NT zjistí, že se některý z těchto procesů zastavil, zastaví systém a vyvolá chybu STOP 0xC000021A. Tato chyba může mít několik příčin, mimo jiné následující:
 • Byly nainstalovány nesourodé systémové soubory.
 • Nezdařila se instalace aktualizace Service Pack.
 • Zálohovací program, který byl použit k obnově pevného disku, neobnovil správně soubory, protože byly pravděpodobně používány.
 • Byl nainstalován nekompatibilní program jiného výrobce.

Řešení

Chcete-li tyto potíže odstranit, musíte zjistit, které procesy selhaly a proč.

Zaregistrujte proto jako výchozí systémový ladicí prostředek program Dr. Watson (pokud dosud není výchozím ladicím nástrojem). Program Dr. Watson pro systém Windows NT zaznamenává diagnostické informace o selhání procesů do souboru protokolu (Drwtsn32.log). Tento program je také možné nakonfigurovat tak, aby vytvářel při selhání procesů soubory s výpisem stavu paměti. Tyto soubory je pak možné pomocí ladicího programu analyzovat a zjistit, proč daný proces selhal.

Chcete-li program Dr. Watson nastavit tak, aby zachytával chyby programů v uživatelském režimu, postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Kořenová složka systému\System32\Drwtsn32.exe -I a stiskněte klávesu ENTER.

  Tento příkaz nastaví program Dr. Watson jako výchozí systémový ladicí prostředek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte příkaz Kořenová složka systému\System32\Drwtsn32.exe a vyberte následující možnosti:
  Připojit ke stávajícímu souboru protokolu
  Vytvořit soubor se stavem systému
  Vizuální upozornění
 3. Po restartování počítače po chybě STOP 0xC000021A spusťte program Dr. Watson (Drwtsn32.exe).
 4. Prohlédněte si protokol programu Dr. Watson a snažte se zjistit, který proces v uživatelském režimu mohl způsobit potíže.
 5. Pokud protokol programu Dr. Watson neobsahuje dostatek informací k určení příčiny problému, pokuste se určit příčinu chyby STOP 0xC000021A analýzou souboru User.dmp.

  Jestliže program Dr. Watson nevytvořil soubor User.dmp pro proces Winlogon.exe nebo Csrss.exe, bude pravděpodobně nutné použít k vytvoření souboru s výpisem stavu paměti pro neúspěšný proces jiný nástroj. Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  241215 Jak použít nástroj Userdump.exe k vytvoření souboru s výpisem stavu paměti
  Poznámka: Podle pokynů v tomto článku znalostní báze můžete odstranit potíže s procesem, který je ukončen s výjimkou. Budete-li podle těchto pokynů řešit potíže s chybou STOP 0xC000021A, sledujte tyto procesy:
  • Winlogon.exe,
  • Csrss.exe.
  Poznámka: Většina chyb STOP 0xC000021A je způsobena selháním procesu Winlogon.exe. K němu obvykle dochází v důsledku chybné knihovny DLL GINA (Graphical Identification and Authentication). GINA je vyměnitelná komponenta DLL, kterou proces Winlogon.exe načítá. GINA implementuje zásady ověřování modelu interaktivního přihlašování. Provádí veškeré interaktivní akce při identifikaci a ověřování uživatelů.
Určité typy softwaru pro dálkové ovládání velmi často nahrazují výchozí knihovnu DLL GINA systému Windows (Msgina.dll) vlastní knihovnou. Proto je vhodné nejdříve zkontrolovat, zda systém nepoužívá knihovnu DLL GINA jiného výrobce. Provedete to tak, že vyhledáte následující klíč registru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Hodnota = GinaDLL REG_SZ
 • Pokud hodnota Gina DLL existuje a obsahuje něco jiného než Msgina.dll, pravděpodobně to znamená, že tuto hodnotu změnil produkt jiného výrobce.
 • Pokud tato hodnota neexistuje, systém používá jako výchozí knihovnu DLL GINA soubor Msgina.dll.
Pokud k této chybě došlo poprvé po instalaci nového nebo aktualizovaného ovladače zařízení, systémové služby nebo programu jiného výrobce, je třeba tento nový software odebrat nebo zakázat. Obraťte se na výrobce softwaru a zjistěte, zda není k dispozici aktualizace. Další informace o tom, jak se obrátit na dodavatele softwaru a hardwaru, naleznete na následujícím webu společnosti Microsoft: -

Poslední známá funkční konfigurace

Pokud nebyl předchozím postupem v tomto článku problém vyřešen, spusťte počítač pomocí poslední známé funkční konfigurace. Chcete-li počítač spustit pomocí poslední známé funkční konfigurace, postupujte takto:Poznámka: Vzhledem k různým verzím systému Microsoft Windows se následující postup může lišit od postupu ve vašem počítači. V takovém případě vyhledejte návod k provedení těchto kroků v dokumentaci k danému produktu.
 1. Klikněte na tlačítko Start a potom klikněte na příkaz Vypnout.
 2. Klikněte na tlačítko Restartovat a poté klikněte na tlačítko OK.
 3. Stiskněte klávesu F8 v okamžiku, který je zde popsán:
  • U počítače s procesorem x86: Když se zobrazí a pak zmizí obrazovka s textem, stiskněte klávesu F8. (Tato obrazovka může obsahovat informace o testu paměti, řádky o systému BIOS a další řádky textu.) Může se rovněž zobrazit výzva, že máte stisknout klávesu F8.
  • U počítače s architekturou Itanium: Klávesu F8 stiskněte po provedení výběru v nabídce spuštění. Může se zobrazit výzva, že máte klávesu F8 stisknout.
 4. Pomocí kláves se šipkami vyberte možnost Poslední známá funkční konfigurace a pak stiskněte klávesu ENTER.

  Klávesy se šipkami na číselné klávesnici budou fungovat, pouze pokud je vypnuta klávesa NUM LOCK.
 5. Pomocí kláves se šipkami zvýrazněte operační systém a pak stiskněte klávesu ENTER.
Poznámky
 • Možnost spuštění Poslední známá funkční konfigurace umožňuje odstranění takových problémů, jako například nově přidaný ovladač, který není správný pro daný hardware. Nevyřeší však potíže způsobené poškozenými nebo chybějícími ovladači a soubory.
 • Zvolíte-li možnost Poslední známá funkční konfigurace, budou obnoveny pouze informace v klíči registru HKLM\System\CurrentControlSet. Všechny změny provedené v jiných klíčích registru zůstanou zachovány.

Místní upgrade

Pokud nebyl předchozím postupem v tomto článku problém vyřešen, proveďte místní upgrade. Další informace o provedení tohoto postupu naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
292175 Jak provést místní upgrade systému Windows 2000
315341 Jak provést místní upgrade (přeinstalaci) systému Windows XP
816579 Jak provést místní upgrade systému Windows Server 2003

Odebrání nekompatibilního softwaru pomocí konzoly pro zotavení

Pokud nebyl předchozím postupem v tomto článku problém vyřešen, odeberte nekompatibilní software pomocí konzoly pro zotavení. Podrobný popis těchto kroků je nad rámec tohoto článku. Při provádění tohoto postupu však můžete použít jako vodítko následující články:
313670 Nahrazení ovladače pomocí konzoly pro zotavení v systému Windows 2000
816104 Nahrazení ovladače pomocí konzoly pro zotavení v systému Windows Server 2003
326215 Použití konzoly pro zotavení v počítači se systémem Windows Server 2003, který nelze spustit
229716 Popis Konzoly pro zotavení systému Windows 2000
307654 Postupy: Instalace a použití konzoly pro zotavení v systému Windows XP
307545 Jak obnovit poškozený registr, který neumožňuje spuštění systému Windows XP
216417 Postupy: Instalace Konzoly pro zotavení systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 156669 - Poslední kontrola: 31. 10. 2013 - Revize: 1

Váš názor