Jak zjistit používanou verzi systému Windows 95/98/ME

Souhrn

Tento článek popisuje, jak můžete zjistit následující informace o vaší instalaci systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows Millennium Edition (ME):
 • jakou verzi systému Windows používáte;
 • zda vaše instalace systému Windows je instalace OEM;
 • zda vaše instalace systému Windows je mezinárodní verze.

Další informace

Chcete-li zjistit verzi používaného systému Windows 95, Windows 98 nebo Windows ME, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Systém.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. Vyhledejte číslo verze pod záhlavím Systém a podívejte se do následující tabulky:

  Vydání Verze Data souborů
  ------------------------------------------------------------------------
  Windows 95 prodejní verze, OEM 4.00.950 11. 7. 1995
  Windows 95 prodejní verze, SP1 4.00.950A 11. 7. 1995 až 31. 12. 1995
  OEM Service Release 2 4.00.1111* (4.00.950B) 24. 8. 1996
  OEM Service Release 2.1 4.03.1212-1214* (4.00.950B) 24. 8. 1996 až 27. 8. 1997
  OEM Service Release 2.5 4.03.1214* (4.00.950C) 24. 8. 1996 až 18. 11. 1997
  Windows 98 prodejní verze, OEM 4.10.1998 11. 5. 1998
  Windows 98, disk CD-ROM Security 4.10.1998A
  Windows 98 Druhé vydání 4.10.2222A 23. 4. 1999
  Windows 98 Druhé vydání, disk CD-ROM Security 4.10.2222B
  Windows ME 4.90.3000 8. 6. 2000
  Windows ME, disk CD-ROM Security 4.90.3000A

Poznámky

 • U aktualizací Microsoft Windows 98 System Update a Microsoft Windows 98 Customer Service Pack nemají všechny soubory označení verze uvedené v tabulce. Aktualizace Windows 98 System Update byla zahrnuta do aktualizace Windows 98 Customer Service Pack. Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

  239937 Dostupnost aktualizace Microsoft Windows 98 Customer Service Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
  Informace o verzích souborů můžete zobrazit tak, že v Průzkumníku Windows klepnete pravým tlačítkem myši na příslušný soubor, v místní nabídce klepnete na příkaz Vlastnosti a pak klepnete na kartu Verze. Pokud se na kartě Verze nezobrazí vlastnosti souboru, nejsou pro tento soubor informace o verzi k dispozici.
 • U vydání Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR 2.1) a 2.5 (OSR 2.5) nemají všechny soubory označení verze uvedené v tabulce. U vydání OSR 2.1 a OSR 2.5 budou mít tato označení verze pravděpodobně pouze soubory, které byly aktualizovány z důvodu podpory modelu ovladačů Win32 (WDM) a sběrnice USB (zbývající budou mít stejné označení verze jako odpovídající soubory vydání OSR2).


  Informace o verzích souborů můžete zobrazit tak, že v Průzkumníku Windows klepnete pravým tlačítkem myši na příslušný soubor, v místní nabídce klepnete na příkaz Vlastnosti a pak klepnete na kartu Verze. Pokud se na kartě Verze nezobrazí vlastnosti souboru, nejsou pro tento soubor informace o verzi k dispozici.
 • Kromě několika výjimek mají aktualizace systému Windows 95 číslo verze 4.00.951 nebo vyšší. To signalizuje, že soubor má novější verzi než soubor, který byl původně obsažen v systému Windows 95. Aktualizace vydání Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2) mají obecně verzi 4.00.1112 nebo vyšší.
 • U stejné součásti může být použito více oprav. Kromě několika vzácných výjimek jsou tyto opravy vždy kumulativní. Změny, které jsou implementovány v dané verzi určité součásti, jsou obsaženy také v novějších verzích této součásti spolu se všemi dalšími změnami implementovanými v novějších verzích. (Například verze 4.00.952 by obsahovala změny implementované ve verzi 4.00.951 a také nové změny.)


  Kumulativní charakter těchto změn spolu se vzrůstajícími čísly verzí znamená, že (kromě nepatrného počtu výjimek) existuje vždy jedna aktuální verze dané součásti, která obsahuje všechny opravy dosud provedené u této součásti.
 • Pokud používáte systém Windows 95 OSR 2.1 a provedete postup uvedený výše, zobrazí se číslo verze 4.00.950B (stejné jako u vydání OSR2). Chcete-li zjistit, zda používáte vydání OSR 2.1, zkontrolujte, zda seznam nainstalovaných programů v nástroji Přidat nebo odebrat programy (v Ovládacích panelech) obsahuje „doplněk USB k vydání OSR2“ a zda soubor Ntkern.vxd ve složce Windows\System\Vmm32 má verzi 4.03.1212.
 • Pokud používáte vydání OSR 2.5 a pomocí nástroje Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech odinstalujete doplněk USB, změní se číslo verze v dialogovém okně Vlastnosti systému na kartě Obecné na hodnotu 4.00.950b.
 • Pokud jste nainstalovali program, který používá sadu MSAA (Microsoft Active Accessibility), může se číslo verze aktualizovaného souboru User.exe změnit na hodnotu 4.01.0970 nebo 4.01.970 následovanou mezerou nebo písmenem (A, B nebo C), která odpovídá původní verzi systému Windows 95.

Určení verze OEM

Systém Windows může být v počítači předinstalován. Tyto instalace se nazývají instalace OEM. Vydání OEM Service Release (například OSR 2) je aktualizovaná verze produktu určená pro výrobce počítačů (výrobce OEM), kteří ji předem instalují do nových počítačů. Cílem je umožnit výrobcům OEM instalovat integrovaný produkt Windows, který obsahuje nejnovější dostupné aktualizace a podporuje nově vyvinutý hardware, který vyžaduje podporu jádra operačního systému.

POZNÁMKA: Verze OSR uvedené v tomto článku je možné získat pouze od výrobců OEM. Nainstalovanou prodejní verzi systému Windows 95 (verzi 950) nelze upgradovat na verzi OSR.

Chcete-li zjistit, zda máte instalaci OEM systému Windows, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na položku Nastavení a klepněte na příkaz Ovládací panely.
 2. V okně Ovládací panely poklepejte na panel Systém.
 3. Klepněte na kartu Obecné.
 4. Vyhledejte kód Product ID pod nadpisem Oprávněný uživatel této kopie. Tento kód obvykle obsahuje 20 znaků. Pokud jsou na pozicích 6, 7 a 8 písmena OEM, máte instalaci OEM systému Windows. Například následující ukázkový kód Product ID označuje instalaci OEM:
  12345-OEM-6789098-76543
Používáte-li instalaci OEM systému Windows, obracejte se s žádostmi o odbornou pomoc se systémem Windows na výrobce počítače.

Určení mezinárodní verze

Chcete-li zjistit jazykovou verzi používaného systému Windows 95 nebo Windows 98, postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Hledat a pak klepněte na položku Soubory nebo složky.
 2. Do pole Název zadejte winver.exe a potom klepněte na tlačítko Hledat.
 3. Klepněte pravým tlačítkem myši na nalezený soubor a v místní nabídce klepněte na příkaz Vlastnosti.
 4. Klepněte na kartu Verze.
 5. V seznamu Název položky klepněte na položku Jazyk. V poli Hodnota se zobrazí jazyková verze.

Další informace

Další informace o specifickém obsahu verze OSR nebo aktualizace Service Pack získáte v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

146449 Popis součástí aktualizace Microsoft Windows 95 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
143003 Popis aktualizací patřících do aktualizace Microsoft Windows 95 Service Pack 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
148761 Popis vydání systému Windows 95 OEM Service Release 1 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
181661 Soubory obsažené v doplňku USB ve vydáních OSR2.1 a OSR2.5 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
234762 Popis systému Windows 98 Druhé vydání (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
239937 Dostupnost aktualizace Microsoft Windows 98 Customer Service Pack (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
232972 Obsah aktualizace systému Microsoft Windows 98
161020 Implementace aktualizací systému Windows 95 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Vlastnosti

ID článku: 158238 - Poslední kontrola: 12. 5. 2007 - Revize: 1

Váš názor