Jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update

Prohlášení o odmítnutí odpovědnosti pro už nepodporovaný obsah KB

Tento článek byl napsán pro produkty, ke kterým již Microsoft nadále nenabízí podporu. Článek je tedy poskytován „tak, jak je“ a nebude už nadále aktualizován.

Souhrn

Součást Windows Desktop Update integrovaná v aplikaci Internet Explorer 4.0, 4.01, 4.01 Service Pack 1, 4.01 Service Pack 2 a systému Microsoft Windows 98 obsahuje oproti standardnímu prostředí systému Windows následující vylepšení:

 • Active Desktop
 • Jediný program Explorer s webovým zobrazením
 • Integrovaná nabídka Start a hlavní panel podporující webové funkce
 • Klepání namísto poklepávání při otevírání položky a ukázání na položku pro její výběr
Tento článek popisuje, jak přidat nebo odebrat součást Windows Desktop Update z aplikace Internet Explorer 4.0, 4.01, 4.01 Service Pack 1 nebo 4.01 Service Pack 2 pro Windows 95 a Windows NT 4.0.

Poznámka
: Součást Windows Desktop Update nelze odebrat ze systémů Windows 98, Microsoft Windows 98 Druhé vydání, Microsoft Windows Millennium Edition (ME) či Microsoft Windows 2000, protože je do nich neoddělitelně integrovaná.


Upozornění
: Pokud používáte aplikaci Internet Explorer 5 nebo vyšší v systému Microsoft Windows 95 nebo Microsoft Windows NT 4.0 bez součásti Windows Desktop Update, která je součástí aplikace Internet Explorer 4.0, musíte před použitím postupu popsaného v tomto článku odinstalovat aplikaci Internet Explorer 5 nebo vyšší, aby bylo možné přidat či odebrat součást Windows Desktop Update.
Další informace o odinstalaci aplikace Internet Explorer 5 nebo vyšší naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
217344 Jak odinstalovat aplikaci Internet Explorer 5
293907 Jak odinstalovat aplikaci Internet Explorer 6.0
Pokud nemůžete aplikaci Internet Explorer 5 nebo vyšší odinstalovat, naleznete další informace o přidání součásti Windows Desktop Update v poznámce níže. Aplikaci Internet Explorer 5 nelze odinstalovat například tehdy, pokud jste odebrali záložní nebo odinstalační informace.


Poznámka
: I když součást Windows Desktop Update není součástí aplikace Internet Explorer 5 nebo vyšší, mohou ji správci firemních sítí přidávat do upravených verzí aplikace Internet Explorer 5 nebo vyšší pomocí sady Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Další informace o sadě IEAK naleznete na webu na následující adrese: Tento článek popisuje následující témata:

 • Přidání součásti Windows Desktop Update
 • Odebrání součásti Windows Desktop Update

Další informace

Přidání součásti Windows Desktop Update

Pro přidání součásti Windows Desktop Update musíte nainstalovat nebo přeinstalovat aplikaci Internet Explorer 4.x a v průběhu instalace klepnout na tlačítko Ano
při zobrazení dotazu na instalaci součásti Windows Desktop Update:
 1. Poklepejte na soubor Ie4setup.exe
  ve složce cesta \Internet Explorer 4.0 Setup (kde cesta je úplná cesta ke složce Internet Explorer 4.x Setup).
 2. Klepněte na tlačítko Ano
  jako odpověď na dotaz, zda chcete nainstalovat součást Windows Desktop Update.
 3. Pokud se zobrazí výzva k výběru z možností Inovovat pouze novější položky
  a Přeinstalovat všechny součásti
  , klepněte na přepínač Inovovat pouze novější položky
  , klepněte na tlačítko OK
  a poté pokračujte v instalaci.
Poznámka
: V následujících situacích se dotaz na instalaci součásti Windows Desktop Update v průběhu instalace aplikace Internet Explorer 4.x nezobrazí:

 • Pokud instalujete staženou kopii aplikace Internet Explorer 4.0 ze složky na místním pevném disku nebo v síťové složce a při stahování jste zvolili nestáhnout součást Windows Desktop Update.
 • Provádíte přeinstalaci aplikace Internet Explorer 4.x a součást Windows Desktop Update je již nainstalovaná.
Upozornění
: Aplikaci Internet Explorer 4.x již není možné stáhnout z webových serverů společnosti Microsoft. Z toho důvodu již není možné přidat součást Windows Desktop Update pomocí panelu Přidat nebo odebrat programy v Ovládacích panelech tak, že klepnete na položku Microsoft Internet Explorer 4.0
, dále klepnete na tlačítko Přidat či odebrat
a poté klepnete na položku Přidat součást Windows Desktop Update z webového serveru
. V případě použití tohoto postupu se zobrazí zpráva "Následující stránka nebyla nalezena:" Součást Windows Desktop Update není z tohoto webového serveru možné nainstalovat.

Odebrání součásti Windows Desktop Update

Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start
  , dále na položku Nastavení
  , dále klepněte na položku Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku Přidat nebo odebrat programy
  .
 2. Klepněte na kartu Instalovat či odinstalovat
  , v seznamu nainstalovaných programů klepněte na položku Microsoft Internet Explorer 4.0
  a poté klepněte na tlačítko Přidat či odebrat
  .
 3. Klepněte na položku Odebrat součást Windows Desktop Update, ale ponechat webový prohlížeč Internet Explorer 4.0
  a poté klepněte na tlačítko OK
  .
 4. Pokud Koš obsahuje nějaké soubory, zobrazí se následující zpráva:
  Aplikace Internet Explorer 4.0 změnila formát Koše.


  Pokud chcete zachovat nějaké položky aktuálně umístěné v Koši, otevřete Koš a přesuňte je do jiného umístění.


  Pokud chcete trvale odstranit všechny položky v Koši a pokračovat, klepněte na tlačítko OK.
  Klepněte na tlačítko OK
  , pokud jste si jisti, že v Koši nejsou žádné položky, které chcete obnovit.
Aplikace Internet Explorer se pokusí ukončit všechny programy a překonfigurovat počítač pro práci bez součásti Windows Desktop Update.
Vlastnosti

ID článku: 165695 - Poslední kontrola: 16. 7. 2007 - Revize: 1

Váš názor