Vytvoření základního profilu pro všechny uživatele

Souhrn

Tento článek popisuje, jak vytvořit základní (či výchozí) profil uživatele pro všechny uživatele a umístit jej do sdílené položky Netlogon.

Poznámka: Toto bude fungovat pouze pro uživatele s novým ID uživatele v doméně systému Microsoft Windows NT 4.0 nebo Microsoft Windows 2000 Server, kteří se dosud s daným uživatelským účtem nepřihlásili.

Další informace

Počítače se systémy Windows NT 4.0, Windows 2000 a Windows XP používají následující proces zjišťování pro vytvoření nového profilu:
 • Je definován centrální (cestovní) profil ve Správci uživatelů pro domény?


 • Pokud ano, existuje tento profil? Pokud ano, použít tento profil.


 • Pokud ne, má tento uživatel místní profil? Pokud ano, použít místní profil.


 • Pokud ne, existuje ve sdílené složce Netlogon v ověřujícím řadiči domény profil Default User? Pokud ano, použít tento profil.


 • Pokud ne, existuje profil Default User ve složce WinNT\Profiles?
Následujícím postupem vytvoříte výchozí profil uživatele:
 1. Přihlaste se k pracovní stanici jako běžný uživatel (uživatel bez práv správce v doméně). Nastavte pracovní plochu a změňte požadovaná nastavení. Odhlaste se od pracovní stanice. V tomto okamžiku je profil vytvořen.
 2. Přihlaste se k pracovní stanici jako uživatel s právy správce k místnímu počítači i v doméně a dále postupujte podle příslušné následující části v závislosti na operačním systému počítače.

Pro systémy Windows NT 4.0 a Windows 2000

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení a klepněte na položku Ovládací panely.
 2. V okně Ovládací panely poklepejte na položku Systém.
 3. V dialogovém okně Vlastnosti systému klepněte na kartu Profily uživatelů a vyberte profil uživatele, který chcete nastavit jako výchozí.
 4. Klepněte na tlačítko Kopírovat a ve skupinovém rámečku Povoleno používat uživatelem klepněte na tlačítko Změnit.
 5. V okně Vyberte uživatele nebo skupinu vyberte položku Everyone a klepněte na tlačítko OK.
 6. V okně Kopírovat do pole Zkopírovat profil do zadejte název serveru a sdílené složky a také název profilu, do kterého chcete nakopírovat tento profil, v následujícím formátu:
  \\Název_serveru\Název_sdílené_složky\Název_profilu.
  Poznámka: Název profilu bude ve skutečnosti název adresáře. Celý adresář včetně podadresářů a souborů je celým profilem.
 7. Zkopírujte tento profil do sdílené složky Netlogon a přejmenujte jej na Default User. To pomůže systémům Windows NT a Windows 2000 vytvořit pro uživatele, který dosud nemá centrální ani místní profil, nový profil na základě tohoto profilu.

Pro systém Windows XP

 1. Klepněte na tlačítko Start a na příkaz Ovládací panely a pak klepněte na položku Systém.
 2. Klepněte na kartu Upřesnit a ve skupinovém rámečku Profily uživatelů klepněte na tlačítko Nastavení.
 3. V seznamu Profily uložené v tomto počítači vyberte profil uživatele, který jste vytvořili v kroku 1, a klepněte na tlačítko Kopírovat.
 4. Ve skupinovém rámečku Povoleno používat uživatelem a klepněte na tlačítko Změnit. Klepněte na položku Everyone a potom klepněte na tlačítko OK.

  Poznámka:
  Pokud položka Everyone není k dispozici, klepněte na tlačítko Upřesnit, klepněte na tlačítko Najít, klepněte na položku Everyone a potom na tlačítko OK.
 5. V okně Kopírovat do pole Zkopírovat profil do zadejte název serveru a sdílené složky a také název profilu, do kterého chcete nakopírovat tento profil, v následujícím formátu:
  \\Název_serveru\Název_sdílené_složky\Název_profilu.

  Poznámka: Název profilu bude ve skutečnosti název adresáře. Celý adresář včetně podadresářů a souborů je celým profilem.
 6. Zkopírujte tento profil do sdílené složky Netlogon a přejmenujte jej na Default User. To pomůže systémům Windows NT a Windows 2000 vytvořit pro uživatele, který nemá centrální ani místní profil, nový profil na základě tohoto profilu.

Poznámka: Profil Default User se použije při vytváření nových cestovních profilů a také nových místních profilů.
Vlastnosti

ID článku: 168475 - Poslední kontrola: 7. 5. 2008 - Revize: 1

Váš názor