Při přihlášení k systému Windows XP, Windows 2000 nebo Windows NT 4.0 se otevře složka System32

DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Je také nutné předem vědět, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovování a úpravách registru naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Při přihlášení k systému Microsoft Windows může dojít k otevření okna Průzkumníka Windows s obsahem složky System32.

K tomuto chování dochází také v případě, že řetězcová hodnota v následujícím klíči registru obsahuje jako údaj hodnoty pouze jednoduché uvozovky ("):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Příčina

K tomuto chování může dojít, pokud registr obsahuje prázdnou, neúplnou nebo poškozenou položku.

Řešení

UPOZORNĚNÍ: Použijete-li Editor registru nesprávně, můžete způsobit vážné problémy, které mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

Pomocí Editoru registru zobrazte následující dva klíče registru systému Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Ověřte, zda žádná z hodnot v těchto klíčích neobsahuje nesprávné, neúplně nebo prázdné položky (například "").

Další informace

Bylo potvrzeno, že příčinou výše popsaného chování je nesprávná položka v následující hodnotě registru:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Hodnota: ActiveMovie File Extensions
Typ hodnoty: REG_SZ
Údaj hodnoty: ActMovie.exe /Check
Pokud je údaj hodnoty pro tuto položku Null nebo je v Editoru registru zobrazen jako uvozovky, může docházet k výše popsaným potížím. Problém vyřešíte změnou údaje hodnoty tak, aby odpovídal výše uvedené položce, nebo odstraněním hodnoty ActiveMovie File Extensions.

K tomuto chování může dojít také v případě, že v následujícím klíči registru jsou vedle hodnoty Reminder uvedeny uvozovky ("").
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

Tomuto chování lze zabránit odstraněním hodnoty Remainder.

Nejste-li si jisti, zda některé položky nejsou nesprávné nebo neúplné, je vhodné odstranit všechny položky s výjimkou výchozí položky systému Windows. Jedinou výchozí položkou systému Windows, která je vyžadována, je následující položka pro spuštění hlavního panelu systému:
Klíč: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Hodnota: SystemTray
Typ hodnoty: REG_SZ
Údaj hodnoty: SysTray.exe
Další informace získáte v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

177510 Při spuštění systému Windows NT se otevře složka System32 (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)

Vlastnosti

ID článku: 170086 - Poslední kontrola: 2. 12. 2005 - Revize: 1

Váš názor