Internet Control Message Protocol (ICMP) základy

Souhrn

Zprávy protokolu ICMP (Internet Control) je hlášení chyb a diagnostický nástroj a je považována za povinnou součástí jakákoli implementace protokolu IP. Princip protokolu ICMP a víte, co můžete vygenerovat určitý typ ICMP je užitečné při diagnostikování potíží se sítí.

Další informace

Protocols používají směrovače, zprostředkující zařízení nebo hostitelé komunikovat aktualizace nebo informace o chybě do jiných směrovačů, zprostředkující zařízení nebo hostitele.


Každá zpráva protokolu ICMP obsahuje tři pole, které definují účel a poskytují kontrolní součet. Jedná se o pole TYPU, KÓD a kontrolní SOUČET. Identifikuje pole TYP zprávy ICMP, pole KÓD poskytuje další informace o související pole TYP a kontrolního SOUČTU poskytuje metody pro stanovení integrity zprávy.


Definované TYPY jsou:

TYPE   Description
---- -----------
0 Echo Reply
3 Destination Unreachable
4 Source Quench
5 Redirect Message
8 Echo Request
11 Time Exceeded
12 Parameter Problem
13 Timestamp Request
14 Timestamp Reply
15 Information Request (No Longer Used)
16 Information Reply (No Longer Used)
17 Address Mask Request
18 Address Mask Reply

Ozvěna a odpověď na ozvěnu

Toto je ICMP nejvíce používané k otestování připojení IP PING tzv. Echo Request ICMP bude mít 8 typ pole a pole Kód 0. Odpovědi na ozvěnu mají pole typu 0 a pole Kód 0.

Cíl nedostupný

Pokud paket doručit, je generována Nedosažitelný cíl 3 typ ICMP. Typ 3 Protocols může mít kód hodnotu 0 až 15:
Type 3
Code
Value Description
----- -----------
0 Network Unreachable
1 Host Unreachable
2 Protocol Unreachable
3 Port Unreachable
4 Fragmentation needed and DF (Don't Fragment) set
5 Source route failed
6 Destination Network unknown
7 Destination Host unknown
8 Source Host isolated
9 Communication with Destination Network Administratively Prohibited
10 Communication with Destination Host Administratively Prohibited
11 Network Unreachable for Type Of Service
12 Host Unreachable for Type Of Service
13 Communication Administratively Prohibited by Filtering
14 Host Precedence Violation
15 Precedence Cutoff in Effect

Zprávy Zdroj vyčerpán

Zpráva protokolu ICMP "Zdroj vyčerpán" obsahuje pole Typ 4 a kód 0. Zprávy Zdroj vyčerpán odesílají cíl je schopen zpracovat zdroj odesílá rychlé přenosy. Zdroj zprávy vyčerpán ICMP informuje zdroj vyjmout rychlost, jakou odesílá data zpět. Cíl bude generovat zdroj zprávy vyčerpán Protocols, dokud zdroj odesílá přijatelnou rychlostí.

Přesměrování zpráv

Zprostředkující zařízení bude generovat protokolu ICMP Redirect Message, když zjistí, že požaduje trasa dosažitelný místně nebo prostřednictvím lepší cesty. Přesměrování zprávy Protocols jsou typu 5 a jsou dále definovány následující hodnoty pole kód:

Type 5
Code
Value Description
----- -----------
0 Redirect datagrams for the Network
1 Redirect datagrams for the Host
2 Redirect datagrams for the Type of Service and Network
3 Redirect datagrams for the Type of Service and Host

Čas překročen

Pokud směrovač nebo hostitel Zahodí paket kvůli vypršení časového limitu, vygeneruje čas překročen typ 11 ICMP. Čas překročen ICMP bude mít kód hodnotu 0 nebo 1. Kód 0 je generována, pokud je překročen počet směrování datagram a paket je zahozen. Kód 1 je generována při sestavení fragmentovaných paketů překročí hodnotu časového limitu.

Problém parametru

Při zprostředkující zařízení nebo aplikace hostitele zahodí datagram z důvodu neschopnost zpracovat, generuje ICMP 12. Obvyklé příčiny tohoto protokolu ICMP jsou informace záhlaví poškozen nebo chybí možnosti. Pokud důvod protokolu ICMP je vyžadován chybí možnost, ICMP bude mít hodnotu kódu 1. Pokud hodnotu kódu je 0, bude obsahovat pole ukazatel oktet zahozené datagram záhlaví, kde byla zjištěna chyba.

Požadavek na časové razítko & zprávy Odpověď časové značky

Časové razítko požadavku a odpovědi časové razítko je základní metoda pro synchronizaci času udržována v různých zařízeních. Typ pole 13 má požadavek a odpověď typu 14. Tato metoda pro synchronizaci času je hrubý a nespolehlivý. Proto se intenzivně nevyužívá.

Žádost o informace a odpovědi na informace

Tyto typy ICMP byly původně navrženy tak, chcete-li povolit spuštění hostitele, chcete-li zjistit adresu IP. Tato metoda je zastaralá a již používán. Jsou nejběžnější metody pro zjištění IP adresy protokolu BOOTP (bootstrap protocol) a protokolu DHCP (dynamic host configuration protocol). RFC1542 je definován BOOTP a DHCP je definována RFC1541. Informace o implementaci společnosti DHCP naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) Základy 169289

Adresa Maska požadavek a odpověď masky adresy

Spuštění počítače určit masku podsítě, která používá v místní síti používá 17 adresa maska požadavek ICMP typu. Zprostředkující zařízení nebo počítač fungující jako zprostředkující zařízení bude odpovědět typ 18 ICMP adresa maska odpověď protokolu ICMP.

Odkazy

Další informace o protokolu ICMP naleznete v tématu RFC950, RFC792 a RFC1122.


Dokumenty RFC lze získat prostřednictvím Internetu následovně:


Tištěné kopie všech dokumentů RFC jsou dostupné z NIC, jednotlivě nebo na základě předplatného (pro další informace, kontakt
NIC@NIC. DDN.MIL). Online kopie jsou k dispozici prostřednictvím protokolu FTP nebo Protokol Kermit z NIC. DDN.MIL jako rfc/rfc ### txt nebo rfc/rfc ### PS (### je číslo dokumentu RFC bez úvodní nuly).

Vlastnosti

ID článku: 170292 - Poslední kontrola: 10. 1. 2017 - Revize: 1

Váš názor