Zásady životního cyklu podpory – časté otázky

Na této stránce: 


POZNÁMKA: Tato častá otázka byla aktualizována 10. listopadu 2014, kde je sloučených víc častých otázek, otázky jsou seskupené do témat a je zjednodušený jazyk používaný k vysvětlení.

 Obecné otázky 

1. Co jsou to zásady životního cyklu podpory?
2. Dá se tato zásada aplikovat globálně?
3. Proč byly stanoveny zásady životního cyklu podpory?
4. Jak se zásady životního cyklu podpory vyvíjely?
5. Když mám víc produktů Microsoftu, mají stejné časové osy životního cyklu podpory?
6. Jaký je rozdíl mezi hlavní fází technické podpory, rozšířenou podporou a svépomocnou online podporou softwarových produktů?
7. Na jaké produkty se zásada životního cyklu podpory vztahuje a kdy začala platit?
8. Kdo má nárok na podporu ve fázi rozšířené podpory?
9. Bude Microsoft k softwaru pro firmy, vývojáře a desktopové operační systémy nabízet vlastní podporu nad rámec fáze rozšířené podpory?
10. Jak můžou zákazníci a partneři odhadovat životní fázi podpory produktů, které zatím nejsou dostupné nebo jsou ještě pořád v hlavní fázi technické podpory?

 Definice 

11. Co Microsoft myslí pojmy hlavní produkt nebo vedlejší produkt?
12. Co je součást produktů Microsoftu?
13. Jak poznám, ke kterému produktu nebo platformě je součást přidružená?
14. Co je doplněk programu?
15. Co je nástroj?

 Otázky na zásady 

16. Existují pro operační systém Windows pro spotřebitele jiné zásady životního cyklu podpory než pro ten pro firmy?
17. Jak dlouho poskytujete aktualizace zabezpečení pro produkty?
18. Jaká je zásada pro aktualizace Service Pack?
19. Musím mít nainstalovanou nejnovější aktualizaci Service Pack, abych mohl aplikovat aktualizaci související se zabezpečením nebo aktualizaci, která se zabezpečením nesouvisí?
20. Jaké jsou zásady životního cyklu podpory pro doplňky programů?
21. Jaké jsou zásady životního cyklu podpory pro nástroje?
22. Jaký je životní cyklus podpory produktů nebo společností, které Microsoft získá v akvizici?
23. Jaký je životní cyklus podpory pro vedlejší verze hlavních produktů?
24. Jaká je podpora součásti v rámci zásady životního cyklu podpory Microsoftu?

 Otázky k technické podpoře

25. Jak zásada životního cyklus podpory funguje s podporou Premier?
26. Jak zákazníci, kteří nemají podporu Premier, dostávají rozšířenou podporu oprav hotfix pro opravy netýkající se zabezpečení?
27. Vydá někdy Microsoft aktualizace netýkající se zabezpečení v rozšířené fázi bez rozšířené podpory oprav hotfix?
28. Musí mít zákazníci rozšířený program podpory oprav hotfix, aby měli k dispozici aktualizace zabezpečení?
29. Jak dlouho budou aktualizace zabezpečení dostupné?
30. Budu mít nárok na podporu, když používám produkt Microsoftu, který je momentálně podporovaný v rámci zásady životního cyklu podpory, ale operační systém už podporovaný není?
31. Jaké mám po ukončení nabídky asistované a placené podpory společnosti Microsoft možnosti, pokud chci, abych měl dál k dispozici podporu? 
32. Nepotřebuji aktualizace netýkající se zabezpečení, stačí mi jenom telefonická podpora během fáze rozšířené podpory. Musím mít smlouvu o rozšířené podpoře oprav hotfix?
33. Jaký bude mít zásada životního cyklu podpory vliv na osobní podporu (možnosti telefonické a webové podpory přizpůsobené tak, aby odpovídaly požadavkům domácích uživatelů a zákazníků pracujících z domova)?

 Různé otázky

34. Jak dlouho od pořízení licence můžu legálně používat software od Microsoftu? Jsou podmínky mé licence na software ovlivněné zásadou životního cyklu podpory?
35. Jak Microsoft v rámci životního cyklu podpory spravuje náhradní díly na software, jako jsou disky CD a návody?
36. Co se stane, když Microsoft vydá aktualizaci zabezpečení stejný den, kdy produkt dosáhne ukončení podpory?
37. Je datum zahájení životního cyklu produktu prvním datem, kdy můžu získat technickou podporu pro produkt?

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.
 
Vlastnosti

ID článku: 17140 - Poslední kontrola: 26. 7. 2016 - Revize: 1

Váš názor