Obecné otázky týkající se zásad životního cyklu

Na této stránce: 


POZNÁMKA:Tyto nejčastější dotazy byly aktualizovány 22. listopadu 2016.

 Zásady 

1. Jaké jsou zásady životního cyklu produktů Microsoftu?
2. Dá se tato zásada aplikovat globálně?
3. Proč byly stanoveny zásady životního cyklu?
4. Jak se zásady životního cyklu vyvíjely?
5. Když mám více produktů Microsoftu, mají stejné časové osy životního cyklu?
6. Na jaké produkty se zásady životního cyklu vztahují a kdy začaly platit?
7. Jak můžou zákazníci a partneři odhadovat životní fázi produktů, které zatím nejsou dostupné nebo jsou ještě pořád v hlavní fázi technické podpory?
8. Existují pro operační systém Windows pro spotřebitele jiné zásady životního cyklu než pro ten pro firmy?
9. Jaké jsou zásady životního cyklu pro doplňky programů?
10. Jaké jsou zásady životního cyklu pro nástroje?
11. Jaký je životní cyklus produktů nebo společností, které Microsoft získá v akvizici?
12. Jaký je životní cyklus pro vedlejší verze hlavních produktů?

 Definice 

13. Co Microsoft myslí pojmy hlavní nebo vedlejší produkt?
14. Co je součást produktů Microsoftu?
15. Jak poznám, ke kterému produktu nebo platformě je součást přidružená?
16. Co je doplněk programu?
17. Co je nástroj?

 Aktualizace Service Pack a aktualizace 

18. Jak dlouho poskytujete aktualizace zabezpečení pro produkty?
19. Jaké jsou zásady pro aktualizace Service Pack?
20. Musím mít nainstalovanou nejnovější aktualizaci Service Pack, abych mohl(a) aplikovat aktualizaci související se zabezpečením nebo aktualizaci, která se zabezpečením nesouvisí?
21. Musí mít zákazníci rozšířený program podpory oprav hotfix, aby měli k dispozici aktualizace zabezpečení?
22. Vydá někdy Microsoft aktualizace netýkající se zabezpečení během rozšířené podpory bez rozšířené podpory oprav hotfix?
23. Co se stane, když Microsoft vydá aktualizaci zabezpečení stejný den, kdy produkt dosáhne ukončení podpory?

 Podpora

24. Jaký je rozdíl mezi hlavní fází technické podpory, rozšířenou podporou a svépomocnou online podporou softwarových produktů?
25. Je datum zahájení životního cyklu produktu prvním datem, kdy můžu získat technickou podporu pro produkt?
26. Kdo má nárok na podporu ve fázi rozšířené podpory?
27. Bude Microsoft k softwaru pro firmy, vývojáře a desktopové operační systémy nabízet vlastní podporu nad rámec rozšířené podpory?
28. Jak zásady životního cyklu fungují s podporou Premier?
29. Jak zákazníci, kteří nemají smlouvu o podpoře Premier, dostávají rozšířenou podporu oprav hotfix pro opravy netýkající se zabezpečení?
30. Musí mít zákazníci rozšířený program podpory oprav hotfix, aby měli k dispozici aktualizace zabezpečení?
31. Budu mít nárok na podporu, když používám produkt Microsoftu, který je momentálně podporovaný v rámci zásady životního cyklu, ale operační systém už podporovaný není?
32. Jaké mám po ukončení nabídky asistované a placené podpory společnosti Microsoft možnosti, pokud chci, abych měl(a) dál k dispozici podporu?
33. Nepotřebuji aktualizace netýkající se zabezpečení, stačí mi jenom telefonická podpora během fáze rozšířené podpory. Musím mít smlouvu o rozšířené podpoře oprav hotfix?
34. Jaký budou mít zásady životního cyklu vliv na možnosti telefonické a webové podpory přizpůsobené tak, aby odpovídaly požadavkům domácích uživatelů a zákazníků pracujících z domova?
35. Jaká je podpora součásti v rámci zásad životního cyklu Microsoftu?

 Různé otázky

36. Jak dlouho od pořízení licence můžu legálně používat software od Microsoftu? Jsou podmínky mé licence na software ovlivněné zásadami životního cyklu?

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.
 
Vlastnosti

ID článku: 17140 - Poslední kontrola: 4. 1. 2017 - Revize: 2

Váš názor