Co je Microsoft Security Essentials?

Platí pro: Windows 7

Microsoft Security Essentials je bezplatný antivirový program pro osobní počítače, který poskytuje ochranu před viry, spywarem a jiným škodlivým softwarem v reálném čase.

Tento program běží na pozadí, když používáte počítač, a denně vyhledává aktualizace na internetu. Podle určeného plánu kontroluje, jestli váš počítač neobsahuje nějaký malware, a automaticky blokuje většinu hrozeb. Zjednodušeně se dá říct, že pokud je ikona Microsoft Security Essentials v oznamovací oblasti úplně napravo na hlavním panelu zelená, je váš počítač v dobrém stavu. Když program zjistí nějaký problém nebo hrozbu, zobrazí zprávu se zjištěnou položkou, úroveň výstrahy a doporučenou akci, takže se můžete rozhodnout, jak pokračovat. Microsoft Security Essentials taky můžete kdykoli použít k ruční kontrole souboru, složky nebo celého počítače.

 
Další informace najdete na webu Microsoft Security Essentials.