Zvětšení nabídky Start na celou obrazovku


Pokud chcete zvětšit nabídku Start na celou obrazovku, abyste viděli všechno najednou, vyberte tlačítko Start , pak vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Start a pak zapněte Používat celoobrazovkovou nabídku Start.

Při příštím otevření vyplní obrazovka Start celou plochu. Vyberte Všechny aplikace a zobrazí se vám všechny vaše aplikace a programy na celou obrazovku, nebo použijte Připnuté dlaždice pro dynamičtější zobrazení.

Obrázek obrazovky Start přes celou obrazovku s popisky tlačítek nabídky

  1. Nabídka (po rozbalení se zobrazí názvy všech položek nabídky)

  2. Připnuté dlaždice

  3. Všechny aplikace

Pokud chcete jenom trochu změnit velikost nabídky Start, aby byla vyšší nebo širší, vyberte její horní nebo boční okraj a přetáhněte ho.

Změna velikosti nabídky Start