Kde najdu oznámení

Windows 10 přináší oznámení a rychlé akce do Centra akcí (vpravo na hlavním panelu), kde k nim máte okamžitý přístup.

Když chcete otevřít Centrum akcí, na hlavním panelu vyberte ikonu Centra akcí . (Můžete taky potáhnout prstem od pravého okraje obrazovky nebo stisknout klávesu s logem Windows

Ikona loga Windows
+A.)

Centrum akcí

Oznámení přehledně

Pokud má oznámení šipku doprava, vyberte ji, abyste si mohli přečíst další informace nebo mohli provést nějakou akci – třeba odpovědět na zprávu – aniž byste museli otevírat příslušnou aplikaci nebo jiného odesílatele oznámení. Nechcete nic udělat? Zrušte oznámení tak, že ho vyberete a přetáhnete z obrazovky směrem doprava, nebo že vyberete tlačítko pro zrušení.

Chcete oznámení z některých aplikací vidět v Centru akcí před ostatními? Stiskněte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem na) název skupiny oznámení a vyberte Nastavit této skupině vysokou prioritu. Oznámení od odesílatelů s vysokou prioritou se vždy zobrazují nad oznámeními od odesílatelů s normální prioritou.

Oznámení v Centru akcí

Vezměte to zkratkou

Rychlé akce vás přenesou přímo na nastavení a aplikace, které budete pravděpodobně často používat – od Bluetooth až po jas. Když otevřete Centrum akcí, uvidíte všechny dostupné rychlé akce. Sbalte je, aby byly zobrazené jenom nejpoužívanější položky.

Mřížka Rychlé akce v Centru akcí

Vlastnosti

ID článku: 17203 - Poslední kontrola: 13. 10. 2016 - Revize: 11

Windows 10

Váš názor