Co mám dělat, když Microsoft Security Essentials zjistí v mém počítači škodlivý software?

Platí pro: Windows 7

Když Microsoft Security Essentials zjistí ve vašem počítači škodlivý nebo potenciálně nežádoucí software (monitorováním počítače pomocí ochrany v reálném čase nebo po spuštění kontroly), oznámí vám zjištěnou položku zobrazením zprávy v oznamovací oblasti na pravé straně hlavního panelu.

V některých případech podnikne Microsoft Security Essentials automatickou akci, která škodlivý software odebere z vašeho počítače, a oznámí vám to. V jiných případech zobrazí Microsoft Security Essentials oznámení, že zjistil škodlivý nebo potenciálně nežádoucí software. Kliknutím na Vyčistit počítač můžete tento software odebrat, nebo kliknutím na Zobrazit podrobnosti otevřete okno Podrobnosti o potenciální hrozbě, kde najdete další informace o zjištěné položce. Při rozhodování o tom, jakou akci máte se zjištěnou položkou udělat, vám jako vodítko poslouží úroveň výstrahy, kterou Microsoft Security Essentials této položce přiřadil.

Úrovně výstrahy vám pomáhají určit, jak na viry, spyware a jiný potenciálně nežádoucí software reagovat. Přestože Microsoft Security Essentials doporučí, abyste všechny viry a spyware odebrali, nepatří všechen označený software mezi škodlivý nebo nežádoucí. Následující informace vám pomůžou rozhodnout, co dělat, když Microsoft Security Essentials zjistí ve vašem počítači potenciálně nežádoucí software.

V závislosti na úrovni výstrahy můžete u zjištěné položky zvolit jednu z následujících akcí:

  • Odebrat: Tato akce trvale odstraní software z počítače.
  • Dát do karantény: Tato akce dá software do karantény, takže nepůjde spustit. Když dá Microsoft Security Essentials software do karantény, přesune ho do jiného místa v počítači a pak zabrání jeho spuštění, dokud se nerozhodnete ho obnovit nebo odebrat.
  • Povolit: Tato akce přidá software do seznamu povoleného softwaru a umožní jeho spouštění v počítači. Microsoft Security Essentials vás přestane upozorňovat na rizika, která tento software může představovat pro ochranu vašich údajů nebo váš počítač.