Tlačítka Zpět, Start a Hledat

Pomocí tlačítek Zpět , Start

Ikona loga Windows
a Hledat můžete svůj Windows Phone ovládat a dělat spoustu dalších věcí. U telefonů, které nemají hardwarová tlačítka pro navigaci, umístí navigační panel tato tlačítka přímo na obrazovku.

Obrázek navigačního panelu

Zpět

Pokud se chcete z místa, kde jste, vrátit o jednu obrazovku zpět, vyberte tlačítko Zpět . Každým stisknutím tlačítka Zpět se na telefonu vrátíte o jednu stránku zpět, dokud se nedostanete na úvodní obrazovku.

Stisknutím a podržením tlačítka Zpět otevřete přepínač aplikací a zobrazíte všechny aplikace, které máte na telefonu otevřené. Výběrem některé aplikace danou aplikaci zobrazíte. Můžete na telefonu nechat víc otevřených aplikací než dřív bez toho, aby to mělo dopad na životnost baterie – navigací mimo aplikaci se aplikace prostě pozastaví tam, kde jste skončili.

Start

Kdykoli vyberete tlačítko Start

Ikona loga Windows
, vrátíte se na úvodní obrazovku, a to bez ohledu na to, kde se na telefonu nacházíte nebo co právě děláte.

Když stisknete a podržíte tlačítko Start

Ikona loga Windows
, obrazovka sjede dolů, abyste se k položkám nahoře dostali jednou rukou. Pokud chcete, aby obrazovka vyjela zase nahoru, vyberte tmavé místo v horní části obrazovky.

Obrázek GIF režimu ovládání jednou rukou

Hledání

Pokud je ve vaší oblasti dostupná Cortana a chcete, aby vám něco vyhledala, vyberte tlačítko Hledat . Když chcete mluvit s Cortanou, stiskněte a podržte tlačítko Hledat .

Vlastnosti

ID článku: 17230 - Poslední kontrola: 15. 6. 2016 - Revize: 2

Váš názor