Změna vyzváněcího tónu a zvuků

Určete, co chcete na telefonu s Windows slyšet (a co ne), když vám někdo volá, pořizujete fotku nebo píšete zprávu. Na obrazovce Start

Ikona loga Windows
potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Zvuky. Pak můžete zvolit zvuky, které vám vyhovují.

Telefon se dodává s velkým výběrem vyzváněcích tónů, ale pokud hledáte další (nebo chcete vytvořit vlastní), potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, vyberte Store

Windows Logo Storu
a pak vyhledejte klíčová slova vyzváněcí tóny. Najdete aplikace jako Tvůrce vyzváněcích tónů, který umožňuje vytvářet a vystřihovat vyzváněcí tóny a tóny oznámení z hudby ve vašem telefonu.

Pokud chcete dát zvukové soubory z počítače s Windows 10 do telefonu, připojte telefon k počítači a postupujte takto:

  1. Na počítači vyberte tlačítko Start

    Ikona loga Windows
    , pak vyberte Průzkumníka souborů > Tento počítač.

  2. V části Zařízení a jednotky dvakrát klikněte (nebo poklepejte) na telefon, dvakrát klikněte na složku Telefon a pak dvakrát klikněte na složku Vyzváněcí tóny.

  3. Najděte zvukový soubor v počítači (hudební soubory jsou například často ve složce Hudba) a potom soubor přetáhněte do složky Vyzváněcí tóny.

  4. V telefonu běžte do Nastavení > Přizpůsobení > Zvuky. Potom vyberte Vyzváněcí tón a vyhledejte a vyberte svůj nový vyzváněcí tón.

Mobilní zvuky a vyzváněcí tón

Vlastnosti

ID článku: 17235 - Poslední kontrola: 6. 9. 2016 - Revize: 6

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)