Poslech textu předčítaného programem Předčítání

Předčítání je čtečka obrazovky, která čte nahlas prvky na obrazovce. Pokud chcete Předčítání použít, na obrazovce Start

Ikona Start
přejděte potažením prstem na seznam všech aplikací, vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Předčítání a přepínačem zapněte program Předčítání.

Nastavení programu Předčítání

Pokud chcete Předčítání vypnout, stiskněte a podržte současně tlačítka Zvýšit hlasitost a Start

Ikona Start
. Pokud máte zapnuté Rychlé spuštění Předčítání, můžete touto akcí Předčítání znovu zapnout.

Pokud chcete použít Rychlé spuštění Předčítání, na obrazovce Start

Ikona Start
přejděte potažením prstu na seznam všech aplikací, vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Předčítání a přepínačem zapněte Rychlé spuštění Předčítání.

Gesta programu Předčítání

Když je Předčítání zapnuté, můžete na zařízení používat tato gesta specifická pro Předčítání.

Gesto

Funkce gesta

Potáhnutí nahoru nebo dolů jedním prstem

Změna navigačního režimu

Potáhnutí doleva nebo doprava jedním prstem

Přechod na další nebo předchozí položku

Klepnutí nebo přetažení jedním prstem

Přečtení textu, na kterém je položený prst

Poklepání jedním prstem nebo podržení jedním prstem a klepnutí během sekundy

Aktivace primární akce

Trojí klepnutí jedním prstem nebo podržení jedním prstem a poklepání během sekundy

Aktivace sekundární akce

Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Posunutí

Klepnutí dvěma prsty

Zastavení předčítání programem Předčítání

Klepnutí třemi prsty

Změna režimu podrobností

Poklepání dvěma prsty

Zobrazení místní nabídky

Potažení nahoru třemi prsty

Čtení od začátku

Potažení dolů třemi prsty

Spuštění čtení textu, ve kterém se dá vyhledávat

Vlastnosti

ID článku: 17245 - Poslední kontrola: 16. 8. 2016 - Revize: 6

Váš názor