Poslech textu předčítaného programem Předčítání

Platí pro: Windows 10 Mobile

Předčítání je čtečka obrazovky, která čte nahlas prvky na obrazovce. Chcete-li spustit Předčítání, potáhněte na obrazovce Start prstem na seznam všech aplikací a vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Předčítání a pak pomocí přepínače Předčítání zapněte.

Nastavení programu Předčítání

Pokud chcete Předčítání zastavit, potáhněte prstem doleva nebo doprava, dokud nevyberete tlačítko Start . Pak stiskněte a podržte tlačítko Zvýšit hlasitost a dvakrát klepněte kamkoli na obrazovku. Pokud je zapnuté Rychlé spuštění Předčítání, můžete touto akcí Předčítání znovu zapnout.

Pokud chcete používat funkci Rychlé spuštění Předčítání, potáhněte na obrazovce Start prstem na seznam všech aplikací a vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Předčítání a pak pomocí přepínače Rychlé spuštění Předčítání.

Gesta programu Předčítání


Když je Předčítání zapnuté, můžete na zařízení používat tato gesta specifická pro Předčítání.

Gesto

Funkce gesta

Potáhnutí nahoru nebo dolů jedním prstem

Změna navigačního režimu

Potáhnutí doleva nebo doprava jedním prstem

Přechod na další nebo předchozí položku

Klepnutí nebo přetažení jedním prstem

Přečtení textu, na kterém je položený prst

Poklepání jedním prstem nebo podržení jedním prstem a klepnutí během sekundy

Aktivace primární akce

Trojí klepnutí jedním prstem nebo podržení jedním prstem a poklepání během sekundy

Aktivace sekundární akce

Potáhnutí doleva, doprava, nahoru nebo dolů dvěma prsty

Posunutí

Klepnutí dvěma prsty

Zastavení předčítání programem Předčítání

Klepnutí třemi prsty

Změna režimu podrobností

Poklepání dvěma prsty

Zobrazení místní nabídky

Potáhnutí nahoru třemi prsty

Čtení od začátku

Potáhnutí dolů třemi prsty

Spuštění čtení textu, ve kterém se dá vyhledávat