Ikony na telefonu

Ikony v horní části obrazovky vám sdělují spoustu informací o telefonu s Windows – o síťovém připojení, síle signálu, energii baterie, o čase a další užitečné údaje. Tady je přehled ikon, které tam uvidíte nejčastěji.

Síla mobilního signálu

Zobrazuje sílu aktuálního mobilního signálu.

Nemáte signál, protože telefon není připojený k žádné mobilní síti.

V telefonu je nastavený režim v letadle. Všechna bezdrátová komunikace je vypnutá.

SIM karta chybí, telefon ji nerozpoznal, je zakázaná nebo poškozená.

SIM karta je uzamčená. Zjistěte, jak ji odemknete.

Mobilní datové připojení

G

GPRS

E

EDGE

3G

UMTS

4G

4G

LTE

4G LTE

H+

HSPA+/DC-HSDPA

H

HSDPA/HSUPA

1X

RTT

DO

EVDO

DV

EVDV

Přesměrování hovorů

Ikona Přesměrování hovorů se zobrazí, když v části Nastavení > Systém > Telefon je zapnuté přesměrování hovorů. Hovory vám pak budou vyzvánět na čísle, které vám vyhovuje.

Období klidu

Pššššt… Ikona Období klidu se zobrazí, když je v nastavení Cortany zapnutá funkce Období klidu. Další informace o Cortaně najdete v tématu Co je Cortana?

Roaming

Telefon využívá roaming a není připojený ve vaší domácí mobilní síti.

Telefon využívá roaming ve vaší domovské zemi.

Telefon využívá roaming ve vaší domovské zemi a je zapnuté přesměrování hovorů.

Telefon využívá mezinárodní roaming a je zapnuté přesměrování hovorů.

Připojení Wi-Fi

Váš telefon je připojený k síti Wi-Fi. Zobrazuje se taky síla signálu. Návod, jak se připojit k síti Wi-Fi, najdete v tématu Připojení k Wi‑Fi.

Mobilní hotspot se zapíná v části Nastavení > Síť a bezdrátové sítě > Mobilní hotspot. Mobilní datové připojení se přes Wi-Fi nebo Bluetooth sdílí s dalšími zařízeními.

Určuje, které připojení se právě používá k přenosu dat. Může se zobrazit vedle ikony mobilního signálu nebo ikony Wi-Fi .

Váš telefon připojený k síti Wi-Fi a jste připravení na Wi-Fi volání. Nastavení Wi-Fi volání najdete v části Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM > Nastavení SIM karty > Předvolby volání v nabídce Wi‑Fi volání. Když se v horní části obrazovky objeví ikona Wi-Fi volání spolu se slovy Wi‑Fi volání na dlaždici Telefon nebo v samotné aplikaci Telefon, můžete volat a přijímat hovory přes Wi-Fi. Wi-Fi volání závisí na vašem mobilním operátorovi a modelu telefonu.

Bluetooth

Podívejte... funguje to bez kabelů. Ikona Bluetooth se zobrazí, když je váš telefon připojený k zařízení Bluetooth. Můžete tak volat přes handsfree systém, poslouchat hudbu a spoustu dalších věcí. Informace o připojování pomocí Bluetooth najdete v tématu Připojování k zařízením Bluetooth.

Oznámení

Ikona centra akcí se zobrazí v případě, že máte nová oznámení. Potáhněte prstem od horního okraje obrazovky dolů a otevřete Centrum akcí, kde si oznámení můžete prohlédnout. Další informace najdete v tématu Kde najdu oznámení.

Režim v autě

Omezte na cestách rušivé vlivy Ikona režimu v autě se zobrazí, když zapnete zmíněný režim. Na obrazovce Start

Ikona loga Windows
potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, vyberte Nastavení > Systém > Režim v autě a podle svých potřeb změňte nastavení režimu.

Vyzvánění

Vyzvánění je vypnuté, jsou zapnuté vibrace.

Vyzvánění i vibrace jsou vypnuté.

Poloha

Ikona polohy se zobrazí, když má některá aplikace přístup k informacím o aktuální poloze vašeho telefonu.

Baterie

Přemýšlíte, jak dlouho vám ještě vydrží baterie? Už nemusíte hádat.

Baterie se nabíjí.

Telefon se napájí z elektrické sítě a baterie je plně nabitá.

Ukazuje, jaká kapacita baterie vám zbývá. Pokud vás zajímá kapacita v procentech, potáhněte dolů od horního okraje obrazovky a podívejte se pod ikonu baterie.

Spořič baterie je zapnutý. Podle vyplněné části v ikoně baterie poznáte, jaká kapacita vám zbývá.

Virtuální privátní síť (VPN)

Tato ikona

Connected to VPN over Wi-Fi icon
se zobrazí, když jste připojení k VPN přes Wi-Fi. Tato ikona
Connected to VPN over cellular data icon
se objeví, když jste připojení přes mobilní data.

Hodiny

Hodiny ukazují aktuální čas. Na obrazovce Start

Ikona loga Windows
potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, pak vyberte Nastavení > Čas a jazyk > Datum a čas a změňte datum a čas.

Vlastnosti

ID článku: 17246 - Poslední kontrola: 27. 9. 2016 - Revize: 7

Váš názor