Jednodušší používání vašeho zařízení

Když chcete zařízení nastavit tak, aby bylo jeho používání jednodušší, stačí udělat jenom pár kroků. Na obrazovce Start

Ikona Start
přejděte potažením prstem na seznam všech aplikací a pak vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu .

Kategorie nastavení Usnadnění přístupu

S těmito možnostmi můžete snadněji:

Používat zařízení bez obrazovky. Díky programu Předčítání si můžete poslechnout zvukové popisy prvků, jako je text nebo tlačítka.

Vidět, co je na obrazovce. Ke zvětšení věcí na obrazovce můžete použít Lupu. Čtení si můžete usnadnit taky tím, že nastavíte větší nebo menší text nebo přepnete na černobílou obrazovku s vysokým kontrastem.

Hovor pomocí textového telefonu. Připojte textový telefon (TTY) a pak vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Další možnosti. V části Režim pro neslyšící vyberte Úplný.

Zobrazení titulků. Na obrazovce Start

Ikona Start
přejděte potažením prstem na seznam všech aplikací, vyberte Nastavení > Usnadnění přístupu > Skryté titulky a přizpůsobte si vzhled skrytých titulků.

Používání zařízení jednou rukou. Stiskněte a podržte tlačítko Start

Ikona Start
a obrazovka se posune dolů, abyste dosáhli na položky v její horní části. Pokud chcete obrazovku posunout zpátky nahoru, klepněte na tmavé místo v horní části obrazovky nebo znovu stiskněte a podržte tlačítko Start
Ikona Start
.

Vlastnosti

ID článku: 17253 - Poslední kontrola: 6. 9. 2016 - Revize: 5

Váš názor