Přizpůsobení zamykací obrazovky

Díky určitým vylepšením může zamykací obrazovka představovat správnou kombinaci osobních preferencí a produktivity.

Na obrazovce Start

Ikona loga Windows
potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Zamykací obrazovka. Jako pozadí zamykací obrazovky si pak můžete přidat vlastní obrázek nebo se můžete nechat každý den překvapit krásným novým obrázkem, který pro vás připraví Bing.

Zvolit můžete libovolnou kombinaci rychlých a podrobných oznámení o stavu, která vám zobrazí zmeškané hovory, připravované schůzky, aktualizace na sociálních sítích a další oznámení aplikací a systému.

Individuální nastavení zamykací obrazovky ve Windows 10 Mobile

Pokud chcete vidět tato oznámení a kontrolovat čas, aniž byste museli stisknout tlačítko napájení, zapněte obrazovku Rychlý přehled. Na obrazovce Start

Ikona loga Windows
potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a vyberte Nastavení > Přizpůsobení > Obrazovka Rychlý přehled. Zapněte funkci Při vypnuté obrazovce zobrazit obrazovku Rychlý přehled.

Nastavte, jak dlouho chcete obrazovku Rychlý přehled zobrazovat, když se telefon nenabíjí, nebo zapněte noční režim, který během nastaveného časového úseku tmaví displej.

Individuální nastavení obrazovky Rychlý přehled ve Windows 10 Mobile

Až bude vaše zamykací obrazovka dokonalá, můžete taky nastavit PIN (heslo), aby se k vašim věcem nikdo nedostal, kdybyste telefon ztratili nebo vám ho někdo ukradl. Pokud chcete k heslům zamykací obrazovky získat další informace, podívejte se na Časté otázky k zamykací obrazovce.

Vlastnosti

ID článku: 17257 - Poslední kontrola: 16. 8. 2016 - Revize: 4

Váš názor
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)