Obrazovka Start a seznam Všechny aplikace

Všechno začíná na obrazovce Start. Můžete z ní pomocí živých dlaždic otvírat aplikace a získávat nejnovější aktualizace. Můžete ji přizpůsobit přesunutím a změnou velikosti dlaždic. Jednoduše dlaždici stiskněte a podržte a pak změňte její velikost nebo ji odepněte. A nezapomeňte, že když jste v nějaké aplikaci, můžete se stisknutím tlačítka Start

Ikona Start
vrátit rovnou na obrazovku Start.

Obrázek znázorňující, jak potáhnutím prstu přejdete z obrazovky Start do seznamu Všechny aplikace

Kde je seznam Všechny aplikace?

Když z obrazovky Start potáhnete prstem, uvidíte seznam Všechny aplikace. Aplikace můžete zobrazit posouváním nahoru nebo dolů nebo můžete vybrat nějaké písmeno a přejít tak přímo do určité části seznamu. Pokud nějakou aplikaci používáte často, můžete ji připnout na obrazovku Start.

Obrázek znázorňující, jak potáhnutím prstu přejdete z obrazovky Start do seznamu Všechny aplikace

Vlastnosti

ID článku: 17272 - Poslední kontrola: 16. 8. 2016 - Revize: 5

Váš názor