Synchronizace kontaktů

Platí pro: Windows 10 Mobile

Pokud jste přidali e-mailový účet (třeba Outlook, Exchange nebo Gmail) nebo ho přidružili ke svému účtu Microsoft, možná už v aplikaci Lidé uvidíte nějaké svoje kontakty. Při přihlašování k telefonu se kontakty z tohoto účtu do aplikace Lidé automaticky přidaly.

Jestli v aplikaci Lidé žádné kontakty nevidíte nebo tam chcete přidat další, je nejjednodušší přidat do aplikace Lidé všechny svoje e-mailové účty.

Přidání kontaktů z e-mailového účtu

  1. Na obrazovce Start vyberte Lidé.

  2. Vyberte Další a potom Nastavení.

  3. Vyberte Přidat účet.

  4. Zvolte typ účtu, který chcete přidat. Pokud chcete přidat něco jiného, než se nabízí, vyberte Rozšířené nastavení.

    Obrazovka pro přidání účtu v aplikaci Lidé

  5. Zadejte přihlašovací údaje k účtu, který chcete přidat.