Kde najdu oznámení

Windows 10 Mobile přináší oznámení a rychlé akce do Centra akcí, kde k nim máte okamžitý přístup. Otevřete Centrum akcí potáhnutím prstem dolů od horního okraje obrazovky.

Otevření centra akcí

Oznámení přehledně

Pokud má oznámení šipku doprava, vyberte ji, abyste si mohli přečíst další informace nebo mohli provést nějakou akci – třeba odpovědět na zprávu – aniž byste museli otevírat příslušnou aplikaci nebo jiného odesílatele oznámení. Nechcete nic udělat? Když oznámení přetáhnete z obrazovky směrem doprava, zrušíte ho.

Rozbalení nebo sbalení oznámení

Chcete oznámení z některých aplikací vidět v Centru akcí před ostatními? Stiskněte a podržte název skupiny oznámení a vyberte Nastavit této skupině vysokou prioritu. Oznámení od odesílatelů s vysokou prioritou se vždy zobrazují nad oznámeními od odesílatelů s normální prioritou.

Vezměte to zkratkou

Rychlé akce vás přenesou přímo na nastavení a aplikace, které budete pravděpodobně často používat – od Bluetooth až po jas. Když otevřete centrum akcí, uvidíte buď svoje hlavní volby, nebo všechny dostupné rychlé akce. Když chcete zobrazit víc nebo míň rychlých akcí, rozbalte je nebo sbalte.

Rychlé akce v centru akcí

Vlastnosti

ID článku: 17275 - Poslední kontrola: 16. 8. 2016 - Revize: 4

Váš názor