Proč se nemůžu připojit?

Máte potíže s připojením k mobilní síti nebo k Wi-Fi na telefonu s Windows 10 Mobile? Tady najdete pár postupů, které můžete vyzkoušet.

Potíže s mobilním připojením

 • Zkontrolujte, jestli je mobilní datové připojení zapnuté. Na obrazovce Start

  Ikona loga Windows
  potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM a přesvědčte se.

 • Zkontrolujte sílu mobilního signálu () – podívejte se na počet proužků v horní části obrazovky. Zkuste, jestli není lepší signál na jiném místě. Jděte třeba blíž k oknu nebo ven.

 • Možná máte zapnutý režim v letadle. Pokud ano, uvidíte nahoře tuto ikonu . Pokud je režim v letadle zapnutý, vypněte ho – potáhněte prstem dolů od horního okraje obrazovky a vyberte Rozbalit > Režim v letadle.

 • Zkontrolujte, jestli je vložená a rozpoznaná SIM karta. Pokud není, objeví se v horní části obrazovky tato ikona (). Pokyny k vložení a odebrání SIM karty najdete v příručce k vašemu modelu telefonu.

 • Zkontrolujte nastavení mobilní sítě a SIM karty, a pokud je potřeba, změňte je. Na obrazovce Start

  Ikona loga Windows
  potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Mobilní síť a SIM. Podívejte se na další informace o těchto nastaveních a o tom, jak je změnit.

Zobrazuje nastavení v části Síť a bezdrátové připojení

Potíže s Wi-Fi

 • Zkontrolujte, že je Wi-Fi zapnutá. Na obrazovce Start

  Ikona loga Windows
  potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace a pak vyberte Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Wi-Fi a přesvědčte se. Pokud nejste připojení k síti, vyberte v seznamu síť, kterou znáte, a připojte se k ní.

 • Potáhněte prstem dolů od horního okraje obrazovky, a pokud je zapnutý režim v letadle, vypněte ho – vyberte Rozbalit > Režim v letadle.

 • Přesuňte se blíž ke směrovači nebo přístupovému bodu.

 • Zkuste pokročilejší kroky uvedené v tématu Oprava problémů s připojením Wi-Fi ve Windows 10 Mobile.

Pokud problémy s Wi-Fi přetrvávají, restartujte telefon a Wi-Fi směrovač. To by měla být jedna z posledních věcí, které můžete vyzkoušet.

Nevidíte doma název svojí Wi-Fi sítě?

Zkontrolujte, jestli je váš směrovač nastavený tak, aby vysílal název sítě:

 1. Jděte k PC a připojte ho k vašemu směrovači pomocí ethernetového kabelu.

 2. Otevřete webový prohlížeč a zadejte IP adresu bezdrátového směrovače. (Třeba 192.168.1.1 nebo 172.16.0.0 – výchozí IP adresu najdete v dokumentaci ke směrovači.)

 3. Přihlaste se pomocí uživatelského jména a hesla a pak zkontrolujte, jestli je zapnutá možnost Enable SSID Broadcast (Povolit vysílání SSID), Wireless SSID broadcast (Vysílání bezdrátového SSID) nebo nějaká podobná. Toto nastavení je často na stránce Wireless Settings (Nastavení bezdrátového připojení).

Potom na telefonu na obrazovce Start

Ikona loga Windows
potáhněte prstem na seznam Všechny aplikace, vyberte Nastavení > Síť a bezdrátové připojení > Wi‑Fi a uvidíte, jestli se název vaší sítě objeví.

Vlastnosti

ID článku: 17286 - Poslední kontrola: 13. 10. 2016 - Revize: 15

Váš názor