Z naplánované relace

Pokud jste si naplánovali online schůzku přes Skype pro firmy nebo Lync, připojíte se k hovoru automaticky, když schůzku vyberete na úvodní obrazovce. Mikrofony a kamery se zapnou automaticky, aby volající viděli a slyšeli lidi v místnosti.

Průběh volání přes Skype

Pokud schůzka nebyla nastavená přes Skype, ale vy ji tak chcete nastavit, požádejte jejího organizátora, aby do ní přidal Skype pro firmy (zjistěte jak), stiskněte tlačítko hovoru a vyberte Připojit se.

Pokud při nastavování schůzky v aplikaci Outlook zapomenete naplánovat schůzku přes Skype pro firmy (nebo schůzku v Lyncu), nic se neděje. Můžete to napravit několika různými způsoby:

  • Jestli jste se ještě nepřipojili ke schůzce z aplikace Surface Hub, přejděte na telefonu, přenosném počítači nebo tabletu na Outlook, otevřete pozvánku na schůzku a vytvořte z ní online schůzku (v aplikaci Skype nebo v Lyncu). Počkejte jednu nebo dvě minuty, až se schůzka zobrazí na úvodní obrazovce.

  • Připojte se ke schůzce na přenosném počítači, tabletu nebo telefonu a pozvěte Surface Hub k hovoru přes Skype nebo Lync. Přijměte volání v aplikaci Surface Hub.

  • Pokud jste připojení ke schůzce v aplikaci Surface Hub, přidejte volání.

Vlastnosti

ID článku: 17316 - Poslední kontrola: 13. 6. 2016 - Revize: 3

Váš názor