Pokračování schůzky nebo relace

Platí pro: Surface Hub

Důležité


Řekněme, že máte celodenní schůzku a chcete si udělat přestávku na oběd. Můžete prostě odejít. Surface Hub se vrátí na úvodní obrazovku. Když se vrátíte, uvidíte svou schůzky na zařízení Surface Hub. Znovu ji spustíte tím, že vyberete Pokračovat v poslední relaci.

Pokračování ve schůzce z úvodní obrazovky

Pokud je součástí schůzky hovor a chcete si udělat přestávku, můžete klidně zavěsit. Po obnovení schůzky stačí jen vybrat tlačítko Znova se připojit ke schůzce v aplikaci Skype pro firmy, abyste se znovu připojili k hovoru.

Důležité

  • Pokud máte starosti o ochranu soukromí nebo pracujete na něčem důvěrném, měli byste vědět, že z úvodní obrazovky může kdokoli obnovit vaší relaci a zjistit, na čem pracujete, nebo si odeslat a uložit vaše soubory.

  • Pokud se namísto výběru Pokračovat v poslední relaci z úvodní obrazovky připojíte k jiné naplánované schůzce, všechny soubory a další informace z dané relace se ze zařízení Surface Hub úplně odeberou.

Surface Hub se může automaticky pozastavit, pokud ho nepoužíváte nějakou dobu. Pokud k tomu dojde během relace, vyberte Pokračovat v poslední relaci z úvodní obrazovky a bude dál pracovat.