Nabídka Start slouží k otvírání aplikací. Když chcete zavolat, můžete odsud otevřít Skype pro firmy, když chcete spolupracovat, můžete otevřít tabuli aplikace OneNote, a když chcete promítat obrazovku, můžete otevřít aplikaci Připojit. Dostanete se sem tak, že na dotykové obrazovce vyberete Start

Start icon
.

Vyberte Všechny aplikace a ze seznamu vyberte aplikaci, kterou chcete použít.

Nabídka Start

Pokud byste chtěli, aby v centru Surface Hub byla nějaká další aplikace, kontaktujte pracovníka podpory vaší společnosti nebo osobu na svém pracovišti, která má na starosti správu centra Surface Hub.

Vlastnosti

ID článku: 17331 - Poslední kontrola: 15. 6. 2016 - Revize: 3

Váš názor