Antivirový software může způsobit chybu s ID události 2011

Důležité: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravami je nutné registr zálohovat. Seznamte se také s postupem při obnovení registru v případě, že nastanou potíže. Další informace o zálohování, obnovení a úpravě registru najdete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis registru systému Microsoft Windows

Příznaky

Po instalaci aplikace Norton AntiVirus for Windows nebo IBM AntiVirus 3.01N (sestavení 301.590) se zobrazí následující chybové zprávy:


Ke zpracování tohoto příkazu není dost úložného prostoru na serveru.
-a-
K dokončení transakce není dostatek paměti. Ukončete některé aplikace a akci opakujte.
Klienti nemohou přistupovat ke sdíleným položkám v síti. Prohlížeč událostí v serveru se systémem Windows navíc může do systémového protokolu zaznamenat jednu nebo několik následujících událostí:

ID události: 2011
Zdroj: Srv
Popis: Parametr konfigurace serveru IRPStackSize je příliš nízký na to,
aby server mohl používat místní zařízení. Nastavte
vyšší hodnotu tohoto parametru.

Řešení

Upozornění: Při nesprávných úpravách registru pomocí Editoru registru nebo jiným způsobem může dojít k vážným problémům. Tyto problémy mohou vyžadovat přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nezaručuje, že tyto problémy bude možné vyřešit. Úpravy registru provádíte na vlastní nebezpečí.Toto chování vyřešíte zvýšením hodnoty IRPStackSize v registru: 1. Klepněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
 2. Zadejte příkaz regedit a klepněte na tlačítko OK.
 3. Vyhledejte následující klíč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
 4. V pravém podokně poklepejte na položku IRPStackSize.

  POZNÁMKA: Pokud položka IRPStackSize v registru ještě neexistuje, vytvořte ji následovně:
  1. Ve složce registru Parameters klepněte pravým tlačítkem myši v pravém podokně.
  2. Přejděte na položku Nový a klepněte na příkaz Hodnota DWORD.
  3. Zadejte IRPStackSize.

   DŮLEŽITÉ: Položku IRPStackSize musíte zadat přesně tak, jak je zde uvedeno, protože v názvu hodnoty se rozlišují malá a velká písmena.
 5. Číselnou soustavu změňte na desítkovou.
 6. Do pole Údaj hodnoty zadejte hodnotu, která je větší než uvedená hodnota.

  Pokud jste hodnotu IRPStackSize vytvořili postupem popsaným v kroku 4, výchozí hodnota je 15. Doporučujeme tuto hodnotu zvýšit o 3. To znamená, že pokud předchozí hodnota byla 11, zadejte 14 a klepněte na tlačítko OK.
 7. Ukončete Editor registru.
 8. Restartujte počítač.
Pokud problém přetrvává i po provedení uvedeného postupu, zkuste hodnotu IRPStackSize zvýšit ještě více. Maximální hodnota v systému Windows 2000 je 50 (0x32 v šestnáctkovém vyjádření).

Pokud používáte systém Windows NT 4.0 a problém po provedení uvedeného postupu přetrvává, pravděpodobně budete muset nainstalovat aktualizaci Service Pack 4 nebo Service Pack 5.

Další informace

Výchozí hodnota parametru IRPStackSize v systému Windows NT 4.0 je 0x4 a rozsah hodnot je 0x4 až 0xC (4-12). Systém Windows NT 4.0 s aktualizací Service Pack 5 nebo vyšší ignoruje hodnoty nižší než 0x7.

V systému Windows 2000 je výchozí hodnota parametru IRPStackSize 15 a rozsah hodnot 11 až 50. V systému Windows XP je výchozí hodnota parametru IRPStackSize 15 a rozsah hodnot 11 až 50.


POZNÁMKA: V systému Microsoft Windows Server 2003 je výchozí hodnota a rozsah hodnot stejný jako v systému Windows XP.Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

106167 Chybová zpráva: Není dostatek úložného prostoru na serveru (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).).
POZNÁMKA: Předcházející článek doporučuje zvýšit hodnotu parametru IrpStackSize. Pokud však tuto hodnotu zvýšíte na maximum (například v počítači se systémem Windows NT 4.0 ji nastavíte na 12 nebo v počítači se systémem Windows 2000 na 50), může k tomuto chování nadále docházet.

Další informace o parametru IRPStackSize získáte v následujícím článku znalostní báze společnosti Microsoft:

198386 Změny velikosti zásobníku IRP v serveru Lanman (Tento článek může obsahovat odkazy na anglický obsah (dosud nepřeložený).)
Další informace najdete na následujících webových stránkách společnosti Symantec:

POZNÁMKA: Umístění těchto dokumentů se může změnit bez předchozího upozornění. Společnost Symantec poskytuje tyto odkazy pouze pro praktickou potřebu zákazníků. Zahrnutí těchto odkazů neznamená, že společnost Symantec potvrzuje, doporučuje, nebo přijímá jakoukoli odpovědnost za obsah takových stránek.

Společnost Microsoft se vám snaží usnadnit získání technické podpory poskytnutím informací o kontaktech na jiné výrobce. Tyto kontaktní informace se mohou bez upozornění změnit. Společnost Microsoft neručí za správnost informací o kontaktech na jiné výrobce.

Produkty jiných výrobců popisované v tomto článku vyrábějí společnosti, které jsou nezávislé na společnosti Microsoft. Společnost Microsoft neposkytuje žádnou záruku (implicitně předpokládanou ani jinou) týkající se výkonu a spolehlivosti těchto produktů.

Vlastnosti

ID článku: 177078 - Poslední kontrola: 6. 6. 2013 - Revize: 1

Váš názor