Jak vytvořit soubor LMHOSTS pro ověřování domén a další potíže s překlady názvů

Souhrn

V některých situacích může docházet k potížím s překladem názvů v síti s protokolem TCP/IP a pro překlad názvů rozhraní NetBIOS je nutné použít soubor Lmhosts. Tento článek popisuje správný postup při vytváření souboru Lmhosts, který napomáhá při překladu názvů a ověřování domén.

Další informace

Při vytváření funkčního souboru Lmhosts postupujte podle následujících pokynů:
 1. Pomocí textového editoru, například programu Poznámkový blok nebo Edit.com, vytvořte soubor nazvaný Lmhosts a uložte jej v následující složce:

  Windows NT
  ----------

  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc

  Windows 95
  ----------

  C:\Windows (složka, ve které je nainstalovaný systém Windows)

  Windows NT and Windows 2000
  ---------------------------

  %SystemRoot%\System32\Drivers\Etc
  Poznámka
  : Název souboru je Lmhosts bez přípony. Pokud použijete program Poznámkový blok, může být automaticky přidána přípona .txt. Pokud ano, přejmenujte soubor tak, aby neměl žádnou příponu.
 2. Do vytvořeného souboru Lmhosts přidejte následující položky:

  10.0.0.1 PDCName #PRE #DOM:Domain-name
  10.0.0.1 "Domain-name \0x1b" #PRE
  Poznámka
  : Název domény v této položce rozlišuje malá a velká písmena. Použijte velká písmena, jak je popsáno v článku Q262655 Názvy primárních řadičů domény v souboru LMHOSTS rozlišují malá a velká písmena.
Poznámka
: Správné použití mezer mezi položkami je nezbytné. Hodnotu 10.0.0.1 nahraďte adresou IP primárního řadiče domény, hodnotu PDCName názvem NetBIOS primárního řadiče domény a hodnotu Domain názvem domény systému Windows NT. Mezi uvozovkami musí být přesně 20 znaků (název domény plus odpovídající počet mezer pro doplnění počtu znaků na 15 plus zpětné lomítko plus šestnáctková reprezentace typu služby rozhraní NetBIOS).


Pro snazší určení polohy šestnáctého znaku zkopírujte do souboru LMHOSTS následující řádek:

# IP Address "123456789012345*7890"
Přidáním či odebráním mezer z řádků komentáře zarovnejte uvozovky a na 16. sloupec zapište znak \ (sloupec označený hvězdičkou). Před a za znakem \ musíte použít mezery, nikoli tabulátory.


Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

163409 Přípony rozhraní NetBIOS (16. znak názvu rozhraní NetBIOS)
 1. Po přidání výše uvedených řádků soubor uložte a ukončete textový editor.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  nbtstat -R
  Poznámka
  : Parametr -R musí být velké písmeno. Po zadání výše uvedeného příkazu by se měla zobrazit následující zpráva:
  Promazání a přednačtení vzdálené mezipaměti tabulky názvů NBT bylo provedeno úspěšně.
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz a poté stiskněte klávesu Enter:
  nbtstat -c
  Poznámka
  : Parametr -c musí být malé písmeno. Po zadání výše uvedeného příkazu by se měla zobrazit zpráva podobná následující:

  Adresa IP uzlu: [10.0.0.5] ID oboru: []

  Tabulka názvů vzdálené paměti NetBIOS

  Název Typ Adresa hostitele Životnost [s]
  --------------------------------------------------------------
  PDCName <03> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  PDCName <00> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  PDCName <20> UNIQUE 10.0.0.1 -1
  Domain <1B> UNIQUE 10.0.0.1 -1
Další informace naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

180099 Odstraňování potíží s překlady názvů v souboru LMHOSTS
Vlastnosti

ID článku: 180094 - Poslední kontrola: 15. 12. 2004 - Revize: 1

Váš názor