Jak spustit program Vyčištění disku pomocí příkazového řádku

Platí pro: Windows

Shrnutí


Tento článek popisuje, jak spustit nástroj Vyčištění disku a určete pevný disk vyčistit pomocí příkazového řádku.

Další informace


Chcete-li spustit nástroj Vyčištění disku a určete pevný disk vyčistit pomocí příkazového řádku, postupujte takto:
  1. Klikněte na tlačítko Start a potom na příkaz Spustit.
  2. Do pole Otevřít zadejte následující příkaz a stiskněte klávesu Enter:
    c:\windows\SYSTEM32\cleanmgr.exe /dDrive 
    Poznámka: V tomto příkazu je zástupný symbol jednotka představuje písmeno jednotky pevného disku, který chcete vyčistit.