Popis řízení IRQ sběrnice PCI

Pokud tento článek nepopisuje potíže, které máte s vaším hardwarem, naleznete další informace o hardwaru na webu na následující adrese:

Souhrn

Tento článek popisuje řízení přerušení (IRQ) sběrnice PCI (Peripheral Component Interconnect).

Další informace

Systémy Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), Windows 98, Windows 98 Second Edition a Windows Millennium Edition (ME) poskytují podporu pro řízení IRQ sběrnice PCI. Pomocí řízení IRQ sběrnice PCI může systém Windows dynamicky přiřazovat přerušení IRQ sběrnice PCI různým zařízením PCI. Systémy Microsoft Windows 95 (koncová verze) a Microsoft Windows 95 OEM Service Release 1 (OSR1) řízení IRQ sběrnice PCI nepodporují.

Přerušení IRQ sběrnice ISA a PCI

Většina zařízení ISA (Industry Standard Architecture) nedokáže sdílet přerušení sběrnice ISA, oproti tomu většina zařízení PCI sdílet přerušení sběrnice PCI může. V počítačích se sběrnicí PCI je možné programovat standardní 16bitová přerušení pro režim PCI nebo ISA. Přerušení není možné naprogramovat pro režim PCI a ISA současně.

Jak jsou přerušení IRQ přiřazována zařízením PCI

V systému Windows 95 (koncová verze) a OSR1 jsou přerušení IRQ přiřazována zařízením PCI systémem BIOS. V systémech OSR2, Windows 98, Windows 98 Second Edition a Windows ME jsou přerušení IRQ přiřazována zařízením PCI systémem BIOS, pokud je řízení IRQ sběrnice PCI zakázáno. Pokud je řízení IRQ povoleno, přiřazuje přerušení zařízením PCI systém Windows. I když je řízení IRQ povolené, přiřazuje přerušení IRQ zařízením PCI systém BIOS, a i přestože systém Windows může tato přiřazení změnit, obecně se tak neděje.

Karty CardBus a systém OSR2

Karty PCI R3 Personal Computer Memory Card International Association (PCMCIA) (karty CardBus) vypadají podobně jako mnohem běžnější karty ISA R2 PCMCIA. Karty CardBus používají 32bitové adresování a požadují sdílení přerušení IRQ typu PCI. Karty R2 PCMCIA používají 16bitové adresování bez možnosti sdílení přerušení IRQ typu ISA. Řízení IRQ sběrnice PCI dává operačnímu systému možnost přeprogramovat přerušení IRQ sběrnice PCI v případě, kdy je třeba změnit rozdělení prostředků zařízení Plug and Play. Bez řízení IRQ sběrnice PCI může systém Windows měnit pouze přidělení přerušení IRQ sběrnice ISA zařízení Plug and Play v případě, kdy je třeba odstranit konflikty prostředků.

Jak systémy OSR2, Windows 98, Windows 98 Second Edition a Windows ME využívají řízení IRQ sběrnice PCI

Řízení IRQ sběrnice PCI umožňuje systémům Windows 98, Windows 98 Second Edition a Windows ME různě přeprogramovávat přerušení sběrnice PCI, když je třeba změnit přiřazení prostředků zařízení PCI a ISA Plug and Play z důvodu zařízení ISA nepodporujících technologii Plug and Play. Systémy Windows 95 (koncová verze) a OSR1 nemohou měnit přiřazení přerušení IRQ sběrnice PCI a ISA zařízení Plug and Play z důvodu zařízení ISA nepodporujících technologii Plug and Play, a proto není možné odstraňovat konflikty prostředků.


Pokud například systém BIOS počítače nepodporuje karty ISA nepodporující technologii Plug and Play, operační systém není nastavený pro řízení IRQ sběrnice PCI a systém BIOS nastavil zařízení PCI na přerušení IRQ 10, může dojít v případě přidání karty ISA nepodporující technologii Plug and Play nakonfigurované na přerušení IRQ 10 ke konfliktu.


V případě použití řízení IRQ sběrnice PCI je ovšem operační systém schopen konflikt prostředků přerušení IRQ odstranit. Operační systém postupuje následovně:
 • Zakáže dané zařízení PCI.
 • Přeprogramuje volné přerušení IRQ na přerušení sběrnice PCI, například IRQ 11.
 • Přiřadí popisovač přerušení IRQ na IRQ 11.
 • Přesune zařízení PCI na přerušení IRQ 11.
 • Přeprogramuje přerušení IRQ 10 tak, aby fungovalo jako přerušení sběrnice ISA.
 • Odebere popisovač přerušení IRQ 10.

Popisovač přerušení IRQ

Popisovač přerušení IRQ pro řízení PCI se zobrazí při otevření větve Systémová zařízení ve Správci zařízení. Popisovač přerušení IRQ pro řízení PCI znamená, že přerušení IRQ bylo přeprogramováno pro režim PCI a není k dispozici pro zařízení ISA, a to ani tehdy, kdy dané přerušení IRQ není používáno žádným zařízením PCI. Pokud chcete zobrazit přerušení IRQ naprogramovaná pro režim PCI, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Systém
  .
 2. Klepněte na kartu
  Správce zařízení
  .
 3. Poklepáním rozbalte větev
  Systémová zařízení
  .
 4. Poklepejte na popisovač přerušení IRQ pro řízení PCI, který chcete zobrazit, a poté klepněte na kartu
  Prostředky
  .

Jak určit, zda počítač používá řízení IRQ

Pokud chcete určit, zda počítač používá řízení IRQ, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na položku
  Nastavení
  , klepněte na položku
  Ovládací panely
  a poté poklepejte na položku
  Systém
  .
 2. Klepněte na kartu
  Správce zařízení
  .
 3. Poklepáním rozbalte větev
  Systémová zařízení
  .
 4. Poklepejte na položku
  Sběrnice PCI
  a poté klepněte na kartu
  Řízení IRQ
  . Zobrazí se buď nastavení
  Řízení IRQ bylo zapnuto
  nebo
  Řízení IRQ bylo vypnuto
  .
Poznámka
: Řízení IRQ sběrnice PCI je v systému OSR2 ve výchozím nastavení zakázáno. Pokud používáte systém OSR2 a řízení IRQ je zakázané, ověřte, zda je zaškrtnuté políčko
Používat řízení IRQ
na kartě
Řízení IRQ
.


Řízení IRQ může být ve Správci zařízení zobrazené jako zakázané z následujících důvodů:
 • Pokud směrovací tabulka přerušení IRQ, kterou operačnímu systému poskytuje systém BIOS, chybí nebo obsahuje chyby. Směrovací tabulka přerušení IRQ poskytuje informace o konfiguraci základní desky pro přerušení IRQ sběrnice PCI.
 • Pokud není zaškrtnuté políčko
  Používat řízení IRQ
  .
 • Pokud není zaškrtnuté políčko
  Získat tabulku IRQ z PCIBIOS 2.1 v chráněném režimu
  .
 • Pokud systém BIOS počítače nepodporuje řízení IRQ sběrnice PCI. Další informace vám poskytne výrobce systému BIOS.
Vlastnosti

ID článku: 182604 - Poslední kontrola: 5. 1. 2011 - Revize: 1

Váš názor