Popis nástroje Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe)

Souhrn

Při úspěšném spuštění počítače vytvoří jednou denně nástroj Kontrola registru systému Windows (Scanreg.exe) zálohu systémových souborů a registru (včetně informací o uživatelských účtech, vazbách protokolů, nastavení programů a uživatelských předvolbách). Mezi zálohované soubory patří System.dat, User.dat, System.ini a Win.ini. Tento článek popisuje nástroj Kontrola registru systému Windows.


Další informace

Nástroj Kontrola registru systému Windows při spuštění automaticky kontroluje systémový registr a hledá v něm neplatné položky a prázdné datové bloky. Pokud jsou nalezeny neplatné položky, obnoví nástroj Kontrola registru systému Windows automaticky zálohu z předchozího dne. Stejný výsledek má spuštění nástroje z příkazového řádku pomocí příkazu
scanreg /autorun
. Pokud nejsou k dispozici žádné zálohy, pokusí se nástroj Kontrola registru systému Windows registr opravit. Stejný výsledek má spuštění nástroje z příkazového řádku pomocí příkazu
scanreg /fix
. Pokud registr obsahuje více než 500 kB prázdných datových bloků, provede nástroj Kontrola registru systému Windows automaticky jeho optimalizaci.


Instalační program systému Windows spouští nástroj Kontrola registru systému Windows z důvodu kontroly integrity stávajícího registru před provedením inovace. Pokud nástroj nalezne poškození registru, pokusí se je automaticky opravit.


Verze nástroje Kontrola registru systému Windows určená pro chráněný režim (Scanregw.exe) vytváří zálohu systémových souborů a kontroluje registr na výskyt neplatných položek. Pokud neplatné položky nalezne, použije k opravě verzi nástroje pro reálný režim (Scanreg.exe).


Nástroj Kontrola registru systému Windows je možné konfigurovat pomocí souboru Scanreg.ini. Mezi nastavení patří:
 • Povolení či zakázání nástroje
 • Počet uchovávaných záloh (nedoporučuje se více než pět)
 • Umístění složky pro zálohy
 • Nastavení umožňující přidat do zálohy další soubory
Další informace o souboru Scanreg.ini naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

183603 Jak vytvořit vlastní nastavení nástroje Kontrola registru systému Windows
Pro spuštění nástroje Kontrola registru systému Windows klepněte na tlačítko
Start
, klepněte na příkaz
Spustit
, zadejte příkaz
scanregw.exe
do pole
Otevřít
a poté klepněte na tlačítko
OK
.


Poznámka
: Pokud chcete spustit nástroj Kontrola registru systému Windows s parametrem
/restore
, musíte jej spustit z příkazového řádku mimo systém Windows. Poté můžete k obnovení vybírat až z pěti záložních souborů.

Obnovení jednotlivých souborů

Při obnovování jednotlivých souborů postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko
  Start
  , dále na příkaz
  Najít
  a poté klepněte na položku
  Soubory či složky
  .
 2. Do pole
  Název
  zapište název
  rb0*.cab
  a poté klepněte na tlačítko
  Najít
  .
 3. Poklepejte na instalační soubor CAB obsahující soubor, který chcete obnovit.
 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete obnovit, klepněte na tlačítko
  Extrahovat
  a poté zvolte složku, do které chcete soubor uložit. Doporučujeme uložit jej do složky Temp.
 5. Restartujte počítač v režimu systému MS-DOS (v systému Windows Millennium Edition musíte ke spuštění počítače použít spouštěcí disketu).
 6. Zkopírujte soubor, který jste extrahovali, do požadované složky. Soubory .dat registru mají obvykle nastaveny atributy Skrytý a Jen pro čtení, takže při nahrazování stávajících souborů novými musíte použít příkazy
  attrib
  a
  copy
  .

Známé chyby nástroje Kontrola registru systému Windows

Pokud registr obsahuje položku, která odkazuje na neexistující soubor (například soubor .vxd), nebude tato položka nástrojem Kontrola registru systému Windows opravena. Takové chyby nejsou obvykle škodlivé a tyto položky je možné odebrat ručně.
Další informace o těchto chybách naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

132008 Chybová zpráva: Nebylo nalezeno zařízení, které může být požadováno...
Množství konvenční paměti požadované nástrojem Kontrola registru systému Windows záleží na velikosti registru. Pro dokončení opravy může být požadováno 580 kB i více paměti. Pokud se zobrazí chybová zpráva "Nedostatek paměti", optimalizujte volnou konvenční paměť.
Další informace o optimalizaci paměti naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

134399 Jak zvětšit konvenční paměť pro programy pro systém MS-DOS
Poznámka
: Aby nástroj Kontrola registru systému Windows mohl správně fungovat, požaduje rozšířenou paměť. Nebude tedy fungovat, pokud při spuštění počítače vyberete možnost
Stav nouze se systémem MS-DOS
. Výjimkou je příkaz
scanreg /restore
, který je jedinou funkcí tohoto nástroje, která funguje i bez rozšířené paměti.

Odkazy

Další informace o parametrech pro spouštění nástroje Kontrola registru systému Windows z příkazového řádku naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:

184023 Parametry pro spouštění nástroje Kontrola registru systému Windows z příkazového řádku
Vlastnosti

ID článku: 183887 - Poslední kontrola: 15. 12. 2004 - Revize: 1

Váš názor