Nejčastější dotazy k životnímu cyklu – Azure

Platí pro: AzureLifecycle

Zpět na domovskou stránku o životním cyklu podpory
 

POZNÁMKA: Tyto nejčastější dotazy byly aktualizovány 22. dubna 2019. 

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.