Použití senzoru ve Windows 7

Co je senzor?

Senzory jsou hardwarové součásti, které vašemu počítači poskytují informace o jeho poloze, okolí a jiné údaje. Programy v počítači mají k informacím ze senzorů přístup a jejich uložením nebo využitím vám pomáhají s každodenními úkoly nebo zpříjemňují používání počítače. Existují dva typy senzorů:

 • Senzory integrované v počítači
 • Senzory připojené k počítači přes drátové nebo bezdrátové připojení

Mezi příklady senzorů patří lokátor, například přijímač GPS, který dokáže určit aktuální polohu vašeho počítače. Nějaký program vám pak s využitím této polohy může poskytnout informace o restauracích v okolí nebo navigační pokyny do vašeho dalšího cíle. Světelný senzor nainstalovaný v počítači může detekovat okolní světlo a následně přizpůsobit jas obrazovky.

Použití lokátorů a jiných senzorů

S využitím senzorů vám programy v počítači můžou přizpůsobit informace a služby na základě aktuální polohy počítače, okolí a jiných údajů. Díky lokátoru v počítači můžete například najít nejbližší restauraci, získat navigační pokyny k této restauraci, odeslat je příteli a pak se sledováním těchto navigačních pokynů na mapě dopravit do cíle.

Programy mají k informacím ze senzoru přístup, jakmile se nainstaluje a povolí v počítači. Uložením nebo využitím těchto informací vám pak programy pomáhají s každodenními úkoly nebo zpříjemňují používání počítače. Pokud chcete všem programům a uživatelským účtům zabránit v přístupu k informacím z nějakého senzoru, můžete tento senzor zakázat.

Protože některé programy můžou posílat osobní údaje přes síťová připojení, můžete senzor povolit nebo zakázat jenom když jste k Windows přihlášení pomocí účtu správce.

Můžete taky omezit přístup k osobním údajům některých uživatelů počítače.

Jaká má senzor vliv na ochranu osobních údajů?

Když je nějaký senzor povolený, mají k informacím z tohoto senzoru standardně přístup všechny programy a všichni uživatelé. Když programy získají přístup k informacím o vaší poloze, oznámí vám to systém Windows tím, že v oznamovací oblasti dočasně zobrazí ikonu Lokátory a jiné snímače. Systém Windows tuto ikonu zobrazí, když nějaký program nebo služba poprvé získá přístup k poloze počítače z nějakého senzoru.

Některé programy můžou osobní údaje získané ze senzorů (například vaši polohu) potenciálně používat bez svolení. Přístup programů k informacím ze senzorů můžete omezit na základě uživatelského účtu.

Jak změnit, kdo má přístup k informacím ze senzoru

Programům nebo službám (které běží na pozadí pro všechny uživatelské účty) můžete zabránit v přístupu k informacím ze senzorů. Když nějaký senzor poprvé povolíte, mají k informacím z tohoto senzoru standardně přístup všechny programy a služby pro všechny uživatelské účty. Můžete se rozhodnout, že programům omezíte přístup k informacím ze senzorů na základě uživatelského účtu. Přístup k informacím ze senzorů můžete omezit taky službám, toto omezení ale bude platit pro všechny uživatelské účty.

 1. Otevřete Lokátory a jiné snímače: Klikněte na tlačítko Start
  Obrázek tlačítka Start
  a pak na Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte snímače a pak klikněte na Lokátory a jiné snímače
 2. V levém podokně klikněte na Změnit uživatelské nastavení.
 3. V oblasti Senzor klikněte v seznamu na senzor, jehož uživatelské nastavení chcete změnit.
 4. V oblasti Přístup zaškrtněte políčko vedle jména uživatele, kterému chcete dát přístup, nebo zrušte zaškrtnutí políčka vedle jména uživatele, kterému chcete přístup odebrat, a pak klikněte na OK.
  Vyzaduj? se opr?vnen? spr?vce.
   Pokud vás systém vyzve k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

Povolení nebo zakázání senzoru

Programy můžou informace ze senzoru používat potom, co ho povolíte. Senzory nainstalované v počítači můžete povolit nebo zakázat pomocí ovládacího panelu Lokátory a jiné snímače. Při zakázání se senzor nevypne. Některé programy mají přístup k informacím ze senzoru přesto, že je zakázaný.

Když je senzor povolený, mají k jeho informacím standardně přístup všichni uživatelé a programy. Když nějaký program nebo služba získá od senzoru poprvé přístup k informacím o poloze počítače, zobrazí systém Windows v oznamovací oblasti dočasně ikonu Lokátory a jiné snímače.

Povolení nebo zakázání senzoru

 1. Otevřete Lokátory a jiné snímače: Klikněte na tlačítko Start
  Obrázek tlačítka Start
  a pak na Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte snímače a pak klikněte na Lokátory a jiné snímače.
 2. Zaškrtněte políčko vedle senzoru, který chcete povolit, nebo zrušením zaškrtnutí políčka senzor zakažte, a pak klikněte na Použít.
  Vyzaduj? se opr?vnen? spr?vce.
   Pokud vás systém vyzve k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

Instalace nebo odinstalace senzoru

Přečtěte si informace dodané k senzoru nebo přejděte na web výrobce senzoru. Po instalaci musíte senzor povolit. Tím umožníte, aby měly programy přístup k informacím z tohoto senzoru.

Odinstalace senzoru

 1. Otevřete Lokátory a jiné snímače: Klikněte na tlačítko Start
  Obrázek tlačítka Start
  a pak na Ovládací panely. Do vyhledávacího pole zadejte snímače a pak klikněte na Lokátory a jiné snímače.
 2. Klikněte na senzor, který chcete odinstalovat.
 3. V oblasti Další možnosti klikněte na Odinstalovat tento senzor a pak klikněte na OK. 
  Vyzaduj? se opr?vnen? spr?vce.
   Pokud vás systém vyzve k zadání hesla správce nebo k potvrzení, udělejte to.

Vlastnosti

ID článku: 18522 - Poslední kontrola: 14. 9. 2016 - Revize: 2

Váš názor