Nejčastější dotazy k životnímu cyklu – produkty Windows

Platí pro: WindowsLifecycle

Na této stránce:

Windows 10

Jaké požadavky platí pro poskytování služeb a aktualizace u Půlročních kanálů systému Windows 10?

Aktualizace jsou kumulativní – to znamená, že každá aktualizace obsahuje aktualizace, které jí předcházejí. Aby bylo zařízení dál podporované, musí na něm být nainstalovaná nejnovější aktualizace.

Aktualizace můžou zahrnovat nové funkce, opravy zabezpečení nebo opravy netýkající se zabezpečení nebo kombinaci obojího – závisí to na kanálu vydávání.

Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM. Ne všechny funkce z aktualizace budou fungovat na všech zařízeních.

Dostupnost aktualizace se může lišit podle země, oblasti, připojení k síti, mobilního operátora (například u zařízení s podporou mobilních služeb) nebo možností hardwaru (včetně volného místa na disku). Společnost Microsoft bude i nadále podporovat alespoň jeden Půlroční kanál systému Windows 10 až do dříve definovaného data konce rozšířené podpory, kterým je 14. říjen 2025.

Na zařízeních využívajících Půlroční kanály, která neodkládají instalaci aktualizací funkcí, může být následující verze Půlročního kanálu systému Windows 10 nainstalována automaticky před datem konce podpory. Odložení aktualizací není k dispozici ve všech verzích systému Windows 10. Na stránce o Windows jako službě (WaaS) najdete informace o kanálech vydávání a na stránce s informacemi o vydáních systému Windows 10 najdete další podrobnosti o aktualizacích.

Jaké mám možnosti instalace u aktualizací systému Windows? 

Aktualizace systému Windows 10 pro zvýšení kvality jsou kumulativní. Instalace nejnovější aktualizace zajišťuje, že zákazníci obdrží všechny předchozí aktualizace, které mohli vynechat. Abychom snížili zatížení šířky pásma sítě a současně poskytli zákazníkům odpovídající aktualizaci, navrhla společnost Microsoft tři různé typy aktualizací: úplné aktualizace, expresní aktualizace a rozdílové aktualizace*.

*Od 9. dubna 2019 už nejsou rozdílové aktualizace dostupné. Zákazníci můžou nadále používat expresní a úplné aktualizace. Další informace najdete tady.

Co se stalo s přehledem dat konců standardní podpory systému Windows 10 na stránce vyhledávání životních cyklů produktů?

V modelu Windows jako služba (WaaS) se na Půlroční kanály nevztahuje koncept standardní podpory, protože u každého Půlročního kanálu budou služby poskytovány po omezenou dobu. Abyste pak i nadále dostávali aktualizace zabezpečení a aktualizace netýkající se zabezpečení, bude vyžadován přechod na další Půlroční kanál.

Jaké požadavky platí pro poskytování služeb a aktualizace u kanálu dlouhodobé údržby systému Windows 10?

Kanál dlouhodobé údržby (LTSC) je navržen tak, aby byl používán pouze u specializovaných zařízení (která většinou nepoužívají sadu Microsoft Office), jako jsou například zařízení k ovládání lékařských přístrojů nebo bankomaty.

Na stránce s přehledem Windows jako služby (WaaS) najdete informace o kanálech vydávání a na stránce s informacemi o vydáních systému Windows 10 najdete další podrobnosti o aktualizacích.

Aktualizace jsou kumulativní – to znamená, že každá aktualizace obsahuje aktualizace, které jí předcházejí. Aby bylo zařízení dál podporované, musí na něm být nainstalovaná nejnovější aktualizace.

Aktualizace můžou zahrnovat opravy zabezpečení a opravy netýkající se zabezpečení.

Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat v případě, že hardware zařízení není kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Dostupnost aktualizace se může lišit, například podle země, oblasti, připojení k síti, mobilního operátora (například u zařízení s podporou mobilních služeb) nebo možností hardwaru (včetně volného místa na disku).

Windows Server

Jaké požadavky platí pro poskytování služeb a aktualizace u systémů Windows Server 2016 a Windows Server (Půlroční kanál)?

Aktualizace jsou kumulativní – to znamená, že každá aktualizace obsahuje všechny aktualizace, které jí předcházejí. Aby bylo zařízení dál podporované, musí na něm být nainstalovaná nejnovější aktualizace.

Aktualizace můžou zahrnovat nové funkce, opravy zabezpečení nebo opravy netýkající se zabezpečení nebo kombinaci obojího – závisí to na kanálu vydávání. U Půlročního kanálu nemusí všechny nové funkce z aktualizace fungovat na všech zařízeních. V článku Přehled Půlročního kanálu systému Windows Server najdete informace o kanálech vydávání.

Aktualizaci nemusí být možné do zařízení nainstalovat, pokud není hardware zařízení kompatibilní, chybí aktuální ovladače nebo když už byla u zařízení jiným způsobem ukončena podpora výrobce OEM.

Dostupnost aktualizace se může lišit, například podle země, oblasti, připojení k síti, mobilního operátora (například u zařízení s podporou mobilních služeb) nebo možností hardwaru (včetně volného místa na disku).

Jaké zásady životního cyklu platí pro Windows Server Update Services?

Služba Windows Server Update Services, která byla dříve samostatným produktem, se počínaje systémem Windows Server 2012 stala součástí operačního systému Windows Server. Protože se jedná o součást, řídí se zásadami životního cyklu produktu, ve kterém je nainstalována, což je Windows Server (nadřízený produkt). Součást je definovaná jako sada souborů nebo funkcí, které jsou součástí produktu společnosti Microsoft. Může být dodávána s produktem, zahrnuta do aktualizace Service Pack nebo jiné aktualizace produktu nebo později uvolněna pro daný produkt jako položka ke stažení z webu.

Microsoft Windows – obecné informace  

Windows 8.1 

Windows Embedded

Zásady Windows v oblasti procesorů

Windows RT  

Windows Mobile

Informace na této stránce podléhají právním omezením zásad Microsoftu a upozornění na změny. Pravidelně se na tento web vracejte, abyste měli přehled o všech změnách.