Přidávání tiskáren bez zásahu uživatele v systému Windows

Souhrn

Systémy Windows 2000 a Windows Server 2003 umožňují nainstalovat tiskárnu pomocí příkazového řádku. Hodí se to zejména v případě, kdy potřebujete přidat nebo odebrat tiskárnu pro skupinu uživatelů pomocí přihlašovacího skriptu nebo plánované události.

Přestože sada Microsoft Windows NT 4.0 Zero Administration Kit (ZAK) obsahuje nástroje jako Con2prt.exe, právě nástroj Con2prt.exe umožňuje přidávat a odebírat pouze síťové tiskárny. V systému Windows 2000 můžete upravovat a odebírat také místní tiskárny. Ve výsledku tak správce může ovládat všechny aspekty konfigurace tiskáren pomocí dávkových souborů nebo přihlašovacích skriptů.

POZNÁMKA: Podmínkou použití tohoto příkazu v přihlašovacím skriptu nebo dávkovém souboru spuštěném v klientském počítači je, aby klientský počítač používal systém Windows 2000 nebo Windows Server 2003. Protože přihlašovací skript běží v klientském počítači, klient systému Windows NT 4.0 není příkaz schopen zpracovat.

Kromě toho mohou být tyto příkazy spuštěny z pracovní stanice správce nebo ze serveru, takže se tiskárny do klientských počítačů nainstalují metodou push, aniž by správce musel počítače osobně obcházet.

Další informace

Následují příklady nejobvyklejšího použití příkazu.

POZNÁMKA: Tento příkaz lze spustit pouze v počítači se systémem Windows 2000 nebo Windows Server 2003 proti serveru nebo pracovní stanici se systémem Windows 2000, Windows Server 2003 nebo Windows NT 4.0.

Tento příklad přidá ovladač tiskárny Agfa a vytvoří logickou tiskárnu v počítači nazvaném SERVER.

POZNÁMKA: Oba řádky mohou být vloženy do dávkového souboru nebo zadány jeden po druhém v příkazovém řádku. Kvůli lepší čitelnosti jsou tyto dva řádky zalomeny.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h "Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f "%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
Tento příklad odstraní tiskárnu AGFA z počítače nazvaného SERVER.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
Podrobnější informace o dostupných parametrech získáte zadáním parametru /? za příkazem.

Dále v příkazovém řádku zadejte:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Předcházející příkaz vypíše celý seznam parametrů použití s rozsáhlými příklady použití této metody.

Dále v příkazovém řádku zadejte
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "printer" ?
Předcházející příkaz zobrazí dodatečnou nápovědu pro změnu vlastností tiskárny. Následující příklad změní aktuální ovladač tisku na určený nový ovladač tiskárny (který už je na serveru nainstalován):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n\\SERVER\PRINTERSHARENAME DriverName "Lexmark C752 PS3"


POZNÁMKA: Následující syntaxe je příkladem, který funguje správně v případě, že jsou vytvořeny standardní porty protokolu TCP/IP.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Pokud standardní porty TCP/IP nejsou vytvořeny, může se zobrazit dialogové okno s následující chybou:
Uživatelské rozhraní tiskárny
Příkaz tiskárny rundll se nezdařil.
Příkaz: /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.
Buď jste zadali nesprávný název tiskárny, nebo určená tiskárna už není k serveru připojena. Další informace získáte klepnutím na tlačítko Nápověda.
Vlastnosti

ID článku: 189105 - Poslední kontrola: 7. 1. 2008 - Revize: 1

Váš názor